BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14466399
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z 24 października 2012 r.

Protokół
z posiedzenia
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
z 24 października 2012 r.

 
Pkt 1
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, rady Stanisław Dominiczak o godz. 13.00 otworzył posiedzenie Komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.


Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 1).


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego;
Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego;
Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego;
Anna Walicht, referent referatu inwestycyjnego;
Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej;
Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni
Jolanta Cypryańska, referent w Biurze Rady Miejskiej.


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik nr 2).


Pkt 3
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak przedstawił wniosek w sprawie zezwolenia stworzenia miejsca parkingowego dla posesji nr 1 w ul. Wiśniowej (załącznik nr 3).
Odczytał pozytywną opinię Komendy Powiatowej Policji we Wrześni ww wniosku (załącznik nr 4).

Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni przedstawił opinię w sprawie ww wniosku (załącznik nr 5).


Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak przedstawił wniosek w sprawie umieszczenia progu zwalniającego w ulicy Kwiatowej (załącznik nr 6).
Odczytał opinię Komendy Powiatowej Policji we Wrześni ww wniosku (załącznik nr 7).

Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni przedstawił opinię w sprawie ww wniosku (załącznik nr 8).


Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak przedstawił wniosek w sprawie miejsc parkingowych zastrzeżonych w obrębie ul. Kościelnej i Placu św. Stanisława (załącznik nr 9).
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak przedstawił wniosek w sprawie wykonania przejścia dla pieszych i progów zwalniających w ul. 68 Pułku Piechoty (załącznik nr 10).

Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni przedstawił opinię w sprawie ww wniosku (załącznik nr 11).


Radny Marek Kołodziejczyk złożył wniosek o wykonanie przejścia dla pieszych w okolicach skrzyżowania ul. Kosynierów z ul. Matejki oraz umieszczenia znaku „Agatka" przy zbiegu ul. Chełmońskiego z ul. Kosynierów.

 

Pkt 4
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak poprosił o przedstawienie informacji dotyczącej inwestycji mieszkań socjalnych na ul. Wiśniowej.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że inwestycja realizowana jest na podstawie projektu pana Prusaka. Pod koniec kwietnia 2012 roku podpisano umowę na realizację inwestycji z firmą PBH Cegiełka z Wilkowyji. Kwota wynagrodzenia za przedmiot umowy wynosi 479 604, 02 zł. Realizacja inwestycji powinna zakakończyć się 10 października 2012 roku. Budowa jest na ukończeniu, wykonawca zgłosił zakończenie prac budowlanych, jednak urząd uznał, że prace budowlane jeszcze trwają, w związku z czym będą naliczone kary umowne. Budynek jest ukończony, ale poprawiane są elementy, które nie podobają się urzędowi, jednak zakresu tego nie można traktować jako usterkę lub wadę, ale jako prace nie zakończone. W związku z tym budowa trwa i urząd nie wyznaczył terminu odbioru mimo, że wykonawca zgłosił zakończenie prac, ponieważ urząd uważa, że budowa nie jest zakończona. W budynku będzie 15 pokoi wyposażonych w piece kaflowe, co nie było przedmiotem zamówienia, bo WGM planował wybudować piece z materiałów z odzysku, ale w trakcie budowy okazało się to nierealne, wobec czego urząd ogłosił przetarg na budowę piecy. Z obawy, że eksploatacja będzie niewłaściwa wykonawcy nie chcą dać gwarancji na takie piece, wobec czego żaden wykonawca nie zgłosił się do przetargu.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy analizowano możliwość innej formy ogrzewania pomieszczeń?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że nie.

Radna Mariola Kasierska zapytała, czy każdy mieszkaniec będzie dysponował jednym pokojem?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że tak. Na każdym piętrze będzie jedna kuchnia, dwie ubikacje i dwie łazienki z prysznicem. Powierzchnia użytkowa to średnio ok. 150 m² na jednym piętrze. Budynek ma dwie kondygnacje, parter i piętro.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak zapytał, jaka jest powierzchnia pojedynczego lokalu?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że średnio ok. 14 m². Dodał, że na dziś obiekt jest wykończony, zamknięty. Są okna, drzwi, podłogi i gładzie tynkowe. Jeśli chodzi o termin wykonania urząd poradził wykonawcy, by nie malował powierzchni dopóki nie wyschną świeżo wybudowane ściany.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak powiedział, że zastanawia się, czy zasadny jest pospiech?
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że z punktu widzenia urzędu dobrze było by, aby wykonawca nie śpieszył się, ponieważ może pojawić się wilgoć, a więc lepiej osuszyć ściany. Jeśli będzie pilna potrzeba zamieszkania i użytkownik będzie dbał o lokal to być może takie rzeczy jak wilgoć nie wystąpią, a będą to ładne pomieszczenia.

