BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463505
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
PROTOKÓŁ NR 69

Protokół

 z 69 posiedzenia

 komisji przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska

w dniu 5 września 2002 roku

Pkt. 1

Przewodniczący Komisji radny Marek Zielnik o godz. 16.00 otworzył posiedzenie Komisji i powitał radnych i gości (lista obecności załącznik nr 1).

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 7 członków komisji, co stanowiło quorum pozwalające podejmować prawomocne decyzje.

Goście:

-         Ryszard Szwajca – wiceburmistrz MiG Września,

-         Ryszard Szambelańczyk – prezes PWiK,

-         Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września,

-         Marek Przybyła – architekt miejski.

Pkt. 2

Komisja przyjęła zaproponowany porządek obrad jednogłośnie (załącznik nr 2).

Porządek obrad:

1.     Otwarcie posiedzenia.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Omówienie materiałów na LVIII sesję Rady Miejskiej.

4.     Omówienie projektów uchwał w sprawie rozpatrzenia protestów i zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni.

5.     Wolne głosy.

6.     Zamknięcie posiedzenia.

Pkt. 3

Ryszard Szambelańczyk – prezes PWiK, omówił projekt uchwały w sprawie: Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Września.

Ryszard Szwajca – wiceburmistrz MiG Września, omówił propozycje Zarządu MiG Września do projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Września.

Radny Piotr Matuszewski poprosił o wyjaśnienie, czy przedstawiony regulamin z poprawkami reguluje kwestię ścieków z szamb?

Ryszard Szwajca – wiceburmistrz MiG Września, poprosił by prezes PWiK wyraził swoją opinię, czy poprawka Zarządu do regulaminu przedstawionego przez PWiK uniemożliwia odbieranie przez przedsiębiorstwo ścieków z szamb.

Ryszard Szambelańczyk – prezes PWiK, odpowiadając na pytanie Wiceburmistrza powiedział, że według niego tak.

Ryszard Szwajca – wiceburmistrz MiG Września, poinformował, że Zarząd przedmiotową kwestię przedyskutuje z radcą ponownie.

Pan Cezary Dubiel przedstawił wniosek o wykreślenie z poprawek Zarządu pkt. 2.

Komisja przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska 4 głosami „za”, przy 3 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” wnioskuje o wykreślenie pkt. 2 z propozycji Zarządu do projektu uchwały w sprawie: : Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Września: Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Września.

 

Ryszard Szambelańczyk – prezes PWiK, odnosząc się do poprawek Zarządu wyraził opinię, że spółka chce i może administrować kanalizacją deszczową, jednak ta kwestia nie może być rozstrzygana w omawianym regulaminie, ponieważ nie leży to w zakresie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

 

Radny Ryszard Wroński przedstawił wniosek o wykreślenie z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie: Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Września.

Komisja przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska 6 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” wnioskuje o wykreślenie z porządku obrad LVIII sesji Rady Miejskiej projektu uchwały w sprawie: Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Września.

 

Ryszard Szwajca – wiceburmistrz MiG Września, omówił projekt uchwały w sprawie: nawiązania współpracy partnerskiej między Miastem i Gminą Września oraz francuską gminą Bruz.

 

Komisja przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nawiązania współpracy partnerskiej między Miastem i Gminą Września oraz francuską gminą Bruz.

 

Alfred Bogucki – skarbnik MiG Września, omówił projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie budżetu na rok 2002.

Komisja przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie budżetu na rok 2002.

 

Ryszard Szambelańczyk – prezes PWiK, omówił skargę w sprawie przyłącza wodociągowego do posesji we Wrześni przy ul. Żwirki i Wigury 13.

Komisja przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt odpowiedzi na skargę w sprawie przyłącza wodociągowego do posesji we Wrześni przy ul. Żwirki i Wigury 13.

Pkt. 4

Marek Przybyła – architekt miejski, omówił projekty uchwał w sprawie rozpatrzenia protestów i zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni.

a) Komisja przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska 5 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni.

b) Komisja przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska 6 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia protestów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni.

c) Komisja przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska jednogłośnie negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni.

d) Komisja przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska jednogłośnie negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni.

e) Komisja przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska 6 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni.

f) Komisja przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska 5 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni.

g) Komisja przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska 5 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni.

h)  Komisja przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska 0 głosami „za”, przy 3 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni.

i) Komisja przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska 5 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni.

Pkt. 5 - 6

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji o godz. 19.00 zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół zawiera 4  ponumerowane strony.

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu zainteresowanych w Urzędzie Miasta i Gminy Września w Biurze Rady Miejskiej.

 Przewodniczący Komisji

Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska

radny Marek Zielnik

/-/

Protokolant:

Robert Klimczak

/-/

                                                                               

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.