BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14252999
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2012 r.

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
oraz
Komisji Rozwoju Wsi
z dnia 21 czerwca 2012 r.

 

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak o godz. 15.00 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 1) oraz 5 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 2).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego;
Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego;
Mariusz Wolsztyniak młodszy referent w wydziale gospodarki gruntami i architektury;
Wioletta Mazurkiewicz, dyrektor biblioteki publicznej we Wrześni;
Jolanta Cypryańska, referent w biurze Rady Miejskiej.


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 3).


Pkt 3
a) Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września.

Na salę obrad weszła radna Bożena Nowacka. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Rozwoju Wsi brało udział 6 radnych.

Mariola Kasiersaka zapytała, ile według Gminy powinna wynosić kwota, jaką należałoby zapłacić wnoszącemu skargę?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że Gmina nie ustala ceny, ponieważ tryb negocjacji został już zakończony.

Mariola Kasiersaka powiedziała, że skoro sprawa jest skierowana do innych instytucji, a nie ma jeszcze żadnych postanowień w tej kwestii Rada nie może się do niej jednoznacznie odnieść.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że skarga jest na bezczynność burmistrza, co nie jest zgodne z prawdą, ponieważ burmistrz nie może nic w tej sprawie zrobić.

Radny Bolesław Święciochowski powiedział, że zastanawia się, czy rozpatrywanie skargi jest zasadne.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak powiedział, że uważa, iż skarga powinna być rozpatrzona przez Komisję Rewizyjną lub Komisję powołaną do zbadania tej sprawy i dopiero na tej podstawie Rada powinna podjąć stosowną uchwałę.

Radna Bożena Nowacka powiedziała, że jeśli będzie wniosek Komisji, by Komisja Rewizyjna zbadała sprawę to tak się stanie. Kiedy wpływa skarga analizowana jest kwestia jej materii i sposobu rozpatrzenia. Także tego, czy należy powołać Komisję do zbadania sprawy, czy też wystarczy jeśli Rada przeanalizuje dostarczone materiały i podejmie w tej sprawie uchwałę, ponieważ w takich sytuacjach powołana Komisja nie uzyskałby żadnej innej dokumentacji niż w tej chwili.

Radny Bolesław Święciochowski powiedział, że Komisja Rewizyjna nie miałaby nad czym obradować, ponieważ sprawa toczy się w sądzie.

Radna Bożena Nowacka powiedziała, że pan wnoszący skargę zarzuca burmistrzowi, że zaniedbał swoje obowiązki i nic w tej sprawie nie robi. Burmistrz zrobił to, co do niego należy, a sprawą zajmują się odpowiednie instytucje. Natomiast Rada może się wypowiedzieć tylko, co do kwestii, czy burmistrz zaniedbał sprawę, czy zrealizował swój obowiązek. Rada rozstrzyga tylko i wyłącznie to, czy burmistrz zaniedbał swoje obowiązki, nie dopełnił czynności, które spowodowały, że Pan wnoszący skargę poniósł straty.

Radny Bronisław Dankowski powiedział, że uważa, że skarga jest bezzasadna, ponieważ wszystkie dotychczas podjęte czynności były zgodne z literą prawa. Rada ocenia, czy czynności proceduralne zostały należycie przeprowadzone, a zostały przeprowadzone poprawnie, więc skarga jest bezzasadna.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że to, iż kwota odszkodowania nie została ustalona i wypłacona wynika wyłącznie z decyzji Pana wnoszącego skargę, ponieważ przekazał sprawę do sądu, wobec czego Gmina nie może nic zrobić w tej sprawie. Po drugie pan sprzedał działki budowlane, na których wybudowano domy na potrzeby, których pobudowano drogi i chodniki, a Pan ma pretensje, że Gmina za własne pieniądze wybudowała w tym rejonie chodniki dla posiadłości, które powstały między innymi z podziału nieruchomości sprzedanych przez tego Pana. Gmina nie mogła się zgodzić na wypłacenie żądanej kwoty, by móc wybudować chodniki. Ponadto pan skierował sprawę do sądu, wobec czego Gmina nie mogła już nic w tej sprawie zrobić, więc absurdem jest wnoszenie skargi o bezczynność.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września uznając ją za bezzasadną.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, 3 głosami za, 0 przeciw i 2 wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września uznając ją za bezzasadną.


b) Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkalno-usługowego w obrębie nieruchomości ozn. nr 1295/7, 1295/8, 1295/9 i 1295/10 położonych we Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkalno-usługowego w obrębie nieruchomości ozn. nr 1295/7, 1295/8, 1295/9 i 1295/10 położonych we Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkalno-usługowego w obrębie nieruchomości ozn. nr 1295/7, 1295/8, 1295/9 i 1295/10 położonych we Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego.


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt w sprawie wysokości i warunków udzielanej bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnych w wyniku uwzględnienia roszczeń właścicieli lokali mieszkalnych.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wysokości i warunków udzielanej bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnych w wyniku uwzględnienia roszczeń właścicieli lokali mieszkalnych ustalając kwotę bonifikaty w wysokości 95%.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wysokości i warunków udzielanej bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnych w wyniku uwzględnienia roszczeń właścicieli lokali mieszkalnych ustalając kwotę bonifikaty w wysokości 95%.


Radny Bolesław Świeciochowski omówił projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy powstałej we Wrześni w rejonie ulicy Opieszyn.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy powstałej we Wrześni w rejonie ulicy Opieszyn.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy powstałej we Wrześni w rejonie ulicy Opieszyn.


Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Września od Powiatu Wrzesińskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Dodał, że w § 1 jest błąd ponieważ zapisano „Przyjmuje" a powinno być „Przyjmuje się", wobec czego poprosił o wpisanie wyrażenia „się".

Radna Bożena Nowacka powiedziała, że Gmina nie przyjmuje zadania od Powiatu. Gmina przyjmuje do realizacji zadanie powiatowe, a więc nie może być takiego zapisu, jaki ma obecnie miejsce, wobec czego prosi o zmianę sformułowania, czyli, że Gmina przyjmuje zadanie do realizacji.

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że zostanie to uwzględnione i w poprawionej wersji przedstawione na sesji.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Września od Powiatu Wrzesińskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej wraz z wniesionymi poprawkami.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Września od Powiatu Wrzesińskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej wraz z wniesionymi poprawkami.


Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksów do Planów Odnowy Miejscowości: Kaczanowo-Neryngowo na lata 2007-2013, Chwalibogowo na lata 2008-2013, Osowo na lata 2008-2013, Otoczna-Broniszewo na lata 2009-2016.

Radny Sylwester Jałoszyński zapytał, czy droga nr 2930 jest drogą powiatową?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że sprawdzi to i udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksów do Planów Odnowy Miejscowości: Kaczanowo-Neryngowo na lata 2007-2013, Chwalibogowo na lata 2008-2013, Osowo na lata 2008-2013, Otoczna-Broniszewo na lata 2009-2016.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksów do Planów Odnowy Miejscowości: Kaczanowo-Neryngowo na lata 2007-2013, Chwalibogowo na lata 2008-2013, Osowo na lata 2008-2013, Otoczna-Broniszewo na lata 2009-2016.


Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2012 rok.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2012 rok.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2012 rok.


Pkt 4 i 5
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Stanisław Dominiczak o godz. 16.00 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
/-/radny Stanisław Dominiczak


Przewodniczący Rozwoju Wsi
/-/Mirosław Zgoliński
Protokolant
/-/Jolanta Cypryańska

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.