BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14466039
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Odpowiedzi na pytania - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 200.000 euro na:

Usługi telefonii komórkowe

wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych

 

CPV: 64.21.20.00-5, 32.50.00.00-8

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 50% wartości zamówienia podstawowego.

 

Czas trwania zamówienia: 31 stycznia 2014 roku

 

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami są: Rafał Stobiński - Informatyk UMiG Września tel. 061 640-41-20, e-mail: rafal.stobinski@wrzesnia.pl oraz Tomasz Koralewski - Kierownik Referatu Zamówień Publicznych UMiG Września tel. 061 640-41-51, fax. 640-41-59, email: przetarg@wrzesnia.pl

 

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami poniżej treści ogłoszenia.

 

Otwarcie ofert nastąpi 1 października 2012 roku

w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 o godz. 10.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 1 października 2012 r. do godz. 09.45.

 

Termin związania ofertą w postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

Cena - 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki tj.:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiajacy nie wyznacza warunku szczegółowego;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiajacy nie wyznacza warunku szczegółowego;

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia - Zamawiajacy nie wyznacza warunku szczegółowego.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 359748-2012 w dniu 21.09.2012 roku

oraz w dniu 27.09.2012 roku zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 368182-2012 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

 

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
odpowiedzi 27 09 2012 [13.1 MB]
ikona
siwz-komorki [182 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.