Radna Mariola Kasierska zapytała, czy 479 604, 02 zł. to całkowity koszt inwestycji?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że do kwoty inwestycji dojdzie jeszcze kwota piecy kaflowych, a skoro nikt się nie zgłosił do przetargu urząd zakupi gotowe piece. Przetarg się nie odbył, bo nie było chętnych. Obiekt jest praktycznie gotowy poza brakiem piecy, ale do czasu kiedy wykonawca nie zakończy prac nie można wejść na plac budowy, także jak zakończy się ten etap będzie można przejść do kolejnego.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy jest instalacja elektryczna?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że jest instalacja elektryczna.

Radna Mariola Kasierska zapytała, na jakiej zasadzie będą rozliczane koszty za energię?

Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego powiedział, że w każdym lokalu będzie wydzielony licznik elektryczny.

Radna Mariola Kasierska zapytała, jak będzie rozwiązana kwestia, np. prania?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że będą kuchnie i łazienki, natomiast nie wie na jakiej zasadzie będzie się to odbywało, ponieważ założenia projektowe były nadzorowane przez WGM.

Radna Mariola Kasierska poprosiła o uzupełnienie otrzymanej informacji pisemnej dotyczącej inwestycji mieszkań socjalnych w Chociczy Wielkiej.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że urząd musi dbać o finanse publiczne, tak więc dochodzenie należności musi być kontynuowane, aż do skutku.

Radna Mariola Kasierska zapytała, czy dzieje się coś w tym zakresie?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że tak i cały przedmiot dotyczący spraw finansowych jest w gestii radców prawnych. Urząd musi tych pieniędzy dochodzić, cały czas są prowadzone działania w tym kierunku.

Radna Mariola Kasierska zapytała, czy usterki były usuwane na zasadzie ściśle określonych wytycznych?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że urząd trzyma sie ściśle określonych wskazówek. Zanim urząd ogłosił przetarg poprosił biegłego żeby zakres prac, który urząd chciał ogłosić w przetargu był przez niego sprawdzony. Zakres prac został zaopiniowany przez rzeczoznawcę, a wtedy urząd ogłosił przetarg.

Radna Mariola Kasierska zapytała, czy wszystkie usterki zostały wykonane?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że tak poza jednym zaleceniem biegłego, który zalecił żeby w drzwiach wewnętrznych łączących pomieszczenia wywiercić tuleje u dołu żeby była cyrkulacja powietrza między pomieszczeniami, ponieważ użytkownicy napisali protest, w którym nie zgodzili się z taką decyzją, tak więc ta kwestia nie została zrealizowana.

Radna Mariola Kasierska zapytała, jaka jest wentylacja w pokojach? Czy jest to kratka wentylacyjna?

Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego powiedział, że tak. W ścianie zewnętrznej została wbudowana kratka wentylacyjna.

Radna Mariola Kasierska powiedziała, że wobec tego nawiewa zimne powietrze do pomieszczeń.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że nie, ponieważ jest to wywiew, a nawiew jest od dołu. Cyrkulacja powietrza jest konieczna, by nie powstawał grzyb.

Radna Mariola Kasierska zapytała, w jaki sposób będzie urządzona i ogrzewana kuchnia?

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej powiedziała, że odnośnie ogrzewania zapadła decyzja, że kuchnia będzie ogrzewana grzejnikami elektrycznymi, natomiast w kwestii przygotowywania posiłków wszystkie mieszkania zostały wyposażone w kuchenki gazowe. Budynek jest pod nadzorem inspektora nadzoru i nikt nie zgłaszał uwag.

Radna Mariola Kasierska powiedziała, że grzejnik elektryczny dodatkowo naraża mieszkańców na koszty.

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej powiedziała, że wszystko generuje koszty, bo zarówno energia elektryczna jak i węgiel.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy korzystanie z lokalu socjalnego dyskredytuje te osoby do ubiegania się o dodatek mieszkaniowy?

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej powiedziała, że nie, wręcz lokatorzy na bieżąco są informowani o takich możliwościach i zachęcani do korzystania z dodatku mieszkaniowego.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak zapytał, jaka jest kwota dodatku mieszkaniowego?

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej powiedziała, że jest uzależniona od wielu czynników, jak np. powierzchnia mieszkania, dochód, wydatki, itd.

