BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14068296
ostatnia aktualizacja BIP'u:
09-07-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
PROTOKÓŁ NR 61

Protokół nr 61

 posiedzenia Komisji Przestrzegania Prawa,

Porządku i Ochrony Środowiska

z dnia 11 grudnia 2001 r.

Obecni:

- członkowie Komisji wg załączonej listy obecności (załącznik nr 1), 

- p. Jerzy Nowaczyk – Sekretarz MiG,

- p. Roman Karowski – Naczelnik WKM,

- p. Jan Krotoszyński – Naczelnik WWO.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.

4.    Wolne głosy.

5.    Zamknięcie posiedzenia.  

Pkt. 1 – 2

Przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska radny Marek Zielnik powitał członków Komisji oraz przybyłych gości i po przedstawieniu porządku obrad (załącznik nr 2) o godz. 16.00 otworzył posiedzenie Komisji.

Skargę omówił p. R. Karowski – Naczelnik WKM.

Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska zapoznała się ze skargą na działalność Wydziału Komunalno – Mieszkaniowego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.

 

a) Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska zapoznała się z projektem uchwały w sprawie odwołania oraz wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni.

b) Projekt uchwały omawia p. J. Nowaczyk.

Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska 9 głosami “za”, przy 0 przeciw i 1 wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXIX/193/96 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29.11.1996 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

c) Projekt uchwały omawia p. J. Nowaczyk.

Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska 8 głosami “za”, przy 0 przeciw i 2 wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę z dnia 29 stycznia 2001 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

d) Projekt uchwały omawia p. J. Krotoszyński.

Radny Ryszard Wroński zapytał, dlaczego Rada musi się tym zajmować?

p. J. Krotoszyński odpowiedział, że taki jest wymóg ustawowy.

Radny Włodzimierz Strzyżewski powiedział, że jest przeciwko pozytywnemu opiniowaniu dwóch pierwszych wniosków.

p. T. Holewiński zapytał, skąd są te kwoty?

p. J. Krotoszyński odpowiedział, że są to kwoty oszacowane.

p. C. Dubiel wyraził opinię, że nie powinno się negować tych wniosków. Zapytał, co to jest droga rolnicza?

p. J. Krotoszyński odpowiedział, że nie ma definicji drogi rolniczej. Nowe przepisy wykluczyły możliwość określenie takich dróg. Umownie są to drogi dojazdowe do pól.

Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska 3 głosami “za”, przy 1 przeciw i 7 wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała wniosek radnego Włodzimierza Strzyżewskiego.

Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska 10 głosami “za”, przy 0 przeciw i 1 wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wydania opinii potwierdzającej celowość i efektywność projektowanych do wykonania w roku 2002 robót rekultywacyjnych na terenie gminy Września, które mogą być dofinansowane ze środków FOGR.

e) Projekt uchwały omawia p. R. Karowski.

Radny Ryszard Wroński zapytał, co dzieje się z osobami, które po śmierci najemcy nie uzyskają prawa do lokalu?

Radny Waldemar Grześkowiak zapytał co zabezpiecza pewność tej osoby, że przez 5 lat może tam mieszkać?

Radny Waldemar Grześkowiak wnioskuje do radców prawnych UMiG o wyjaśnienie, co zabezpiecza pewność osób, możliwość zamieszkiwania po śmierci prawowitego najemcy lokalu, jeżeli nie nabędą sądowego prawa do tego lokalu.    

   

Radny Waldemar Grześkowiak wnioskuje o uporządkowanie wg kolejności § 2 ust. 4.

Radny Mirosław Jadryszak wnioskuje o doprecyzowanie zapisu § 12 ust. 3.

Radny Mirosław Jadryszak wnioskuje o skreślenie w załączniku nr 2 § 3 ust. 5.

Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska jednogłośnie przyjęła wniosek radnego Mirosława Jadryszaka.

Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska wnioskuje o dopisanie w załączniku nr 1 w pkt. 1 “lub powiększenie istniejącego lokalu”.

Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska wnioskuje o dopisanie w załączniku nr 2 w preambule “ lub powiększenie istniejącego lokalu”.

Radny Waldemar Grześkowiak proponuje, aby dopisać do § 2 ust. 3 “... lub z innego udokumentowanego źródła dochodów”.

Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska jednogłośnie przyjęła wniosek radnego Waldemara Grześkowiaka.

Radny Mirosław Jadryszak proponuje, aby wykreślić z § 7 ust. 2 zdanie “Ponadto rzeczywista sytuacja majątkowa musi odpowiadać udokumentowanej wysokości dochodu”.   

Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska 8 głosami “za”, przy 2 przeciw i 0 wstrzymujących się przyjęła wniosek radnego Mirosława Jadryszaka.

Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września wraz z w/w poprawkami. 

f) Projekt uchwały omawia p. R. Karowski.

Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska 9 głosami “za”, przy 0 przeciw i 1 wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia Gminy Września w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

g) Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska zapoznała się z projektem uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Września.    

Pkt. 4

Radny Waldemar Grześkowiak wnioskuje o zakupienie stojaka do map na salę sesyjną.

Radny Piotr Matuszewski zapytał, dlaczego nie zostały uznane propozycje Komisji dotyczące remontu ulicy Słowackiego? Co stało się z wnioskami Komisji?

Pkt. 5

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji radny Marek Zielnik o godz. 19.00 zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.

Załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

                                                                       Przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa,

                                                                       Porządku i Ochrony Środowiska

                                                                                   radny Marek Zielnik

Protokolant:

Paulina Gregorowicz 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.