BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14067342
ostatnia aktualizacja BIP'u:
09-07-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
PROTOKÓŁ NR 68

Protokół Nr 68

 z posiedzenia

 Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska

w dniu 9 lipca 2002 roku

Obecni:

·      członkowie Komisji wg. listy obecności (w załączeniu);

·      Burmistrz - p. Maria Taciak;

·      Z-ca Burmistrza - p. Ryszard Szwajca;

·      Skarbnik - p. Alfred Bogucki;

·      Architekt - p. Marek Przybyła;

·      naczelnik WPR - p. Maciej Tomczak;

·      referent WOS - p. Alicja Stawowska.

Pkt. 1

Przewodniczący Komisji radny Marek Zielnik powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości i otworzył posiedzenie.

 

Pkt. 2

Komisja przyjęła zaproponowany porządek obrad jednogłośnie (w załączeniu).

Porządek obrad:

1.     Otwarcie posiedzenia.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Omówienie materiałów na LVII sesję Rady Miejskiej.

4.     Wolne głosy.

5.     Zamknięcie posiedzenia.

Pkt. 3

a)

Alicja Stawowska referent w wydziale oświaty, kultury i sportu projekt uchwały w sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania Nagród dla nauczycieli.

Pani Burmistrz poinformowała,  że w § 4 pkt. 1 należy dopisać „maksymalnie 300%”.

Radny Mirosław Jadryszak zwrócił uwagę, że zapis w §3 pkt. 2 i pkt. 4 jest obowiązkiem dla nauczyciela więc dlaczego za to nagradzać?

Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska 6 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania Nagród dla nauczycieli.

b)

Alicja Stawowska referent w wydziale oświaty, kultury i sportu omówiła projekt uchwały w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach (przedszkolach, placówkach oświatowych) prowadzonych przez Gminę Września.

Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska 7 głosami „za” przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach (przedszkolach, placówkach oświatowych) prowadzonych przez Gminę Września wraz z wyżej przegłosowanymi wnioskami.

c)

Marek Przybyła architekt miejski omówił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy handlowo-usługowo-produkcyjnej przy ul. Wrocławskiej we Wrześni (nieruchomość nr geod. 3692/10).

Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska 9 głosami „za” przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy handlowo-usługowo-produkcyjnej przy ul. Wrocławskiej we Wrześni (nieruchomość nr geod. 3692/10).

d)

Marek Przybyła architekt miejski omówił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy jednorodzinnej w obrębie części nieruchomości ozn. numerem geod. 43/11, położonej w Nowym Folwarku.

Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy jednorodzinnej w obrębie części nieruchomości ozn. numerem geod. 43/11, położonej w Nowym Folwarku.

e)

Marek Przybyła architekt miejski omówił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy handlowo-usługowej przy ul. Daszyńskiego we Wrześni (działka nr 922/4).

Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy handlowo-usługowej przy ul. Daszyńskiego we Wrześni (działka nr 922/4).

f)

Marek Przybyła architekt miejski omówił projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej w Sokołowie rej. ul. Sportowej.

Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska 9 głosami „za” przy 0 „przeciw” i 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej w Sokołowie rej. ul. Sportowej.

g)

Maria Taciak burmistrz MiG Wrzesnia oraz Maciej Tomczak naczelnik wydziału promocji i działalności gospodarczej omówili projekt uchwały w sprawie programu gospodarczego rozwoju Miasta i Gminy Września na lata 2002-2017 - pod nazwą „Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września”.

Radny Włodzimierz Strzyżewski uważa, że dokładanie do utrzymania szkół wiejskich ze szkół miejskich jest przykre. Jest zdania, że należałoby zlikwidować drogą szkołę w Węgierkach.

Radny Waldemar Grześkowiak: Strategia jest potrzebna jak „drogowskaz”. Ale nie ma nic gorszego gdyby miała „zarosnąć krzakami”. Dlatego dobrze by było gdyby te zadania były kontynuowane.

Następnie zwrócił się do p. Szwajcy z pytaniem czy w tym roku zostanie zakończona inwestycja na os. Sławnie i Sokołowskim?

Z-ca Burmistrza p. Szwajca: Inwestycje są realizowane zgodnie z umowami. Umowy są dwuletnie. W tym roku Os. Sławno nie zostanie w 100% zrealizowane.

Radny Mirosław Zieliński powiedział, ze Strategia ma duża błędów stylistycznych.

Nie zgadza się ze wspieraniem Funduszu Poręczeń Kredytowych.

Radny Piotr Matuszewski jest zdania, że Strategia powinna być uchwalona ale nie powinna zawierać fikcji lub zadań trudnych do zrealizowania (ma na myśli obligacje i pożyczki).

Radny Waldemar Grześkowiak: Czy oprócz planu strategicznego cokolwiek zrobiono, by otrzymać środki przedakcesyje? Nic nie zrobiono w tym kierunku.

Zauważł, że szkoła w Marzeninie będzie słabo wykorzystana w wszystkich wariantach.

Pan Dubiel jest zdania, by był to dokument „żywy” a nie uchwalony „sztywny”.

Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska 4 głosami „za” przy 1 „ przeciw” i 4 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie programu gospodarczego rozwoju Miasta i Gminy Września na lata 2002-2017 - pod nazwą „Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września”.

Pkt. 4

Wolne wnioski:

Radny Włodzimierz Strzyżewski wnioskuje, by powycinano drzewa zagrażające bezpieczeństwu  na terenie naszego miasta i gminy (szczególnie podczas nawałnic i burz).

Komisja nie zaopiniowała wniosku (w załączeniu) dot. ustawienia znaku drogowego pionowego B5 - zakaz wjazdu samochodów ciężarowych przy wjeździe na drogę wewnętrzną, gruntową przy posesji nr 28 w ul. Kosynierów we Wrześni.

Komisja jest zdania, że jest to w gestii administratora nieruchomości.

Pkt. 5

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska radny Marek Zielnik zamknął posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Urzędzie MiG Września w Biurze Rady Miejskiej.

Przewodniczący Komisji                                                                                     

radny Marek Zielnik

/-/

Protokolant:

Monika Krysztofiak

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.