BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14250685
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
PROTOKÓŁ NR LXVIII

Protokół

 z 68 posiedzenia

 komisji oświaty

w dniu 10 lipca 2002 r.

Pkt. 1

Przewodniczący Komisji radny Maciej Baranowski o godz. 10.00 otworzył posiedzenie Komisji i po powitaniu radnych i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) aktualnie na posiedzeniu uczestniczyło 10 członków komisji oraz goście, co stanowiło quorum pozwalające podejmować prawomocne decyzje.

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad komisji (załącznik nr 2), który został przyjęty jednogłośnie.

Porządek obrad:

1.     Otwarcie posiedzenia.

2.     Omówienie materiałów na LVII sesję.

3.     Wolne głosy.

4.     Zamknięcie posiedzenia.

Pkt. 2

Alicja Stawowska referent w wydziale oświaty, kultury i sportu omówiła projekt uchwały w sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania Nagród dla nauczycieli.

Radny Mirosław Jadryszak wyraził opinię, że jego zastrzeżenia budzi pkt. 4 w §3, ponieważ definiuje on tylko obowiązki dyrektora, a jego zdaniem wykonywanie swoich obowiązków to za mało, żeby otrzymać nagrodę.

Przewodniczący komisji odpowiedział, że jego zdaniem zapisy w pkt. 4 bronią się w kontekście całego paragrafu, ponadto tak naprawdę decyzja należy do burmistrza.

Radny Mirosław Jadryszak zaproponował, żeby zapis w pkt. 4 uzupełnić o wyraz: „dodatkowo”.

Komisja oświaty jednogłośnie wnioskuje, by pkt. 4 miał następujące brzmienie: „4) w zakresie nauczyciel jako dyrektor dodatkowo:”.

Komisja oświaty jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania Nagród dla nauczycieli wraz z powyższą poprawką.

Alicja Stawowska referent w wydziale oświaty, kultury i sportu omówiła projekt uchwały w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach (przedszkolach, placówkach oświatowych) prowadzonych przez Gminę Września.

Radna Maria Grzeszczyk przedstawiła wniosek, by §7 pkt. 1 miał następujące brzmienie: „Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w Szkole w szczególnie uzasadnionych wypadkach można przydzielić godziny ponadwymiarowe w wymiarze nie przekraczającym 5 godzin tygodniowo”. 

Komisja oświaty 9 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” wnioskuje, by §7 pkt. 1 miał następujące brzmienie: „Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w Szkole w szczególnie uzasadnionych wypadkach można przydzielić godziny ponadwymiarowe w wymiarze nie przekraczającym 5 godzin tygodniowo”. 

Radna Maria Grzeszczyk przedstawiła wniosek, by §7 poszerzyć o pkt. 3 następującej treści: „Nauczyciele, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole za zastępstwa stałe lub doraźne za nieobecnego nauczyciela w godzinach swojej pracy nie mogą otrzymać dodatkowego wynagrodzenia”.

Komisja oświaty 5 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 5 „wstrzymujących się” wnioskuje, by §7 poszerzyć o pkt. 3 następującej treści: „Nauczyciele, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole za zastępstwa stałe lub doraźne za nieobecnego nauczyciela w godzinach swojej pracy nie mogą otrzymać dodatkowego wynagrodzenia”.

Komisja oświaty jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach (przedszkolach, placówkach oświatowych) prowadzonych przez Gminę Września wraz z wyżej przegłosowanymi wnioskami.

Kunegunda Zakrzewska naczelnik wydziału architektury i gospodarki gruntami omówiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy handlowo-usługowo-produkcyjnej przy ul. Wrocławskiej we Wrześni (nieruchomość nr geod. 3692/10).

Komisja oświaty jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy handlowo-usługowo-produkcyjnej przy ul. Wrocławskiej we Wrześni (nieruchomość nr geod. 3692/10).

Kunegunda Zakrzewska naczelnik wydziału architektury i gospodarki gruntami omówiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy jednorodzinnej w obrębie części nieruchomości ozn. numerem geod. 43/11, położonej w Nowym Folwarku.

Komisja oświaty jednogłośnie. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy jednorodzinnej w obrębie części nieruchomości ozn. numerem geod. 43/11, położonej w Nowym Folwarku.

Kunegunda Zakrzewska naczelnik wydziału architektury i gospodarki gruntami omówiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy handlowo-usługowej przy ul. Daszyńskiego we Wrześni (działka nr 922/4).

Komisja oświaty jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy handlowo-usługowej przy ul. Daszyńskiego we Wrześni (działka nr 922/4).

Kunegunda Zakrzewska naczelnik wydziału architektury i gospodarki gruntami omówiła projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej w Sokołowie rej. ul. Sportowej.

Komisja oświaty jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej w Sokołowie rej. ul. Sportowej.

Ryszard Szwajca zastępca burmistrza MiG Września omówilł projekt uchwały w sprawie programu gospodarczego rozwoju Miasta i Gminy Września na lata 2002-2017 - pod nazwą „Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września”.

Komisja oświaty 6 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie programu gospodarczego rozwoju Miasta i Gminy Września na lata 2002-2017 - pod nazwą „Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września”.

Pkt. 3

Radna Małgorzata Pachowiak-Kowalska poinformowała członków komisji, że przejęcie przez gminę hali od firmy Mikroma z przeznaczeniem na salę gimnastyczną jest już finalizowane i zależy to tylko od dyspozycyjności p. Szewczyka.

Pkt. 4

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący komisji o godz. 11.30 zamknął posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

                                                                                              Przewodniczący komisji

radny Maciej Baranowski

/-/

Protokolant

Robert Klimczak

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.