BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14068484
ostatnia aktualizacja BIP'u:
09-07-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
PROTOKÓŁ NR 67

Protokół

 z 67 posiedzenia

 komisji przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska

w dniu 19 czerwca 2002 roku

Pkt. 1

Przewodniczący Komisji radny Marek Zielnik o godz. 16.00 otworzył posiedzenie Komisji i powitał radnych i gości (lista obecności załącznik nr 1).

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 11 członków Komisji, co stanowiło quorum pozwalające podejmować prawomocne decyzje.

Goście:

n    Krzysztof Wojciechowski starosta powiatu wrzesińskiego,

n    Maria Taciak burmistrz miasta i gminy Września,

n    Ryszard Szwajca zastępca burmistrza miasta i gminy Września,

n    Jerzy Nowaczyk sekretarz miasta i gminy Września,

n    Kunegunda Zakrzewska naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury,

n    Grzegorz Strzelczyk kierownik Zakładu gospodarki Mieszkaniowej.

Komisja przyjęła zaproponowany porządek obrad jednogłośnie (załącznik nr 2).

Porządek obrad:

1.     Otwarcie posiedzenia.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Omówienie materiałów na LVI sesję Rady Miejskiej.

4.     Wolne głosy.

5.     Zamknięcie posiedzenia.

Pkt. 3

Jerzy Nowaczyk sekretarz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: podziału gminy na obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczania siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów samorządowych.

Komisja przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: podziału gminy na obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczania siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów samorządowych.

Jerzy Nowaczyk sekretarz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: podziału Miasta i Gminy Września na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, w wyborach samorządowych.

Komisja przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: podziału Miasta i Gminy Września na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, w wyborach samorządowych.

Jerzy Nowaczyk sekretarz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: akceptacji propozycji podziału Miasta i Gminy Września na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Komisja przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska 10 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: podziału Miasta i Gminy Września na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, w wyborach samorządowych.

Radny Mirosław Zieliński korzystając z obecności na posiedzeniu komisji Krzysztofa Wojciechowskiego, starosty powiatu wrzesińskiego, zwrócił uwagę na to, że sposób wykaszania dróg wojewódzkich nie jest zadawalający.

Krzysztof Wojciechowski, starosta powiatu wrzesińskiego, odpowiedział radnemu, że odbył na ten temat rozmowę z p. Burmistrz i będzie rozmawiał na ten temat z p. Jolantą Kubczak. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg.

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury, omówiła projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo-handlowej w rejonie ul. Kościuszki i Sikorskiego we Wrześni (działki nr 3798/1, 3798/3 i 3798/4).

Radny Mirosław Zieliński zwrócił uwagę, że załączona mapka do projektu uchwały jest z roku 1998, zdaniem radnego powinna być bardziej aktualna.

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury, wyjaśniła, że Urząd korzysta z zasobów geodezyjnych starostwa i wiąże się to z kosztami finansowymi, a na potrzeby przedmiotowego projektu uchwały załączona mapka wystarczy, ale jeśli jest potrzeba dostarczenie bardziej aktualnej mapy, to przed sesją zostanie to uczynione.

Członkowie komisji wyrazili obawę, czy wnioskodawca zdaje sobie sprawę z tego, że zmiana zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy przedmiotowej działki z przemysłowej na usługowo-handlowej powoduje, że nie będzie można na tej nieruchomości prowadzić produkcji.

Komisja przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska 8 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo-handlowej w rejonie ul. Kościuszki i Sikorskiego we Wrześni (działki nr 3798/1, 3798/3 i 3798/4).

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury, omówiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Września, położonych we Wrześni przy ul. Grunwaldzkiej.

Komisja przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska  10 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Września, położonych we Wrześni przy ul. Grunwaldzkiej.

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury, omówiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Stanisławowie.

Komisja przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Stanisławowie.

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury, omówiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Psarach Polskich.

Komisja przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Psarach Polskich.

Grzegorz Strzelczyk, kierownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, omówił projekt uchwały w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Września.

Pan Cezar Dubiel zwrócił uwagę na to, że w roku 2003 ubywa w niewyjaśniony sposób blisko 50 lokali i jest to pewna niezgodność w uchwale.

Komisja przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska 6 głosami „za”, przy 2 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Września.

Ryszard Szwajca, wiceburmistrz MiG Września, omówił projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie budżetu na rok 2002.

Radny Piotr Matuszewski przedstawił wniosek, by w budżecie zasadniczym na rok 2002 zmieniono kwotę 120 tys. zł w rubryce zadania inwestycyjne na rok 2002 w pkt. 1 (budowa drogi z Psar Małych do Przyborek) na kwotę 332.740 z - źródło finansowania radny wskazał plan przychodów ze środków specjalnych na rok 2002 pod tytułem drogi.

Radni przedyskutowali przedmiotowy wniosek, głos zabrali:

n    Ryszard Szwajca,

n    Waldemar Grześkowiak,

n    Cezar Dubiel,

n    Włodzimierz Strzyżewski.

Komisja przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska 5 głosami „za”, przy 2 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” wnioskuje, by rozszerzyć projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie budżetu na rok 2002 o zmianę kwoty 120 tys. zł w budżecie zasadniczym w rubryce zadania inwestycyjne na rok 2002 w pkt. 1 (budowa drogi z Psar Małych do Przyborek) na kwotę 332.740 z - źródło finansowania wskazuje się plan przychodów ze środków specjalnych na rok 2002 pod tytułem drogi.

Pkt. 4

Wniosek w sprawie likwidacji hodowli trzody chlewnej w Przyborkach (załącznik nr 3).

Komisja przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska wnioskuje do Zarządu, by odpowiednie służby zbadały sprawę likwidacji hodowli trzody chlewnej w Przyborkach - pismo w przedmiotowej sprawie w załączeniu.

Wniosek w sprawie poprawy bezpieczeństwa dla rowerzystów korzystających z toru rowerowego znajdującego się na terenie między Leśną i ul. Działkowców (załącznik nr 4).

Komisja przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie poprawy bezpieczeństwa dla rowerzystów korzystających z toru rowerowego znajdującego się na terenie między Leśną i ul. Działkowców wnioskuje o ustawienie 2  znaków A—24 „rowerzyści”, tj. na ul. Działkowców przed i za skrzyżowaniem z ul. Leśną.

Pkt. 5

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji o godz. 18.30 zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu zainteresowanych w Urzędzie Miasta i Gminy Września w Biurze Rady Miejskiej.

 Przewodniczący Komisji

Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska

radny Marek Zielnik

/-/

Protokolant:

Robert Klimczak 

/-/                                                                                

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.