BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14068031
ostatnia aktualizacja BIP'u:
09-07-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
PROTOKÓŁ NR 58

PROTOKÓŁ NR 58

posiedzenia Komisji Przestrzegania Prawa,

Porządku i Ochrony Środowiska

w dniu 16 listopada 2001r.

godz. 16.00 - 18.15

Obecni:

·      członkowie Komisji według listy obecności (w załączeniu);

·      Prezes PWiK - p. Ryszard Szambelańczyk;

·      Naczelnik WIN - p. Grażyna Filipiak.

Przewodniczący Komisji radny Marek Zielnik powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości i po przedstawieniu porządku obrad (w załączeniu) otworzył posiedzenie.

I.      Zapoznanie się ze stanem realizacji sieci kanalizacyjnej na terenie os. Sławno.

p.    Filipiak: W bieżącym roku rozpoczęliśmy budowę III i IV etapu kanalizacji na os. Sławno. Gmina pełni funkcję inwestora zastępczego przy budowie przykanalików. Mieszkańcy wyrazili pisemnie zgodę na budowę przyłączy.

 Projekt wykonany na to zadanie oprócz kolektora obejmował przyłącza kanalizacyjne. Gmina finansowała tylko projekt kolektora. Uznano więc za zasadne, by pozwolenie również obejmowało przykanaliki. Jest przychylność gminy i wykonawcy sieci na wykonanie przyłączy w czasie budowy kolektora.

p.    Szambelańczyk: Mieszkańcy mieli pretensje, że nie są poinformowani do czego mają się przyłączyć.

Gmina przyłączy nie finansuje, a wykonawca wygrał przetarg na wykonanie kolektora głównego.

Nie wszyscy ludzie są przygotowani finansowo do przyłączy. Dlatego idziemy na rękę i rozkładamy na raty. Ludzie solidnie wywiązują się z rat.

Radny R. Wroński: Dlaczego w przetargu nie zostało zlecone wykonanie kolektora głównego z przyłączami?

p.    Szambelańczyk: Gmina miała tylko pieniądze na wykonanie kolektora głównego. Wykonawca mógł robić równolegle przyłącza i sieć ale na taki układ nie poszedł.

p.    Filipiak: Pozwolenie na budowę jest na cały kolektor wraz z przykanalikami (około 600 przykanalików). Koszt wykonania przyłączy jest znaczną kwotą finansowaną przez właścicieli posesji Przetarg nie mógł być na całość, bo do zadań gminy nie należy wykonanie przykanalików. Mieszkańcy wyrazili zgodę na wykonanie przyłączy we własnym zakresie.  Niektóre gminy wprowadzają opłaty adiacenckie z tytułu wykonania urządzenia. W gminie Września przyjęte jest od lat wykonanie przyłączy kanalizacyjnych przez właścicieli posesji i nie są nakładane opłaty adiacenckie.

p.    Szambelańczyk: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to reguluje. Należy wyjaśnić sobie co jest przyłączem a co jest siecią wewnętrzną.

Radny R. Wroński jest zdania, że należało zebrać pieniądze od mieszkańców i wykonać przykanaliki.

Radny W. Grześkowiak: Próbowałem to wcześniej Zarządowi zaproponować ale Zarząd to odrzucił.

p.    Szambelańczyk: Ja chcę tylko od Komisji się dowiedzieć, czy ja mogę te przyłącza robić czy też nie.

Radny W. Grześkowiak: Nie ulega wątpliwości, że przyłącza należą do zadań właścicieli posesji. Główny wykonawca otrzymał zezwolenie na całość zadania. Główny wykonawca wszedł w porozumienie z PWiK i ta spółka wykonuje przyłącza mając zobowiązania od mieszkańców, że będą to finansować.

II.    Zapoznanie się ze stanem realizacji inwestycji pod nazwa monitoring.

Radny Marek Zielnik: Komisja powinna czuć się jako projektodawca tego pomysłu.

Nie wiem kto jest odpowiedzialny za stan techniczny i odbiór kamer. Kamery te powinny mieć większą światłoczułość (chodzi o jakość odbioru w przypadku zmiany pory dnia czy roku).

Dlatego chciałbym zasygnalizować, by kamery do następnych etapów były lepszej jakości. Czy nie lepsze byłoby również inne usytuowanie kamer?

Z tego co wiem planowany jest zakup kolejnych 4 kamer. Proponowałbym umiejscowić jedną na basenie miejskim a pozostałe na trasach wylotowych z miasta.

p.    Szambelańczyk zdał następujące pytania: czy każdy etap tego zadania będzie wykonywany przez kogoś innego? Ile kamer jest ruchomych?

Radny W. Grześkowiak: Czy dokumentacja jest na całość zadania? Czy na całość jest przetarg? Czy jest możliwość wprowadzenia zmian?

p.    Szambelańczyk: Czy ktoś odpowiada za całość zadania?

