BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14458017
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół 12

Protokół

  Komisji Rewizyjnej

z posiedzenia

w dniu 4 kwietnia 2002 roku

Pkt. 1

Przewodniczący Komisji radny Karol Wójcik o godz. 16.30 otworzył posiedzenie Komisji.

Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji, co stanowiło quorum pozwalające podejmować prawomocne decyzje.

Goście:

n    Alfred Bogucki - skarbnik;

n    Jarosław Orłowski - naczelni wydziału finansowo-budżetowego;

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany przez Przewodniczącego Komisji porządek obrad (załącznik nr 2).

Porządek obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia.

2.    Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w 2001 r.

3.    Wolne głosy i wnioski.

4.    Zamknięcie posiedzenia.

Pkt. 2

Alfred Bogucki skarbnik przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w 2001 r.

Radny Czesław Thamm: Proszę o informację nt. wydatków na ochronę środowiska, ponieważ w niektórych pozycjach plan nie jest wykonany, a brakuje np. koszy na śmieci.

Radny Czesław Thamm wnioskuje o informację nt. wydatków na ochronę środowiska w roku 2001 (wraz z dokumentacją źródłową).

Jednocześnie radny wnioskuje, by w kolejnym posiedzeniu wziął udział urzędnik, który omówiłby ten temat.

Przewodniczący komisji: Proszę o szczegółowe informacje nt. gospodarki mieszkaniowej, tzn. dochodów ze sprzedaży mieszkań (§075 oraz §077).

Radny Karol Wójcik wnioskuje o informację nt. dochodów w dziale gospodarka mieszkaniowa (§075 oraz §077).

Jednocześnie radny wnioskuje, by w kolejnym posiedzeniu wziął udział urzędnik, który omówiłby ten temat.

Radny Jerzy Sadowski: Proszę o sporządzenie kompletnego wykazu inwestycji wykonanych w roku 2001 przez gminę, tzn. taki wykaz, który zawiera także zmiany wprowadzone przez Zarząd, zawierający datę i numer uchwały Zarządu.

Proszę także o szczegółową informację nt. przebiegu wykonania tych inwestycji.

Radny Jerzy Sadowski wnioskuje o sporządzenie i przedstawienie komisji kompletnego wykazu inwestycji wykonanych w roku 2001 przez gminę, tzn. taki wykaz, który zawiera także zmiany wprowadzone przez Zarząd, zawierający datę i numer uchwały Zarządu.

Radny wnioskuje także o szczegółową informację nt. przebiegu wykonania tych inwestycji.

Jednocześnie radny wnioskuje, by w kolejnym posiedzeniu wziął udział urzędnik, który omówiłby ten temat.

Radny Arkadiusz Czajkowski: W związku z kanalizacją os. Sławna i Sokołowskiego proszę o następujące informacje:

n    plan w roku 2001 w zakresie skanalizowania tych dwóch osiedli;

n    kiedy odbyły się przetargi na wykonanie powyższych inwestycji;

n    kiedy zawarto umowy na wykonawstwo powyższych inwestycji;

n    w jakim zakresie wykonane roboty przekroczyły zakres podpisanych umów;

n    czy podwykonawcy, jeśli tacy byli i Urząd posiada w tym zakresie jakąś wiedzę, uczestniczyli w przetargach na wykonawstwo tych inwestycji.

Radny Arkadiusz Czajkowski: W związku z kanalizacją os. Sławna i Sokołowskiego wnioskuje o przedstawienie następujących informacji:

n    plan w roku 2001 w zakresie skanalizowania tych dwóch osiedli;

n    kiedy odbyły się przetargi na wykonanie powyższych inwestycji;

n    kiedy zawarto umowy na wykonawstwo powyższych inwestycji;

n    w jakim zakresie wykonane roboty przekroczyły zakres podpisanych umów;

n    czy podwykonawcy, jeśli tacy byli i Urząd posiada w tym zakresie jakąś wiedzę, uczestniczyli w przetargach na wykonawstwo tych inwestycji.

