BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14067849
ostatnia aktualizacja BIP'u:
09-07-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
PROTOKÓŁ NR 65

Protokół

 z LXV posiedzenia

 Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska

w dniu 25 kwietnia 2002 roku

Pkt. 1

Przewodniczący Komisji radny Marek Zielnik o godz. 16.00 otworzył posiedzenie Komisji i powitał radnych i gości (lista obecności załącznik nr 1).

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 10 członków Komisji, co stanowiło quorum pozwalające podejmować prawomocne decyzje.

Pkt. 2

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad (załącznik nr 2).

Porządek obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Omówienie materiałów na LIV sesję Rady Miejskiej. 

4.    Wolne głosy.

5.     Zamknięcie posiedzenia.

Pkt. 3

Alfred Bogucki skarbnik omówił sprawozdanie w wykonania budżetu za 2001 r.

Małgorzata Nawrocka kierownik biura profilaktyki i interwencji kryzysowej omówiła sprawozdanie finansowe Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2001 r.

Radny Piotr Matuszewski zwrócił uwagę, że komisja rewizyjna sprawozdanie z wykonania budżetu przyjęła, a w piśmie do Przewodniczącego Rady Miejskiej jest błędny zapis, że zaopiniowała pozytywnie.

Komisja przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2001 oraz z projektem uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2001 rok.

Małgorzata Nawrocka kierownik biura profilaktyki i interwencji kryzysowej omówiła projekt uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002.

Radny Piotr Matuszewski wyraził opinię, że miał rację przy omawianiu gminnego programu profilaktyki, czego dowodem jest przedmiotowy projekt uchwały.

 

Komisja przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska 5 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 5 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002.

Pkt. 4

1.   Wniosek grupy inicjatywnej (T. Kaczmarek, B. Święciochowski) w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na ul. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni (Osiedle Sokołowskie) (WKM/5512/2/02) - załącznik nr 3.

Komisja przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska wnioskuje do Zarządu, by w rejonie Osiedla Sokołowskiego (ul. Powstańców Wielkopolskich) funkcjonariusze Policji Ruchu Drogowego odbywali kontrole miernikiem prędkości. Jednocześnie komisja wnioskuje, by oznakować to osiedle, jako „strefa zamieszkania”.

Dotyczy wniosku grupy inicjatywnej (T. Kaczmarek, B. Święciochowski) w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na ul. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni (Osiedle Sokołowskie) (WKM/5512/2/02).

2.   Wniosek  p. Adama Goclika zam. we Wrześni ul. Opolska 27 (WKM/5548/5/02) - załącznik nr 4.

Komisja przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek p. Adama Goclika zam. we Wrześni ul. Opolska 27 (WKM/5548/5/02) pod warunkiem, że wnioskodawca przedstawi projekt realizacji wniosku do akceptacji przez wydział komunalno-mieszkaniowy.

3.   Wniosek: prośba mieszkańców Osiedla Lipówka w sprawie zamontowania garbów na ul. Promienistej (WKM/5512/1/02) - załącznik nr 5.

Komisja przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska jednogłośnie negatywnie zaopiniowała wniosek mieszkańców Osiedla Lipówka w sprawie zamontowania garbów na ul. Promienistej (WKM/5512/1/02) z uwagi na to, że osiedle to jest oznakowane znakami drogowymi „D 40” - strefa zamieszkania.

4.   Wniosek w sprawie dodatkowego wjazdu na posesję nr 38 w ul. Kosynierów we Wrześni (WKM/5544/1/02) - załącznik nr 6.

Komisja przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie dodatkowego wjazdu na posesję nr 38 w ul. Kosynierów we Wrześni (WKM/5544/1/02).

5.   Wniosek w sprawie wykonania wjazdu na posesję w ul. Wojska Polskiego (WKM/5541/4/02) - załącznik nr 7.

Komisja przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie wykonania wjazdu na posesję w ul. Wojska Polskiego (WKM/5541/4/02).

6.   Wniosek w sprawie obniżenia krawężnika przy działce nr 655/1 655/2 oraz przesunięcia słupa oświetlenia drogowego w ul. Kosynierów we Wrześni (WKM/5541/5/02) - załącznik nr 8.

Komisja przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie obniżenia krawężnika przy działce nr 655/1 655/2 oraz przesunięcia słupa oświetlenia drogowego w ul. Kosynierów we Wrześni (WKM/5541/5/02).

7.   Wniosek w sprawie zaopiniowania lokalizacji dojazdów do projektowanego pawilonu usługowego w ul. Fromborskiej we Wrześni (WKM/5541/6/02) - załącznik nr 9.

Komisja przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała lokalizację dojazdów do projektowanego pawilonu usługowego w ul. Fromborskiej we Wrześni (WKM/5541/6/02), pod warunkiem, że wnioskodawca przedstawi projekt realizacji wniosku do akceptacji przez wydział komunalno-mieszkaniowy.

Komisja przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska wnioskuje, by przyjąć zasadę, by wnioskodawcy przedstawiali (jeśli jest to możliwe) projekt realizacji wniosku do akceptacji przez wydział. 

Komisja przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska wnioskuje do Zarządu, by zwrócił się do Starostwa Powiatowego o wyegzekwowanie porządku na parkingu przy sklepie całodobowym przy ul. Opieszyn we Wrześni (teren należący do Starostwa).

Radny Mirosław Zieliński zwrócił się z wnioskiem, by zwołać wspólne posiedzenie komisji przestrzegania prawa, porządku i ochrony środowiska z komisją rolnictwa i leśnictwa w celu omówienia pracy Straży Miejskiej na terenach wiejskich.

Członkowie komisji zaakceptowali powyższy wniosek.

Pkt. 5

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji o godz. 17.00 zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu zainteresowanych w Urzędzie Miasta i Gminy Września w Biurze Rady Miejskiej.

 Przewodniczący Komisji

Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska

radny Marek Zielnik

/-/

Protokolant:

Robert Klimczak 

/-/                                                                               

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.