BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14278191
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z dnia 14 wrześńia 2012 roku

 

Protokół

z wspólnego posiedzenia

Komisji Edukacji

oraz

Komisji Komunalno – Finansowej

z 14 września 2012 roku

 

 

Pkt 1

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 15.30 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji Komunalno – Finansowej (załącznik nr 1) oraz 7 członków Komisji Edukacji (załączniki nr 2).

 

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września;

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września;

Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz Miasta i Gminy we Wrześni;

Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości;

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej;

Magdalena Podsiadłowska – Pawlak, radca prawny Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni;

Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego;

Wioletta Mazurkiewicz, dyrektor biblioteki publicznej we Wrześni;

Sebastian Mazurkiewicz, dyrektor Muzeum im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni;

Magdalena Oblizajek, inspektor w wydziale gospodarki gruntami i architektury;

Maciej Tomczak, inspektor w wydziale gospodarki gruntami i architektury;

Agnieszka Wawrzyniak, młodszy referent w wydziale gospodarki gruntami i architektury;

Anna Olkowska, samodzielny referent w biurze Rady Miejskiej.

 

Pkt 2

 

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 3).

 

Pkt 3

a)

Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz Miasta i Gminy we Wrześni omówił projekt uchwały w sprawie: podziału Miasta i Gminy Września na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: podziału Miasta i Gminy Września na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: podziału Miasta i Gminy Września na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

 

Na salę sesyjna weszła radna Mariola Kasierska. Od tego momentu w posiedzeniu komisji Komunalno – Finansowej uczestniczyło 7 członków Komisji Komunlano – Finansowej.

 

Na salę wszedł radny Szymon Paciorkowski. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji uczestniczyło 7 członków Komisji Edukacji.

 

b)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gulczewku.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gulczewku.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gulczewku.

 

c)

Magdalena Podsiadłowska – Pawlak, radca prawny Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni omówiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku przy ul. Warszawskiej nr 31 we Wrześni.

 

Radny Ryszard Szwajca zapytał, czy w każdym przypadku trzeba będzie podejmować takie uchwały?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że tak może się zdarzyć. Gmina Września nie może na dzień dzisiejszy stwierdzić ile takich przypadków jeszcze jest. Osoba, która korzysta z przywileju ma 12 miesięcy na przekazanie Gminie dokumentów dotyczących sposobu przeznaczenia pieniędzy ze sprzedaży. W nowych przepisach należy przestrzegać kolejności działań, czyli najpierw należy sprzedać mieszkanie nabyte od Gminy Września z bonifikatą, a następnie kupić nowe. Czasami jednak odwracano kolejności, najpierw nabywano nowe mieszkania, a potem sprzedawano.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku przy ul. Warszawskiej nr 31 we Wrześni.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku przy ul. Warszawskiej nr 31 we Wrześni.

 

d)

Magdalena Podsiadłowska – Pawlak, radca prawny Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni omówiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku przy ul. Dąbrowskiego nr 7 we Wrześni.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku przy ul. Dąbrowskiego nr 7 we Wrześni.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku przy ul. Dąbrowskiego nr 7 we Wrześni.

e)

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Września na lata 2008-2012.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Września na lata 2008-2012.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Września na lata 2008-2012.

 

f)

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej omówiła projekt uchwały w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Września lub jej jednostkom podległym.

 

Radny Maciej Baranowski powiedział, że w sytuacji, kiedy osoba miała jakieś należności wobec Gminy Września istniała możliwość umorzenia tego zobowiązanie przez burmistrza na podstawie art. 67 ordynacji podatkowej. Zapytał czy ten art stracił swoją ważność, skoro w podstawie prawnej projektu uchwały podany został art. 59?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że ten artykuł dotyczy umów cywilno – prawnych, a nie publicznych zobowiązań czyli podatków, stąd inna podstawa prawna.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Września lub jej jednostkom podległym.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Września lub jej jednostkom podległym.