Jednocześnie radny wnioskuje, by w kolejnym posiedzeniu wziął udział urzędnik, który omówiłby ten temat.

Radny Bolesław Święciochowski zwrócił uwagę na to, że w wielu pozycjach nie wykonano planowanych dochodów.

Powyższą uwagę podzielił radny Jerzy Sadowski.

Szczegółowych wyjaśnień udzielił Skarbnik.

Radny Jerzy Sadowski: Proszę o informacje nt. wydatków na zadrzewianie w lesie komunalnych (faktury oraz sposób zlecenia).

Radny Jerzy Sadowski wnioskuje o informacje nt. wydatków na zadrzewianie w lesie komunalnych (faktury oraz sposób zlecenia).

Jednocześnie radny wnioskuje, by w kolejnym posiedzeniu wziął udział urzędnik, który omówiłby ten temat.

Radny Jerzy Sadowski: Proszę o informację nt. korzyści, jakie gmina uzyskała z tytułu uczestnictwa w targach Invest City.

Radny Jerzy Sadowski wnioskuje o informację nt. korzyści, jakie gmina uzyskała z tytułu uczestnictwa w targach Invest City.

Radny Jerzy Sadowski: Na rok 2002 w stosunku do roku 2001 obniżono planowane środki na wynagrodzenia dla członków komisji mieszkaniowej, dlaczego?

Radny Jerzy Sadowski wnioskuje o informację, dlaczego w roku 2002 w stosunku do roku 2001 obniżono planowane środki na wynagrodzenia dla członków komisji mieszkaniowej?

Radny Jerzy Sadowski: Wydatki na przedszkola zostały zrealizowane w 100%, jak to jest możliwe, żeby się tak wstrzelić?

Alfred Bogucki skarbnik: Zapis „Targi Invest City” znalazł się w budżecie, ale to jest tylko tytuł, ponieważ nasza gmina w roku 2002 nie będzie brała w nich udziału, takie są ostatnie decyzje Zarządu.

Przedszkola, funkcjonują jako zakłady budżetowe i w budżecie zaplanowana jest dotacja, dlatego więc jest wykonana w 100%, ponieważ dotacje są przekazywane w całości.

Radny Jerzy Sadowski: Proszę o informację, jak wyglądała sytuacja finansowa przedszkoli gminnych pod koniec 2001 r. oraz kto kontroluje sposób i racjonalność wydatków tych placówek?

Radny Jerzy Sadowski wnioskuje o informację, jak wyglądała sytuacja finansowa przedszkoli gminnych pod koniec 2001 r. oraz kto kontroluje sposób i racjonalność wydatków tych placówek.

Radny Piotr Matuszewski wnioskuje o przedstawienie wykazu zapłaconych przez gminę odsetek umownych i karnych w roku 2001.

Radny Sylwester Jałoszyński wnioskuje o informację nt. sposobu rozdysponowania środków do dyspozycji sołectw w roku 2001 (rachunki).

Jednocześnie radny wnioskuje, by w kolejnym posiedzeniu wziął udział urzędnik, który omówiłby ten temat.

Radny Arkadiusz Czajkowski wnioskuje o przedstawienie informacji nt. ilości rodzin, którym został wypłacony dodatek mieszkaniowy, na jakie mieszkania były przydzielone (standard mieszkań).

Pkt. 3

Odpowiedź na wnioski komisji z dnia 27 marca br. w sprawie telefonów komórkowych (załącznik nr 4).

Termin kolejnego posiedzenia - 9 IV 2002 r. godz. 16.30.

Pkt.  4

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji o godz. 18.00 zamknął posiedzenie.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

Protokolant:                                                                                     Przewodniczący

Robert Klimczak

/-/                                                                                                       Komisji Rewizyjnej       

radny Karol Wójcik

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.