Filipiak: Przed wykonaniem projektu monitoringu Policja i Starostwo określiło 8 punktów kamerowych w mieście. Wyłoniony w przetargu projektant przed wykonaniem koncepcji projektu bezpośrednio w terenie wraz z przedstawicielami Policji analizował ich rozmieszczenie i rodzaj (obrotowe czy stacjonarne). Przedstawiona koncepcja projektu przedstawiona przez  projektanta na spotkaniu z przedstawicielami wszystkich zainteresowanych stron (UMiG, Starostwa, Telekomunikacji, Energetyki) została zaakceptowana. Uzgodniono 8 punktów kamerowych. Projektant wykonał projekt centrum monitoringu w Komendzie Policji, podcentrum w Straży miejskiej i 8 punktów kamerowych - w tym 1 kamera na wspomnianym basenie miejskim. Centrum jest przewidziane na możliwość rozbudowy do 16 kamer. W istniejące kanały telekomunikacji zaprojektowano wciągnięcie kabli transmisyjnych ze względu na zbyt duże koszty wykonania nowych kanałów. Trasy powstały na istniejącej bazie kanałów. Dojścia do budynków i kamer zostały doprojektowane. W związku z tym lokalizacja kamer nie jest obojętna. Jest ściśle określona. Są też pisemne pozytywne zgody właścicieli posesji na umieszczenie kamer na ich nieruchomościach kamer.

Uzyskano pozwolenie na budowę. Wynajęto eksperta PISA.

Wykonano centrum monitorowania w Komendzie Policji wraz z liniami przesyłowymi w zakresie niezbędnym do funkcjonowania systemu z 2 punktami kamerowymi. Wybrano odcinki najkrótsze do realizacji czyli Lukas Bank i Mickiewicza 10. Przetarg obejmował tylko wykonanie tych 2 kamer obrotowych z centrum monitoringu. Na spotkaniu poprzedzającym przetarg na wykonawstwo ,przy udziale projektanta, konsultanta zdecydowano wykonać jedną kamerę w obudowie kulistej, drugą w obudowie klasycznej motywując to tym , iż użytkownik na podstawie praktycznej pracy nad systemem dokona oceny - które kamery lepiej spełniają swoją funkcję .

Projekt został zrobiony na centrum i 8 kamer, natomiast przetarg został ogłoszony na centrum i 2 kamery.

Radny M. Zielnik poruszył sprawę archiwizacji zapisów z kaset. Każda kaseta to 24h nagrania. Zaproponował, by zapis był w formie komputerowej. Dysk zapisuje przez 30 dni, jest lepsza jakość zapisu.

Obecnie w godzinach nocnych lub złych warunkach pogodowych zapis jest niewyraźny. Kamera przy niewielkim mrozie zamarza.

Radny M. Zieliński zadał pytanie czy do tej pory kamery były pomocne jeśli chodzi o pomoc w wykryciu przestępstw.

Radny M. Zielnik odpowiedział, że nie dały żadnych efektów.

p.    Filipiak: Nic mi nie wiadomo o niepoprawnej pracy monitoringu. Użytkownik nie zgłaszał mi tego faktu. Jeżeli tak jest wykonawca będzie wezwany w ramach gwarancji. Przy odbiorze monitoringu widoczność na ekranach była zadawalająca.

III.  Bieżące wnioski:

·      Pismo WKM: dot. uzgodnienia projektowanego wyjazdu z ul. Kaliskiej na działkę nr 3701 we Wrześni (w załączeniu).

Głosowanie:

„za” - 10 głosów

„przeciw” - 1 głos

„wstrzymujących się” - 0 głosów

Komisja wyraziła pozytywną opinię do w/w wniosku.

·      Pismo WKM: dot. uzgodnienia projektowanej budowy i rozbudowy kanalizacji teletechnicznej w ul. Słowackiego i Wojska Polskiego.

Komisja nie wyraziła opinii w tej sprawie uważając, że nie należy to do jej kompetencji. Wyraziła natomiast głębokie oburzenie ignorancją Telekomunikacji Polskiej S.A. w chwili gdzie rok temu przebiegały prace remontowe na wspomnianym odcinku drogowym.

·      Pismo WKM: dot. poszerzenia parkingu przy drodze wewnętrznej w ul. Wojska Polskiego 22.

Głosowanie:

„za” - 10 głosów

„wstrzymujących się” - 1 głos

„przeciw” - 0 głosów

Komisja wyraziła pozytywną opinię do w/w wniosku.

Przewodniczący Komisji przypomniał, ż e należy przygotować plan pracy Komisji na rok 2002. Zostanie to finalnie wypracowane przez Komisję na kolejnym posiedzeniu w dniu 19.XI.br.

Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

radny Marek Zielnik

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.