BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14074354
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-07-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
PROTOKÓŁ NR 70

Protokół

 z 70 posiedzenia

 komisji przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska

w dniu 26 września 2002 roku

Pkt. 1

Przewodniczący Komisji radny Marek Zielnik o godz. 16.00 otworzył posiedzenie Komisji i powitał radnych i gości (lista obecności załącznik nr 1).

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 10 członków komisji, co stanowiło quorum pozwalające podejmować prawomocne decyzje.

Goście:

-         Ryszard Szwajca – wiceburmistrz MiG Września,

-         Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września,

-         Kunegunda Zakrzewska – naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury.

Pkt. 2

Komisja przyjęła zaproponowany porządek obrad jednogłośnie (załącznik nr 2).

Porządek obrad:

1.     Otwarcie posiedzenia.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Omówienie materiałów na LIX sesję Rady Miejskiej.

4.     Wolne głosy.

5.     Zamknięcie posiedzenia.

Pkt. 3

Kunegunda Zakrzewska – naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury, omówiła projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowej w rejonie ulic Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni.

Komisja przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowej w rejonie ulic Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni.

Kunegunda Zakrzewska – naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury, omówiła projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Słomowie.

 

Komisja przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Słomowie.

Kunegunda Zakrzewska – naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury, omówiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września, położonej we Wrześni przy ul. Szafirowej.

Komisja przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska 7 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września, położonej we Wrześni przy ul. Szafirowej.

Kunegunda Zakrzewska – naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury, omówiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września, położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej.

Komisja przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września, położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej.

Kunegunda Zakrzewska – naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury, omówiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Września, położonych we Wrześni przy ul. Długosza.

Komisja przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska 6 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Września, położonych we Wrześni przy ul. Długosza.

Kunegunda Zakrzewska – naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury, omówiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Fabrycznej.

Komisja przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska 7 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Fabrycznej.

Kunegunda Zakrzewska – naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury, omówiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Słomowie.

Komisja przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Słomowie.

Kunegunda Zakrzewska – naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury, omówiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Września położonej w Sokołowie.

Komisja przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska 7 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się”   pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Września położonej w Sokołowie.

Kunegunda Zakrzewska – naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury, omówiła projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy powstałej na osiedlu mieszkaniowym we Wrześni w rejonie ul. Szosa Witkowska.

Komisja przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska 7 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy powstałej na osiedlu mieszkaniowym we Wrześni w rejonie ul. Szosa Witkowska.

Kunegunda Zakrzewska – naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury, omówiła projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo-mieszkalnej w obrębie nieruchomości ozn. numerem geod. 999, położonej we Wrześni przy ul. Sądowej.

Komisja przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska 7 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się”   pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo-mieszkalnej w obrębie nieruchomości ozn. numerem geod. 999, położonej we Wrześni przy ul. Sądowej.

Ryszard Szwajca - wiceburmistrz, omówił projekt uchwały w sprawie: wydania opinii potwierdzającej celowość i efektywność projektowanych do wykonania w roku 2003 robót rekultywacyjnych na terenie Gminy Września, które mogą być dofinansowane ze środków FOGR-u.

Komisja przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska 7 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się”   pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wydania opinii potwierdzającej celowość i efektywność projektowanych do wykonania w roku 2003 robót rekultywacyjnych na terenie Gminy Września, które mogą być dofinansowane ze środków FOGR-u.

Alfred Bogucki – skarbnik, omówił projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie budżetu na rok 2002.

Radny Mirosław Jadryszak zaproponował, żeby część środków pozyskanych za wycinkę krzewów i drzew w pasie budowanej autostrady przeznaczyć na ochronę drzew kasztanowych przed szkodnikami.

Ryszard Szwajca – wiceburmistrz, zapewnił, że sugestia radnego będzie uwzględniona w omawianym projekcie uchwały

Komisja przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska 7 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie budżetu na rok 2002.

Pkt. 4

Radny Włodzimierz Strzyżewski przedstawił następujące wnioski do Zarządu o:

-         weryfikację (poprawa widoczności) ustawienia znaków drogowych przy skrzyżowaniu ul. Witkowskiej z ul. Wojska Polskiego  we Wrześni,

-         doprowadzenie wszelkimi środkami do wyremontowania wrzesińskiego dworca PKP.

Komisja przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska wnioskuje do Zarządu o:

-         weryfikację (poprawa widoczności) ustawienia znaków drogowych przy skrzyżowaniu ul. Witkowskiej z ul. Wojska Polskiego  we Wrześni,

-         doprowadzenie wszelkimi środkami do wyremontowania wrzesińskiego dworca PKP.

Radny Piotr Matuszewski omówił wniosek mieszkańców Psar Małych o interwencję w sprawie samowoli budowlanej.

Komisja przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska wnioskuje do Zarządu o interwencję (samowola budowlana) przy trasie A-2 w Psarach Małych.

Radny Mirosław Zieliński zaproponował, by na końcach drogi tzw. Napoleonki ustawić znaki drogowe (skrzyżowanie, stop), ponieważ jest to dukt coraz częściej używany.

Komisja przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska wnioskuje do Zarządu by na końcach drogi tzw. Napoleonki ustawić znaki drogowe (skrzyżowanie, stop).

 

Pkt. 5

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji o godz. 17.30 zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół zawiera 4  ponumerowane strony.

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu zainteresowanych w Urzędzie Miasta i Gminy Września w Biurze Rady Miejskiej.

 Przewodniczący Komisji

Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska

radny Marek Zielnik

/-/

Protokolant:

Robert Klimczak 

/-/                                                                               

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.