BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14466271
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września -Akcja zima 2012/2013

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 200.000 euro na:

 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września

Akcja zima 2012/2013"

Część 1 - zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta

Część 2 - zimowe utrzymanie dróg poza miastem

 

CPV: 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do wartości 10% zamówienia podstawowego.

 

Termin realizacji zamówienia: do 15 kwietnia 2013 roku

 

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami są: Marek Przyjemski - Kierownik Referatu Komunalnego pok. 13, tel. 061 640-40-61 oraz Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51, fax. 061 640-41-59 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami zamieszczony poniżej treści ogłoszenia.

Wadium:

Cześć 1 - 5.000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych),

Cześć 2 - 5.000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych).

 

Otwarcie ofert nastąpi 2 października 2012 roku

w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 o godz. 11.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 2 października 2012 roku do godz. 10.45.

 

Termin związania ofertą w postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

 

Kryterium oceny ofert:

CENA - 100 %

 

O udzielenie zamówienia moga ubiegac się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp i spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

1) posiadania wiedzy i doświadczenia:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, prowadzili usługi zimowego utrzymania dróg o wartości łącznej nie mniejszej niż 300.000,00 złotych brutto

2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:

Wykonawca musi wykazać dysponowanie w celu realizacji zamówienia narzędziami i urządzeniami wymienionymi poniżej:

    a) część 1 teren miasta: solarki - 2 szt, pługi odśnieżne - 4 szt., piaskarki - 2 szt., ładowarki - 1 szt., samochód samowyładowczy pow. 10 t - 2 szt., 5 pracowników do ręcznego odśnieżania,

    b) część 2 teren poza miastem: pługi odśnieżne - 4 szt., piaskarki (samochodowe lub ciągnikowe) - 6 szt., ładowarki - 1 szt., samochód samowyładowczy pow. 10 t - 2 szt.

3) sytuacji ekonomicznej:

Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej działalnosci zwiazanej z przedmiotem zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 360758-2012 w dniu 21.09.2012 roku.

 

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
siwz-akcja zima [482 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.