BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14476800
ostatnia aktualizacja BIP'u:
22-09-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu w postępowaniu na dostawę i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness

 

Zamawiający, Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness: część 1 - plac zabaw przy ul. Kutrzeby we Wrześni, część 2 - place zabaw w Psarach Małych, Gozdowie, Goniczkach i Wódkach, część 3 - plac fitness nad Zalewem Lipówka we Wrześni.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu w części 1 na dostawę i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placu zabaw przy ul. Kutrzeby we Wrześni została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

MAGIC GARDEN

Daniel Gacek

ul. Mieleńska 27

88-170 Pakość

 

Cena wybranej oferty wynosi brutto 80.146,80 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała 10,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Informuje się, że w ww. postępowaniu ważną ofertę złożyła HYDRO-WIELKOPOLSKA (oferta nr 1) z siedzibą ul. Farbiarska 28, 62-050 Mosina, cena oferty brutto: 89.033,55 zł, liczba uzyskanych punktów: 9,00 pkt.

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu w części 2 na dostawę i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw w Psarach Małych, Gozdowie, Goniczkach i Wódkach, została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

 

MAGIC GARDEN

Daniel Gacek

ul. Mieleńska 27

88-170 Pakość

 

Cena wybranej oferty wynosi brutto 58.498,80 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała 10,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Informuje się, że w ww. postępowaniu ważne oferty złożyli Wykonawcy:

1. HYDRO-WIELKOPOLSKA (oferta nr 1) z siedzibą ul. Farbiarska 28, 62-050 Mosina, cena oferty brutto: 89.033,55 zł, liczba uzyskanych punkótw: 8,99 pkt.

2. BDM POZNAŃ Sp. z o.o. (oferta nr 3) z siedzibą ul. Żeromskiego 9, 60-544 Poznań, cena oferty brutto: 107.040,00 zł, liczba uzyskanych punkótw: 5,47 pkt.

 

Zamawiający, Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness: część 3 - plac fitness nad Zalewem Lipówka we Wrześni. Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

UZASADNIENIE

Zamawiający podczas publicznej sesji otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt. 3 ustawy poinformował o wysokości kwoty jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w tej części. Cena brutto jedynej oferty w niniejszym postępowaniu w części 3 dotyczęcj urządzeń zewnętrznych fitness opiewała na kwotę 26.999,00 złotych brutto. Reasumując cena oferty przekracza wielkość środków finansowych jakie Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wobec powyższego pragnę poinformować, że przetarg w tej części unieważniono.

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.