BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14457410
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 19 kwietnia 2012 roku

 

Protokół

z posiedzenia Komisji Komunalno – Finansowej

z 19 kwietnia 2012 r.

Pkt 1

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej radny Ryszard Szwajca o godz. 16.00 otworzył posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 1).

 

Uczestnicy komisji nie będący członkami komisji:

Jolanta Kościańska, skarbnik w Urzędzie Miasta i Gminy;

Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości;

Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej.

 

Pkt 2

Przewodniczący Komisji Komunalno – Finansowej Ryszard Szwajca przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik nr 2). Komisja postanowiła przenieść pkt 4, dotyczący realizacji i oceny wykonania budżetu za I kwartał 2012 roku z porządku obrad na inne posiedzenie Komisji Komunalno – Finansowej. Komisja przegłosowała nowy porządek obrad.

 

Pkt 3

Przewodniczący Komisji Komunalno – Finansowej Ryszard Szwajca stwierdził, że każdy z członków komisji dostał kopię budżetu wykonawczego na 2012 roku. Zapytał o kwestie związane z pracami nad budżetem na rok 2012, a mianowicie kto pracował nad funduszem płac i pochodnymi? Czy skarbnik bierze również bierze udział nad pracami?

 

Jolanta Kościańska, skarbnik w Urzędzie Miasta i Gminy powiedziała, że nad ustalaniem funduszu płacowego pracują odpowiednie komórki merytoryczne tzn. referat kadr i płac, skarbnik, a także wydział księgowości z udziałem głównej księgowej.

 

Przewodniczący Komisji Komunalno – Finansowej Ryszard Szwajca powiedział, że w ubiegłym roku fundusz płac wynosił ok 6 mln złotych. Natomiast w budżecie na rok 2012 napisane jest, że przewiduje się i wprowadza 3,8% podwyżki płac, czyli w nowym budżecie kwota w rozdziale 75023 została powiększona o ok 240.000 zł. Powiedział, że mógłby oczekiwać jako radny, że w budżecie na rok 2012 będzie umieszczona kwota ok 6 250.000 zł. Jednak znajduje się tu kwota ok 6 500.000 zł, co zostało z resztą przez Radę Miejską uchwalone. 28 marca 2012 roku Rada Miejska podjęła kolejną uchwałę, w której kwota została zwiększona o kolejne ok 200.000 zł. Zapytał, dlaczego kwota w tym rozdziale została powiększona o kolejne 200.000?

 

Jolanta Kościańska, skarbnik w Urzędzie Miasta i Gminy powiedziała, że nie należy porównywać rok ubiegłego z teraźniejszym. Między innymi dlatego, że oprócz tego, że są wynagrodzenia wynikające z umów o pracę, są umowy zlecenia, są również kalkulowane staże, roboty publiczno – prawne, osoby niepełnosprawne, które otrzymują wynagrodzenie w ramach tego rozdziału. Wszystkie te składowe wpływają na to, że Gmina na podstawie wykonania trzech poprzednich kwartałów plus szacunkowy czwarty kwartał plus wskaźnik inflacyjny liczy s wynagrodzenia. Nie zawsze jest tak, że zabezpieczona kwota jest faktycznie kwotą wykonaną i niekoniecznie ta, która została zaplanowana jest wystarczająca na faktyczne wydatki, które w danym roku Gmina ponosi. Są również sytuacje, gdzie osoby w poszczególnych wydziałach są na urlopach macierzyńskich, czy wychowawczych i te środki nie zawsze są rozdzielane między osoby łącznie z podziałem zakresów czynności, czasami te zakresy są przypisywane osobom bez żadnego dodatkowego wynagrodzenia. Jest również rotacja w zatrudnieniu. Niekoniecznie więc, te wszystkie składniki w każdym roku są sobie równe. Od lutego 2012 roku jest 2% podwyżka składki rentowej. Trudno zatem policzyć dokładnie jak będzie to wyglądało kwotowo, do tego dochodzą osoby, które osiągają wiek emerytalny, a nie wiadomo, czy na tę emeryturę pójdą, są też odprawy, które należy wliczyć.

