BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14067844
ostatnia aktualizacja BIP'u:
09-07-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
PROTOKÓŁ NR 66

PROTOKÓŁ NR 66

z posiedzenia Komisji Przestrzegania Prawa,

Porządku i Ochrony Środowiska

z dnia 23 maja 2002r.

Obecni:

·      członkowie Komisji wg listy obecności (w załączeniu);

·      Burmistrz - Maria Taciak;

·      Z-ca Burmistrza - Ryszard Szwajca;

·      Sekretarz - Jerzy Nowaczyk;

·      Naczelnik WOS - Jarosław Malicki

·      Komendant Straży Miejskiej - Mirosław Morawski;

·      Inspektor WKM - Lech Raczak;

·      Inspektor WWO - Grażyna Polowczyk.

Omówienie materiałów na LV sesję Rady Miejskiej

Przewodniczący Komisji radny Marek Zielnik powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości i po przedstawieniu porządku obrad (w załączeniu) otworzył posiedzenie.

Pkt. 4a)

Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XLVI/308/01 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 października 2002r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli - omówił p. Malicki

Radny Waldemar Grześkowiak zadał pytanie w jakim stopniu są wykorzystane przedszkola?

Pan Malicki:

Przedszkole Nr 1 - 96 dzieci na 100 miejsc;

Przedszkole Nr 3 - 78 dzieci na 120 miejsc;

Przedszkole nr 4 - 164 dzieci na 150 miejsc;

Przedszkole Nr 6 - 108 dzieci na 125 miejsc;

Przedszkole Gutowo Małe - 36 dzieci na 50 miejsc

Pan Guzik popiera ww. projekt.

Radny Mirosław Zieliński jest przeciwny, bo nie ma tu mowy o złej sytuacji rodzinnej.

Głosowanie:

„za” - 5 głosów

„przeciw” - 3 głosy

„wstrzymujących się” - 2 głosy

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały

Pkt. 4b)

Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Nowym Folwarku - omówił p. Malicki

Radny Waldemar Grześkowiak poprosił, by Statut szkoły znalazł się wraz z uchwałą w internecie.

Głosowanie:

„za” - 9 głosów

„przeciw” - 0 głosów

„wstrzymujących się” - 1 głos

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Pkt. 4c)

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Września - omówił p. Raczak.

Radny Mirosław Jadryszak ponownie przedstawił propozycję swojej poprawki do rozdziału 6 regulaminu utrzymania porządku i czystości (w załączeniu).

Z-ca Burmistrza poinformował, że ww. propozycja poprawki radnego została przedstawiona radcy prawnemu. To co radca uznał, zostało przez pracowników Urzędu wprowadzone do Regulaminu.

Radny Mirosław Jadryszak uważa, że Burmistrz jako kierownik Urzędu powinien wydać dyspozycję, by Urząd umożliwił mieszkańcom nabycie woreczków i łopatek do usuwania odchodów zwierzęcych.

Radny Waldemar Grześkowiak jest zdania, że należy wprowadzić sankcję a nie woreczki.

Radny Włodzimierz Strzyżewski prosi, by zwrócić uwagę na drogi poza miastem - by były bardziej czyste.

Radny Mirosław Zieliński zaproponował wspólną debatę Komisji Rolnictwa i Leśnictwa z Komisją Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska w celu dopracowania Regulaminy, który ma być naszą wizytówką.

Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że powinniśmy się wystrzegać powielania przepisów z ustawy, bo w przypadku gdy zmieni się ustawa, to regulamin będzie nieaktualny.

Następnie zaproponował, by w §27 pkt. 1 dopisać pełną nazwą ustawy oraz by obok sformułowań „właściciel nieruchomości” dopisać w nawiasie „administrator”.

Pani Burmistrz poinformowała, że 8 kwietnia br. Straż Miejska dokonała kontroli pod względem zachowania czystości w mieście. I takie kontrole są dokonywane okresowo.

Pan Dubiel zaproponował, by §22 pkt. 1 Regulaminu miał zapis jak w proponowanej poprawce radnego Jadyszaka §22 pkt. 2.

