BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14460532
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół 18

Protokół

 komisji rewizyjnej

z posiedzenia

w dniu 4 czerwca 2002 roku

Pkt. 1

Przewodniczący Komisji radny Karol Wójcik o godz. 16.30 otworzył posiedzenie komisji.

Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków komisji, co stanowiło quorum pozwalające podejmować prawomocne decyzje.

Goście:

n    Ryszard Szwajca wiceburmistrz;

n    Alfred Bogucki - skarbnik;

n    Mariusz Pierzchliński kierownik Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych;

n    Kazimierz Szymkowiak inspektor w wydziale inwestycyjny.

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany przez Przewodniczącego Komisji porządek obrad (załącznik nr 2).

Porządek obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia.

2.    Kontrola gospodarki obiektami sportowymi w roku 2001 r.

3.    Wolne głosy i wnioski.

4.    Zamknięcie posiedzenia.

Pkt. 2

Komisja przeprowadziła wizytację basenu miejskiego „Łazienki” przy ul. Gnieźnieńskiej.

Mariusz Pierzchliński kierownik Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych przedstawił sprawozdanie opisowe z działalności WOSR we Wrześni za rok 2001 (załącznik nr 3).

Radny Piotr Matuszewski poprosił o opinię o ile zwiększą się wydatki na funkcjonowanie basenu miejskiego w roku 2002, biorąc pod uwagę zakończenie II etapu modernizacji.

Mariusz Pierzchliński kierownik WOSiR wyjaśnił, że nie może określić o ile wzrosną wydatki, ponieważ jest to zależne od wielu czynników, np. kosztów pracy urządzeń, które trudno przewidzieć.

Komisja zapoznała się z wykazem boisk sportowych na terenie gminy (załącznik nr 4).

Radny Czesław Thamm wyraził opinię, że należy doprowadzić do ustabilizowania sytuacji, by użytkownicy obiektów sportowych wiedzieli za co są odpowiedzialni. Radny zaproponował także, żeby tor kolarski w „Małpim Gaju” został przekazany w zarządzanie kierownikowi WOSiR.

Radny zwrócił uwagę na bałagan na parkingu przy basenie miejskim.    

Mariusz Pierzchliński kierownik WOSiR wyjaśnił, że przed przekazaniem w zarządzanie toru kolarskiego należy najpierw sprawdzić, czy ten teren należy do gminy.

Ponadto zwrócił uwagę na to, że lasek ten jest często zaśmiecany prawdopodobnie przez użytkowników pobliskich ogródków działkowych, ponieważ na ich terenie nie ma ustawionych kontenerów na odpady stałe.

Radny Jerzy Sadowski poprosił o opinię kierownika WOSiR, czy jest pomysł na zagospodarowanie campingu tak, by przynosił realny dochód.

Mariusz Pierzchliński kierownik WOSiR wyjaśnił, że na terenie campingu są ustawione domki, które można przenieść w inne miejsce, np. można się zastanowić nad przeniesieniem tych domków na teren basenu miejskiego przy ul. Gnieźnieńskiej.

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:

n    umowa nr 69/2000 na roboty instalacyjne i budowlane II etapu modernizacji basenu pomiędzy gminą i firmą „Nowbud - Września” Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe - Psary Małe z dnia 6 października 2000 r.;

n    aneks nr 1 do umowy nr 69/2000 na roboty instalacyjne i budowlane II etapu modernizacji basenu pomiędzy gminą i firmą „Nowbud - Września” Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe - Psary Małe z dnia 6 października 2000 r.;

(ww. dokumenty znajdują się do wglądu w wydziale inwestycyjnym).

Przewodniczący komisji porosił o podanie terminu podpisania protokołu odbioru II etapu modernizacji basenu.

Kazimierz Szymkowiak inspektor wydziału inwestycyjnego poinformował, że protokół odbioru II etapu modernizacji basenu będzie podpisany 7 czerwca br.

Wnioski

Generalnie komisja rewizyjna nie ma uwag do funkcjonowania Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych w roku 2001.

Komisja rewizyjna wnioskuje o przekazanie w zarządzanie WOSiR toru kolarskiego w „Małpim Gaju”.

Komisja wnioskuje o doprowadzenie do porządku parkingu przy basenie miejskim, łącznie z zamontowaniem koszy na śmieci.

Komisja rewizyjna wnioskuje, by Straż Miejska podjęła rozmowy z zarządem ogródków działkowych przy „Małpim Gaju” w celu ustawienia kontenerów na nieczystości stałe na terenie tych ogródków, gdyż ich użytkownicy zaśmiecają pobliski lasek (na podstawie nowo uchwalonego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Września).

Komisja rewizyjna wnioskuje, by wymóc nadzór obiektów na basenie miejskim, aby nie dopuszczać do dewastacji obiektu nawet kosztem podwyższenia ceny biletów.

Komisja rewizyjna wyraża obawy w związku z zaplanowaną kwotą na funkcjonowanie basenu miejskiego w roku 2002 w związku z zakończeniem II etapu modernizacji tego obiektu.

Komisja rewizyjna uważa, że  camping wymaga reklamy i rozpoczęcia wszelkich działań marketingowych (wysyłanie ofert do szkół i biur turystycznych, internet).

Komisja rewizyjna wnioskuje, by Zarząd Miasta i Gminy Września przejrzał umowy z użytkownikami obiektów sportowych pod kątem obowiązków użytkowników i użyczających (zobowiązania ze strony użytkujących dotyczące dbałości o stan fizyczny obiektu). 

Pkt. 3

Komisja zapoznała się z opinią radcy w sprawie możliwości udostępnienia komisji rewizyjnej Rady Miejskiej imiennej listy dłużników podatkowych (załącznik nr 5).

Radny Piotr Matuszewski powiedział, że jeden z członków komisji rewizyjnej na posiedzeniu komisji kultury, kultury fizycznej i sportu poinformował, że on kwestionował zakup mączki na korty, a to jest nieprawda, ponieważ radny tylko pytał o to, kto dokonał tego zakupu.

Radny poprosił, żeby na kolejnym posiedzeniu komisji zostało to sprostowane oraz by zaproszono go na to posiedzenie.

Radny Czesław Thamm ustosunkowując się powiedział, że nie będzie niczego prostował, ponieważ nie czuje się winny.

Komisja upoważniła Przewodniczącego komisji do przeprowadzenia rozmowy z przewodniczącym Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na temat możliwości wykorzystania środków tej komisji na dofinansowanie działalności ZHP.

Pkt.  4

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji o godz. 19.00 zamknął posiedzenie.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

Protokolant:                                                                                     Przewodniczący

Robert Klimczak

/-/                                                                                                       Komisji Rewizyjnej

radny Karol Wójcik

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.