BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14250771
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
PROTOKÓŁ NR LXIV

Protokół

 z LXIV posiedzenia

 Komisji Oświaty

w dniu 24 kwietnia 2002 r.

Pkt. 1

Przewodniczący Komisji radny Maciej Baranowski o godz. 17.00 otworzył posiedzenie Komisji i po powitaniu radnych i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) aktualnie na posiedzeniu uczestniczy 11 członków Komisji oraz goście, co stanowiło quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad Komisji (załącznik nr 2), który został przyjęty jednogłośnie.

Porządek obrad:

1.     Otwarcie posiedzenia.

2.     Omówienie materiałów na LIV sesję Rady Miejskiej.

3.     Wolne głosy.

4.     Zamknięcie posiedzenia.

Pkt. 2

Jarosław Orłowski naczelnik wydziału finansowo-budżetowego omówił sprawozdanie w wykonania budżetu za 2001 r.

Przewodniczący komisji poprosił o wyjaśnienie z tytułu jakich nieterminowych zapłat Gmina zapłaciła karne odsetki.

Ryszard Szwajca wiceburmistrz wyjaśnił, że Gmina zapłaciła karne odsetki ZUS-owi, ponieważ były kłopoty z bieżącym realizowaniem dochodów budżetu.

Przewodniczący komisji poprosił o wyjaśnienie, z czego wynika błąd w sprawozdaniu GPPiRPA.

Małgorzata Nawrocka kierownik biura profilaktyki i interwencji kryzysowej omówiła sprawozdanie finansowe Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2001 r.

Ponadto p. Nawrocka wyjaśniła, że zawiłości w sprawozdaniu GPPiRPA wynikają stąd, że plan na rok 2001 zakładał, że wydatki będą rzędu 460 tys. zł i po dodaniu rezerwy z roku 2000 wynosił 555 tys. zł. Jednak realny dochód wyniósł 526 tys. zł, a wykonanie wyniosło 421 tys. zł i faktyczna różnica wynosi 92 tys. zł.

Komisja Oświaty 6 głosami „za”, przy 3 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie w wykonania budżetu za 2001 r.

Komisja wnioskuje o udzielenie Zarządowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2001 rok.

Jarosław Malicki przewodniczący GKPiRPA omówił projekt uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002.

Pani Irena Frąckowiak poprosiła o wyjaśnienie, czy istnieje faktyczny nadzór nad świetlicami socjoterapeutycznymi. 

Małgorzata Nawrocka kierownik biura profilaktyki i interwencji kryzysowej wyjaśniła, że oczywiście istnieje nadzór nad świetlicami socjaterapeutycznymi, ponadto pedagodzy co miesiąc składają sprawozdania.

Komisja Oświaty 9 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002.

Pkt. 3

Jarosław Malicki naczelnik wydziału oświaty omówił projekt uchwały w sprawie: zmieniająca Uchwałę nr XLVI/308/01 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 października 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli (załącznik nr 3).

Pani Irena Frąckowiak zaproponowała, by opłata w wysokości 25% dotyczyła przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza trzecie dziecko i więcej z rodzeństwa.

Komisja oświaty jednogłośnie wnioskuje, by w projekcie uchwały w sprawie: zmieniająca Uchwałę nr XLVI/308/01 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 października 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli opłata w wysokości 25% dotyczyła przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza trzecie dziecko i więcej z rodzeństwa.

Komisja oświaty jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmieniająca Uchwałę nr XLVI/308/01 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 października 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli.

Pkt. 4

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji o godz. 18.30 zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

   

                                                                                              Przewodniczący Komisji

radny Maciej Baranowski

/-/

Protokolant

Robert Klimczak

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.