BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14277953
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2013 roku

 

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 200.000 euro na:

Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących

dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Września

w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego w 2013 roku

CPV: 92.00.00.00-1

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 

Termin realizacji zamówienia: od 3 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

 

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

 

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami zamieszczony poniżej treści ogłoszenia.


Otwarcie ofert nastąpi 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Zamawiającego
pok. nr 10 o godz. 10.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 28 grudnia 2012 roku do godz. 09.45.

 

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena - 50 %

Odległość obiektu - 50 %

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie treści złożonego oświadczenia - zał. nr 1a do SIWZ.

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku w przypadku, kiedy Wykonawca złoży oświadczenie, że dysponuje obiektem krytej pływalni z minimum 4 torami pływackimi o dł. 25 m oraz małego basenu tzw. brodzika wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi (zaplecze sanitarno - szatniowe, natryski, suszarki, depozyt itp.

4. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 520758 - 2012 w dniu 20.12.2012 roku

 

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
SIWZ - udostępnienie krytej pływalni [159 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.