Głosowanie poprawki radnego Jadyszaka z wyłączeniem w §24 pkt. 2 (w załączeniu):

„za” - 5 głosów

„przeciw” - 3 głosy

„wstrzymujących się” - 1 głos

Komisja pozytywnie zaopiniowała poprawki radnego Jadryszaka.

Głosowanie ww. projektu uchwały wraz z poprawkami radnego Jadryszaka:

„za” - 6 głosów

„przeciw” - 0 głosów

„wstrzymujących się” - 4 głosy

Radny Waldemar Grześkowiak wnioskuje, by na sprawdzić czy na skrzyżowaniu ul. Legii Wrzesińskiej z ul. Słowackiego jest możliwość zmniejszenia rozwarcia wysepki.

Pkt.4d)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w wieczyste użytkowanie  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Września, położonej we Wrześni przy ul. Kosynierów.

Komisja nie zaopiniowała ww. projekt uchwały z uwagi na brak wyczerpujących informacji .

Pkt. 4e)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Wrześni, położonej w Psarach Małych.

Głosowanie:

„za” - 8 głosów

„przeciw” - 0 głosów

„wstrzymujących się” - 0 głosów

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Pkt. 4f)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Września w Bierzglinku.

Radny Włodzimierz Strzyżewski poprosił, by na Komisję Gospodarczą przygotować plan całego Bierzglinka.

Głosowanie:

„za” - 9 głosów

„przeciw” - 0 głosów

„wstrzymujących się” - 0 głosów

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Pkt. 4g)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie gruntu w wieczyste użytkowanie położonego we Wrześni przy ul. Działkowców - Leśna - Akacjowej.

Pan Dubiel zadał pytanie czym jest umotywowane oddanie w wieczyste użytkowanie a nie sprzedaż?

Pani Burmistrz: Bo to zapobiega wtórnemu obrotowi gruntem.

Radny Waldemar Grześkowiak: Czy nie można by było zaproponować Spółdzielni Mleczarskiej zamiany jakiegoś gruntu na cele rekreacyjne?

Pani Burmistrza: Nie odpowiem, bo nie znam podziału szacunkowego.

Głosowanie:

„za” - 8 głosów

„przeciw” - 1 głos

„wstrzymujących się” - 0 głosów

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Pkt. 4h)

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

Radny Waldemar Grześkowiak prosi o przedstawienie zestawienia kosztów z których wynika konieczność podniesienia  opłat o 8%.

Komisja zwróciła uwagę, że opłata za miejsca potrójne nie jest proporcjonalna.

Głosowanie:

„za” - 2 głosy

„przeciw” - 5 głosów

„wstrzymujących się” - 2 głosy

Komisja negatywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Pkt. 4i)

Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za składowanie odpadów komunalnych na gminnym wysypisku w Bardzie.

Radny Waldemar Grześkowiak prosi o przedstawienie zestawienia kosztów z których wynika konieczność podniesienia opłat.

Następnie zadał pytanie czy ktoś kontrolował ile pracuje kompaktor na wysypisku?

Pani Burmistrz: Kwota za paliwo zużyte przez kompaktor w 2001r. wynosi 39,504 tys zł.

Głosowanie:

„za” - 2 głosy (w tym głos przewodniczącego Komisji)

„przeciw” - 2 głosy

„wstrzymujących się” - 4 głosy

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Pkt. 4j)

Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej na terenie Wrzesińskich Obiektów Sportowo - Rekreacyjnych.

Głosowanie:

„za” - 9 głosów

„przeciw” - 0 głosów

„wstrzymujących się”  - 0 głosów

Wolne wnioski:

Radny Grześkowiak wnioskuje, by na kolejnym posiedzeniu została Komisji przedstawiona sprawa węzła komunikacyjnego w obrębie autostrady.

Zakończenie posiedzenia.

Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron.

Załączniki są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

Protokolant: Monika Krysztofiak

Przewodniczący Komisji

              /-/

radny Marek Zielnik

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.