Radna Mariola Kasierska powiedziała, że prosiła o ekspertyzę odnośnie wysokich rachunków za energię, jednak do tej pory jej nie otrzymała, w związku z czym poprosiła o jej dostarczenie.

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej powiedziała, że Enea przekazała informację dotyczącą przeprowadzonych badań, które przekaże w formie pisemnej.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak powiedział, że w związku z wieloma kontrowersjami dotyczącymi inwestycji i nieuregulowaniem należności także w Gminnej Spółdzielni w sytuacji kiedy dochodzenie należności od wykonawcy będzie wyjaśnione złoży wniosek do komisji o złożenie wniosku do prokuratury w sprawie nieuczciwości firmy Neksa. Powiedział, że po usunięciu usterek w lokalach w Chociczy Wielkiej złoży wniosek do Komisji by po konsultacji z radcą prawnym urzędu skierować wniosek do prokuratury. Prosił by urząd przekazywał wszystkie informacje dotyczące tej sprawy.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że obecny wykonawca poprosił mieszkańców o podpisanie oświadczenia, że wykonane prace spełniają ich oczekiwania. Dostarczył dokumenty, z których wynika, że mieszkańcy są zadowoleni z napraw, jednak nie można wykluczyć, że pewne rzeczy się nie powtórzą, bo po mino wykonania przedmiotu zamówienia, ktore było właściwe, to znaczenie ma także czynnik eksploatacyjny, czego nie można równoważyć ale jest to jednak ważne. Jeżeli ktoś nie będzie odpowiednio ogrzewał mieszkania szybko uszkodzi piec, a i nieodpowiednie ogrzewanie spowoduje, że lokale będą niszczały.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak zapytał, kiedy nastąpi zasiedlanie lokali na ul. Wiśniowej?

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej powiedziała, że wszystko odbędzie się po uzyskaniu opinii fachowców, jednak ma nadzieję że nastąpi to jak najwcześniej.


O godzinie 14.00 Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej wyjechała na wizję lokalną.
O godz. 16.00 Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej wróciła z wizji lokalnej i złożyła wnioski w sprawie:

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej po przeprowadzeniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z opinią Komendy Powiatowej Policji we Wrześni, Straży Miejskiej we Wrześni i kierownika referatu komunalnego negatywnie zaopiniowała wniosek w sprawie zezwolenia stworzenia miejsca parkingowego dla posesji nr 1 w ul. Wiśniowej. Jednocześnie prosi o przesłanie wnioskodawcy informacji dotyczących wymogów jakie powinny być spełnione, przy jednoczesnym wskazaniu możliwości parkowania wzdłuż ul. Wiśniowej.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej po przeprowadzeniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z opinią Komendy Powiatowej Policji we Wrześni, Straży Miejskiej we Wrześni i kierownika referatu komunalnego pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie umieszczenia progu zwalniającego w ulicy Kwiatowej. W związku z niewskazaniem wyznaczenia usytuowania miejsca progu zwalniającego Komisja sugeruje by umieścić go w połowie ulicy Kwiatowej.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej po przeprowadzeniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z opinią Straży Miejskiej we Wrześni i kierownika referatu komunalnego pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie miejsc parkingowych zastrzeżonych w obrębie ul. Kościelnej i Placu św. Stanisława zgodnie z miejscem wskazanym na mapie sytuacyjnej ze wskazaniem, że miejsce dotyczy wyładunku towaru dla osób prowadzących działalność gospodarczą.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej po przeprowadzeniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z opinią Straży Miejskiej we Wrześni i kierownika referatu komunalnego pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie wykonania przejścia dla pieszych i progów zwalniających w ul. 68 Pułku Piechoty proponując lokalizację progów zwalniających od ul. Powstańców Wlkp. za skrzyżowaniem na ul. Antoniego Ciszaka jednocześnie wnioskując o wykonanie miejsca przejścia dla pieszych na podwyższeniu przed skrzyżowaniem na ul. Antoniego Ciszaka.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej po przeprowadzeniu wizji lokalnej wnioskuje o wykonanie przejścia dla pieszych w okolicach skrzyżowania ul. Kosynierów z ul. Matejki oraz umieszczenia znaku „Agatka" przy zbiegu ul. Chełmońskiego z ul. Kosynierów.


Pkt 5 i 6
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak o godz. 16.30 zamknął posiedzenie Komisji.
Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
/-/radny Stanisław Dominiczak

Protokolant
/-/Jolanta Cypryańska

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.