BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14284205
ostatnia aktualizacja BIP'u:
12-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Wyjaśnienia siwz - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Dostawa energii elektrycznej w latach 2013 - 2015

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony powyżej równowartości 200.000 euro na


Dostawa energii elektrycznej w latach 2013-2015

 

CPV: 09300000

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej.

Czas trwania zamówienia:

od 1.02.2013 roku do 31.12.2015 roku


Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami są: Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz poniżej treści ogłoszenia.

Wadium: 50.000 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 

Otwarcie ofert nastąpi 18 grudnia 2012 roku

w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 o godz. 12.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 18 grudnia 2012 r. do godz. 11.45

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 60 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

CENA - 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:

1) posiadają aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;

2) wykonawca musi posiadać odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie w zakresie obrotu energią elektryczną, jak również

3) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami do wykonania zamówienia

4) Wykonawca musi posiadać sytuację ekonomiczną i finansową zapewniającą bezpieczną realizację zamówienia w całym jego okresie, tj. przychody z bieżącej działalności w zakresie sprzedaży energii elektrycznej wynoszą co najmniej średnio 5.000.000 PLN rocznie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie oraz Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na obrocie energią elektryczną. Kwota ubezpieczenia nie może być niższa niż 1.000.000 PLN.

5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r - Prawo zamówień publicznych.

Opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu przesłano w dniu 29.10.2012 roku w celu publikacji w

Suplemencie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Numer referencyjny ogłoszenia 2012-149595.

Sprostowanie treści ogłoszenia zamieszczono w dniu 07.12.2012 roku

Numer referencyjny sprostowanego ogłoszenia 2012-169511

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
siwz energia elektryczna [284 kB]
ikona
wyjaśnienia siwz [447 kB]
ikona
wyjaśnienia siwz (2) [724 kB]
ikona
zmiana terminu składania ofert [163 kB]
ikona
wyjaśnienia siwz (3) [971 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.