BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14284180
ostatnia aktualizacja BIP'u:
12-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Modyfikacja treści SIWZ - Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0 -VI Szkół Podstawowych Gminy Września

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 200.000 euro na:

Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania

profilaktyki stomatologicznej

dzieci i młodzieży klas 0 -VI Szkół Podstawowych Gminy Września

Część 1 - Profilaktyka stomatologiczna dla uczniów szkół miejskich

Część 2 - Profilaktyka stomatologiczna dla uczniów dla szkół wiejskich

CPV: 85.10.00.00-0

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej.

Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2012 roku.

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami zamieszczony poniżej treści ogłoszenia.

 

Otwarcie ofert nastąpi 20 lipca 2012 roku w siedzibie

Zamawiającego pok. nr 10 o godz. 11.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 20 lipca 2012 roku do godz. 10.45.

 

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

Cena - 100 %

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia to znaczy, że Wykonawcy ubiegający się o udzilenie zamówienia musi spełnić następujące wymogi dotyczące wykształcenia osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia: wykształcenie kierunkowe, co najmniej ukończone medyczne studium zawodowe o specjalności higienisty stomatologicznego: część 1 - min. 1 osoba, część 2 - min. 1 osoba, osoby posiadające min. 5 - letnie doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług stomatologicznych,

2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia to znaczy, że Wykonawcy ubiegający się o udzilenie zamówienia musi wykazać się posiadaniem gabinetu stomatologicznego: część 1 - min. 1 gabinetem na terenie miasta Wrześni, część 2 - min. 1 gabinetem w granicach administracyjnych Gminy Września,

3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r - Prawo zamówień publicznych.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 246486 - 2012 w dniu 11.07.2012 roku

 

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
modyfikacja treści zał do siwz [715 kB]
ikona
siwz profilaktyka-stomatologiczna [160 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.