BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14289835
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Zakup materiałów chodnikowych przez Gminę Września przeznaczonych na przebudowę nawierzchni chodnika w ulicy Kosynierów we Wrześni

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września


Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 200.000 euro na:

Zakup materiałów chodnikowych przez Gminę Września

przeznaczonych na przebudowę nawierzchni chodnika

w ulicy Kosynierów we Wrześni

(na odcniku od parkingu przy stadionie miejskim do ulicy 68 Pułku Piechoty)


CPV: 44.11.31.00-6

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamówienie uzupełniające stanowić będzie do 20% wartości zamówienia podstawowego, polegających na rozszerzeniu dostawy.

Czas trwania zamówienia: 21 dni od zawarcia umowy

Osoba do kontaktów z Wykonawcami: Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 61 640 41 51, fax. 61 640 41 59 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami poniżej treści ogłoszenia.


Otwarcie ofert nastąpi 23 sierpnia 2012 roku

w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 10 o godz. 11.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 23 sierpnia 2012 roku do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA - 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 dostawami o min. wartości 50.000 złotych każda lub kilkoma na łączną wartość 100.000 złotych w zakresie dostaw materiałów drogowych, które należy potwierdzić referencjami od zamawiających;

2) Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne udzieli na oferowane materiały drogowe gwarancji nie krótszej niż 36 miesiące od dnia odbioru.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.


Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 301448-2012 w dniu 14.08.2012 r.

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
siwz kostka obrzeża [148 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.