 

g)

Sebastian Mazurkiewicz, dyrektor Muzeum im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni omówił projekt uchwały w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Września na lata 2013-2016”.

 

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, jak dyrektor muzeum ocenia obecny stan najstarszej części zabytkowego cmentarza przy ulicy Gnieźnieńskiej? Czy istnieje możliwość współpracy Gminy Września z parafią w celu poratowania najcenniejszych grobowców?

 

Sebastian Mazurkiewicz, dyrektor Muzeum im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni powiedział, że jeżeli chodzi o zabytki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków jest taka możliwość. Jednostka samorządu terytorialnego może podjąć uchwałę, w której znajdzie się dotacja dla danego podmiotu. Na podstawie ustawy o ochronie zabytków może zwolnić z podatku od nieruchomości. Zabytki w ewidencji również mogą być dotowane, jednak głównie tyczy się to rejestru zabytków. Ewidencja zabytków jest spisem żywym, nie jest więc tym samym dokumentem trwałym, natomiast rejestr się nie zmienia. Zabytki są w nim zapisane na stałe.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Września na lata 2013-2016”.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Września na lata 2013-2016”.

 

h)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Sokołowo.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Sokołowo.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Sokołowo.

 

i)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: udzielania pomocy finansowej dla Gminy Nekla w roku 2013.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielania pomocy finansowej dla Gminy Nekla w roku 2013.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielania pomocy finansowej dla Gminy Nekla w roku 2013.

 

j)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zapewnienia środków finansowych w budżecie Miasta i Gminy Września w latach 2013-2015 jako wkładu własnego na realizację projektu pn. „Interaktywna Września- cyfrowy świat w każdym domu” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013: Priorytet 8-Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3.-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że jest to ciekawy projekt. Zapytał czy radni mogą zapoznać się ze szczegółami tego przedsięwzięcia?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że dokumentacja związana z przedstawioną inwestycją znajduje się w Biurze Rady i radni w każdej chwili mogą się z nią zapoznać.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zapewnienia środków finansowych w budżecie Miasta i Gminy Września w latach 2013-2015 jako wkładu własnego na realizację projektu pn. „Interaktywna Września- cyfrowy świat w każdym domu” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013: Priorytet 8-Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3.-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: apewnienia środków finansowych w budżecie Miasta i Gminy Września w latach 2013-2015 jako wkładu własnego na realizację projektu pn. „Interaktywna Września- cyfrowy świat w każdym domu” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013: Priorytet 8-Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3.-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

 

k)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września uznając ją jako bezzasadną.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września uznając ją jako bezzasadną.

 

l)

Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2012 – 2035.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2012 – 2035.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2012 – 2035.

 

ł)

Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2012 rok.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2012 rok.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2012 rok.

 

Pkt 4

Radny Mirosław Chudy poprosił o zwrócenie uwagi na zanieczyszczenia znajdują się nad zalewem Wrzesińskim. Wokół Zalewu, a zwłaszcza przy koszach znajduje się duża ilość śmieci.

 

Radny Maciej Baranowski poprosił o zwrócenie uwagi na nieporządek koło ulicy Łużyckiej, niedaleko TESCO. Mieszkańcy skarżą się na hałasy w godzinach wieczornych. Poprosił o interwencję Straży Miejskiej.

 

Radny Andrzej Rzeźnik zapytał, czy parking na ulicy Opieszyn należy do Gminy? Ze względu na otwarcie tam przychodni poprosił o zajęcie jednego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że parking jest własnością Gminy Września. Powiedział, że zajmie się sprawą związaną z zarezerwowaniem jednego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej.

 

Pkt 5

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 16.30 zamknął wspólne posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

 

Przewodniczący Komisji

Komunalno – Finansowej

/-/Ryszard Szwajca

 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji

 

/-/Włodzimierz Wawrzyniak

 

 

Protokolant

/-/Anna Olkowska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.