BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14260433
ostatnia aktualizacja BIP'u:
05-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunlano - Finansowej z 20 czerwca 2012 r. -

 

Protokół

z wspólnego posiedzenia

Komisji Edukacji

oraz

Komisji Komunalno – Finansowej

z 20 czerwca 2012 roku

 

 

Pkt 1

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 16.00 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji Komunalno – Finansowej (załącznik nr 1) oraz 8 członków Komisji Edukacji (załączniki nr 2).

 

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września;

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września;

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września;

Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości;

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;

Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego;

Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego;

Wioletta Mazurkiewicz, dyrektor biblioteki publicznej we Wrześni;

Mariusz Wolsztyniak, młodszy referent w wydziale gospodarki gruntami i architektury;

Anna Olkowska, samodzielny referent w biurze Rady Miejskiej.

 

Pkt 2

 

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 3).

 

Pkt 3

a

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września.

 

Na salę wszedł radny Szymon Paciorkowski. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji uczestniczyło 8 członków Komisji Edukacji.

 

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września uznając ją jako bezzasadną.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, 6 głosami za, 0 przeciw, 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września uznając ją jako bezzasadną.

 

b)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkalno - usługowego w obrębie nieruchomości ozn. nr 1295/7, 1295/8, 1295/9 i 1295/10 położonych we Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego.

 

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy ze względu na zwiększenie kondygnacji w miejscowym planie zagospodarowania z trzech do czterech pięter zmieni się również wysokość w metrach tych budynków, które tam powstaną? Zapytał, czy w 2006 roku, kiedy ten plan był uchwalany ze zgodą na wybudowanie budynków trzykondygnacyjnych nie będzie zakłócał ładu architektonicznego, jeżeli według zmienionego planu miałyby powstawać budynki czterokondygnacyjne? Czy ta zmiana jest zasadna?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że miejscowy plan zagospodarowania przygotowuje prywatna firma urbanistyczna na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy, zapis w tym planie był zły, ponieważ w 18 metrach można zawrzeć 4 piętra, podobnie jak jest w okolicy. Wszystkie pobliskie bloki mają cztery piętra. Nie wpłynie to zatem na architekturę całego osiedla, tym bardzie, że domy wielorodzinne są teraz budowane w nowoczesnym stylu.

 

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkalno - usługowego w obrębie nieruchomości ozn. nr 1295/7, 1295/8, 1295/9 i 1295/10 położonych we Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkalno - usługowego w obrębie nieruchomości ozn. nr 1295/7, 1295/8, 1295/9 i 1295/10 położonych we Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego.

 

c)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wysokości i warunków udzielanej bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnych w wyniku uwzględnienia roszczeń właścicieli lokali mieszkalnych.

 

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wysokości i warunków udzielanej bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnych w wyniku uwzględnienia roszczeń właścicieli lokali mieszkalnych z zapisem, że w § 1 pkt 1. Określa się bonifikatę w wysokości 95% od ceny równej wartości działki gruntu sprzedawanej właścicielom lokali w związku z roszczeniami wynikającymi z art. 209 a ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.(tekst jednolity Dz. U. nr 102 z 2010 r., poz. 651 ze zm.).

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wysokości i warunków udzielanej bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnych w wyniku uwzględnienia roszczeń właścicieli lokali mieszkalnych z zapisem, że w § 1 pkt 1. Określa się bonifikatę w wysokości 95% od ceny równej wartości działki gruntu sprzedawanej właścicielom lokali w związku z roszczeniami wynikającymi z art. 209 a ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.(tekst jednolity Dz. U. nr 102 z 2010 r., poz. 651 ze zm.).

 

d)

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy powstałej we Wrześni w rejonie ulicy Opieszyn.

 

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy to jest pierwsza sytuacja, gdzie mieszkańcy wychodzą z propozycją nazwy ulicy? Czy ten pomysł konsultowany był z radnym Bolesławem Święciochowskim.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że nie była to pierwsza sytuacja, gdzie mieszkańcy proponują nazwę nowo powstałej ulicy. Radny Bolesław Święciochowski zapoznał się z pomysłem zaproponowanym przez mieszkańców tejże ulicy i nie wniósł żadnych uwag.

 

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy powstałej we Wrześni w rejonie ulicy Opieszyn.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy powstałej we Wrześni w rejonie ulicy Opieszyn.

 

e)

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: przyjęcia przez Gminę Września od Powiatu Wrzesińskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

 

Radny Szymon Paciorkowski poprosił na zmianę w §1 z „Przyjmuję” na „Przyjmuje się”, ponieważ zapis „Przyjmuję” odnosiłby się personalnie do osoby burmistrza.

 

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia przez Gminę Września od Powiatu Wrzesińskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej ze zmianą zapisu w §1 z „Przyjmuję” na „Przyjmuje się”.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia przez Gminę Września od Powiatu Wrzesińskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej ze zmianą zapisu w §1 z „Przyjmuję” na „Przyjmuje się”.

 

f)

Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia aneksów do Planów Odnowy Miejscowości: Kaczanowo-Neryngowo na lata 2007-2013, Chwalibogowo na lata 2008-2013, Osowo na lata 2008-2013, Otoczna-Broniszewo na lata 2009-2016.

 

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia aneksów do Planów Odnowy Miejscowości: Kaczanowo-Neryngowo na lata 2007-2013, Chwalibogowo na lata 2008-2013, Osowo na lata 2008-2013, Otoczna-Broniszewo na lata 2009-2016.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia aneksów do Planów Odnowy Miejscowości: Kaczanowo-Neryngowo na lata 2007-2013, Chwalibogowo na lata 2008-2013, Osowo na lata 2008-2013, Otoczna - Broniszewo na lata 2009-2016.

 

g)

Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2012 rok.

 

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2012 rok.

 

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, 6 głosami za, 0 przeciw, 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2012 rok.

 

Pkt.

Radny Szymon Paciorkowski poprosił, aby Gmina Września zwróciła uwagę na budynek należący do urzędu przy ulicy Harcerskiej, ponieważ stan tego budynku jest coraz gorszym stanie. Chodzi głównie o kwestie bezpieczeństwa.

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że Gmina będzie miała to na uwadze. Dodał, że w tej chwili realizowana jest dokumentacja projektowa. W momencie, kiedy będzie pozwolenie na budowę to Gmina przystąpi do działania. Jest to kwestia kilku najbliższych miesięcy.

 

Pkt 5

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 15.40 zamknął wspólne posiedzenie komisji.

Protokół zawiera ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

 

Przewodniczący Komisji

Komunalno – Finansowej

/-/Ryszard Szwajca

 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji

/-/Włodzimierz Wawrzyniak

 

 

Protokolant

/-/Anna Olkowska

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.