BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14289962
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Informacja o unieważnieniu części 1 oraz wyborze najkorzystniejszej oferty dla częsci 2 postępowania przetargowego na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku

 

Zamawiający, Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku: część 1 - bieżące czyszczenie i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej, część 2 - usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU DANEJ CZĘŚCI POSTĘPOWANIA

CZĘŚĆ 1 - BIEŻĄCE CZYSZCZENIE I UTRZYMANIE DROŻNOŚCI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

 

Zamawiający, Burmistrz Miasta i Gminy Września działając zgodnie z art. 93 ust. 2 i 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych /t. jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zmianami/ zawiadamia o unieważnieniu części 1 dotyczącej bieżącego czyszczenia i utrzymania drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku" prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 5.000.000 euro. Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie danej części zamówienia.

 

UZASADNIENIE

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „ Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2013 roku:" w części 1 dotyczącej bieżącego czyszczenia i utrzymania drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września wpłynęły 2 oferty:

1. oferta Nr 1 - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Miłosławska 8, 62-300 Września

cena ofertowa brutto: 95.241,50 zł

2. oferta Nr 3 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „URBAN" Jacek Urban ul. Polna 28, 62-007 Biskupice

cena ofertowa brutto: 69.993,15 zł

Zamawiający podczas publicznej sesji otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 3 ustawy poinformował o wysokości kwoty jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, która wynosiła 58.000 zł brutto. Cena brutto najkorzystniejszej oferty złożonej w niniejszym postępowaniu przekroczyła wielkość środków finansowych jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie danej części zamówienia.

W związku z powyższym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla części 1 - bieżące czyszczenie i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej zostaje unieważnione.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

CZĘŚĆ 2 - USUWANIE AWARII NA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

 

Zamawiający, Burmistrz Miasta i Gminy Września na podstawie art. 92 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu w części 2 dotyczącej usuwania awarii na sieci kanalizacji deszczowej została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski

Psary Małe, ul. Krótka 1A

62-300 Września

 

Cena wybranej oferty wynosi brutto 47.262,75 zł, czas przystąpienia do usunięcia awarii: 25 minut.

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: CENA - 60% - 6,00 pkt, w kryterium CZAS PRZYSTĄPIENIA DO USUNIĘCIA AWARII - 40% - 4,00 pkt, łączna ilość punktów - 10,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.