BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14252260
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury"

Zamawiający, Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury" realizowanego z podziałem na części.

Część I

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta i Gminy Września

wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu została wybrana oferta nr 4 złożona przez:

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.

Oddział Poznań

Al. Niepodległości 2

61- 874 Poznań

 

Cena wybranej oferty wynosi brutto 401.834,00 złotych

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru, oferta w kryterium „CENA - 80%" uzyskała 74,75 punktów, w kryterium „KLAUZULE DODATKOWE I INNE POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE FAKULTATYWNE - 20%" uzyskała 11,60 punktów, łącznie 86,35 punktów.

Jednocześnie informuję, że w ww. postępowaniu ważne oferty złożyli:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

Uzyskane punkty

1

Interrisk Towarzystwo

Ubezpieczeń S.A.

Vienna Insurance Group

Oddział Poznań

ul. Piękna 58, 60-589 Poznań

375.458,22 złotych

Cena - 80,00 pkt.

Klauzule dodatkowe - 2,80 pkt.

Łącznie - 82,80 pkt.

2

Towarzystwo Ubezpieczeń

Wzajemnych TUW

Biuro Regionalne w Poznaniu

ul. Mickiewicza 33, 60-837 Poznań

454.412,00 złotych

Cena - 66,10 pkt.

Klauzule dodatkowe - 2,40 pkt.

Łącznie - 68,50 pkt.

 

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia. Osoba do kontaktu - Tomasz Koralewski, tel. 61 640 41 51.

 

Część II

Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych posiadanych przez jednostki organizacyjne

i instytucje kultury Miasta i Gminy Września

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu została wybrana oferta nr 3 złożona przez:

UNIQA

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

ul. Gdańska 132

90-520 Łódź

Przedstawiciel w Koninie

ul. Żwirki i Wigury 23

62-500 Konin

 

Cena wybranej oferty wynosi brutto 48.512,00 złotych

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru, oferta w kryterium „CENA - 100%" uzyskała 100 punktów.

Jednocześnie informuję, że w ww. postępowaniu ważne oferty złożyli:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

Uzyskane punkty

1

Interrisk Towarzystwo

Ubezpieczeń S.A.

Vienna Insurance Group

Oddział Poznań

ul. Piękna 58, 60-589 Poznań

69.030,00 złotych

Cena - 70,28 pkt.

 

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia. Osoba do kontaktu - Tomasz Koralewski, tel. 61 640 41 51.

 

Część III

Ubezpieczenie zwierząt od zdarzeń losowych, padnięcia i uboju z konieczności

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) Zamawiający unieważnia postępowanie w tej części. Powodem unieważnienia jest bark ofert.

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.