BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14456565
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół 13

Protokół

  Komisji Rewizyjnej

z posiedzenia

w dniu 9 kwietnia 2002 roku

Pkt. 1

Przewodniczący Komisji radny Karol Wójcik o godz. 16.30 otworzył posiedzenie Komisji.

Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji, co stanowiło quorum pozwalające podejmować prawomocne decyzje.

Goście:

n    Ryszard Szwajca - wiceburmistrz;

n    Alfred Bogucki - skarbnik;

n    Kunegunda Zakrzewska - naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury;

n    Grażyna Polowczyk - inspektor wydziału ds. wsi i ochrony środowiska.

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany przez Przewodniczącego Komisji porządek obrad (załącznik nr 2).

Porządek obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia.

2.    Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w 2001 r.

3.    Wolne głosy i wnioski.

4.    Zamknięcie posiedzenia.

Pkt. 2

Kunegunda Zakrzewska naczelnik wydziału architektury i gospodarki gruntami omówiła zestawienie dochodów w roku 2001 w dziale gospodarka mieszkaniowa (załącznik nr 3).

Radny Jerzy Sadowski wykazał niezgodności pomiędzy zapisami w przedstawionym zestawieniu a sprawozdaniem z wykonania budżetu.

W związku z powyższym Skarbnik zobowiązał się, że na kolejne posiedzenie wyjaśni skąd wynikają rozbieżności. 

Grażyna Polowczyk inspektor w wydziale ds. wsi i ochrony środowiska omówiła:

n    informację dotyczącą wydatków z budżetu gminy w 2001 w dziale 020 leśnictwo - wydatki bieżące (załącznik nr 4);

n    informację dotyczącą wydatkowania środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup kontenerów do segregacji odpadów (załącznik nr 5).

Alfred Bogucki skarbnik omówił operacje na koncie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska (załącznik nr 6).

Radny Jerzy Sadowski wyraził opinię, że jego zdaniem segregacją odpadów powinno się zajmować Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, a nie gmina.

Zdaniem radnego porządkowaniem lasu nad Zalewem powinna zajmować się sekcja robót publicznych.

Zdaniem Grażyny Polowczyk pracownicy sekcji robót publicznych nie mają odpowiednich kwalifikacji, by pielęgnować przedmiotowy lasek. Ponadto pracownicy tej sekcji są wykorzystywani przy pracach remontowych i nie mają czasu, by wykonać powyższe prace.

Radny Piotr Matuszewski poprosił o wyjaśnienie, dlaczego pieniądze, które wpłynęły na konto Urzędu z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu nie posłużyły na zapłacenie faktur? Zdaniem radnego środki przeznaczone na profilaktykę alkoholową zostały przesunięte i wykorzystane na zupełnie coś innego.

Skarbnik wyjaśnił, że w sprawozdaniu w zobowiązaniach jest podana kwota 92 tys. zł, z której niezapłacone faktury opiewają na kwotę 35 tys. zł. Reszta to środki, które wpłynęły z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, a nie  zostały wydatkowane na Gminny Program Profilaktyki i muszą zostać zarezerwowane z budżetu właśnie na program profilaktyki. Gdyby środki te funkcjonowały jako fundusz celowy, to wówczas byłyby wyodrębnione na osobnym rachunku bankowym. Stanowią one jednak dochód budżetu i wpływają na wspólne konto z innymi dochodami, w związku z czym stosuje się zasadę, że są one łączone z innymi środkami i wydatkowane w miarę wpływu faktur. Wpływy te nie są skorelowane w czasie z wydatkami, bo większość opłat wpływa w styczniu, a wydatki rozłożone są na cały rok. Byłoby zatem nieracjonalne „blokowanie” tych środków na rachunku.     

Komisja rewizyjna wnioskuje o przedstawienie informacji nt. zakresu oraz kosztów wykonanego remontu ratusza.

Radny Jerzy Sadowski wyraził pogląd, że w budżecie powinien być załącznik, który zawierałby wykaz planowanych remontów.

Radni omówili informację dotyczącą dodatków mieszkaniowych w roku 2001 (załącznik nr  7).

Komisja rewizyjna wnioskuje o wyjaśnienie, czy wypłacane przez Urząd dodatki mieszkaniowe są w jakikolwiek sposób korelowane z OPS-em?

Pkt. 3

Członkowie komisji zapoznali się z następującymi dokumentami:

n    pismo w sprawie podpisywania opinii z kontroli (załącznik nr 8);

n    pismo w sprawie wątpliwości, co do prawidłowości rozliczania podatku VAT w dziale usługi pogrzebowe w PUK-u (załącznik nr 9).

Członkowie komisji wyrazili opinię, że nie oczekują od Zarządu odpowiedzi w sprawie swoich wątpliwości, co do prawidłowości rozliczania podatku VAT w dziale usługi pogrzebowe w PUK-u, natomiast proponują, by temat ten został wyjaśniony podczas najbliższego walnego zgromadzenia wspólników.  

Termin kolejnego posiedzenia - 11 IV 2002 r. godz. 13.00.

Pkt.  4

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji o godz. 19.00 zamknął posiedzenie.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

Protokolant:                                                                                     Przewodniczący

Robert Klimczak 

/-/                                                                                                       Komisji Rewizyjnej       

radny Karol Wójcik

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.