 

Przewodniczący Komisji Komunalno – Finansowej Ryszard Szwajca powiedział, że ta odpowiedź jest satysfakcjonująca. Zapytał, jakie przyczyny wzrostu w rozdziale 75023 o kolejną kwotę 206.000 złotych, która w marcu zwiększyła kwotę funduszu płacowego?

 

Jolanta Kościańska, skarbnik w Urzędzie Miasta i Gminy powiedziała, że po pierwsze jest to 2% podwyżka stawki rentowej, a po drugie założone są dwa dodatkowe etaty, w związku z tym, że częściowo pracę z jednego z wydziałów, mianowicie pracę Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej. Gmina zlecała firmie zewnętrznej,jednak umowa wygasła. Od teraz prace te będą prowadzone przez jednego z pracowników z Gminy.

 

Radny Mirosław Chudy zapytał, jak prowadziła te prace firma zewnętrzna, to czy środki były zabezpieczone?

 

Jolanta Kościańska, skarbnik w Urzędzie Miasta i Gminy powiedziała, że była to umowa podpisana na okres 3 lat. Umowa wygasła, a poza tym koszty zatrudnienia pracownika i koszty z tym związane są o połowę mniejsze niż zlecanie prac firmie zewnętrznej.

 

Radny Mirosław Chudy zapytał, czy skazani w Gminie Września pracują na stawce godzinowej?

 

Jolanta Kościańska, skarbnik w Urzędzie Miasta i Gminy powiedziała, że jest to bardzo różnie. Są osoby z wyrokami, które odpracowują za darmo, tutaj Gmina ponosi koszty związane tylko z nadzorem nad nimi, ale są też takie osoby, które dostają drobne wynagrodzenie, to wynika ze stopnia kary. Jest to uzgadniane z dyrektorem danego więzienia.

 

Radna Mariola Kasierska powiedziała, że można by było rozbić całą pulę pieniędzy przeznaczoną na wynagrodzenia na wynagrodzenia podstawowe brutto, z tego ile wpływa do ZUS - u i na inne składki, następnie na jaką kwotę opiewają umowy zlecenia.

 

Jolanta Kościańska, skarbnik w Urzędzie Miasta i Gminy powiedziała, że to wszystko jest podzielone i znajduje się w układzie wykonawczym budżetu. Cała grupa związana z płacami jest rozpisana na paragrafy.

 

Radny Mirosław Chudy zapytał o pracowników strefy płatnego parkowania, a mianowicie o to, czy te osoby są na umowie na czas nieokreślony? Czy liczba pracowników jest stała?

 

Jolanta Kościańska, skarbnik w Urzędzie Miasta i Gminy powiedziała, że to zależy od stopnia niepełnosprawności, jaki on jest, czy jest na stałe, czy też na pewien okres czasu i czy będzie on kontynuowany. Osoba pracująca w strefie musi mieć wystawione przez lekarza zaświadczenie o niepełnosprawności i o jego stopniu, bo w przeciwnym wypadku nie może pracować w strefie. Jeżeli osobie kończy się zaświadczenie najczęściej na jej miejsce przyjmowana jest nowa osoba, bądź część pracowników przejmuje jej obowiązki, jednak w tej sytuacji osoby te nie mogą dostać wyższego wynagrodzenia ponieważ pobierają rentę i wtedy przekraczały by dozwolony próg. Jeżeli chodzi o ilość etatów, to nie można zrównywać ilości etatów do ilości osób ponieważ osoby te zatrudnione są najczęściej na ¼ lub ½ etatu, to wszystko zależy od stopnia niepełnosprawności.

 

Pkt 4

Radna Mariola Kasierska zapytała, z czego będą brane fundusze na inwestycje nadzwyczajne, nieprzewidziane i nieujęte w budżecie na ten rok?

 

Jolanta Kościańska, skarbnik w Urzędzie Miasta i Gminy powiedziała, że wszędzie, w każdym rozdziale, tam gdzie są realizowane przynajmniej te inwestycyjne remontowe są zabezpieczone środki, natomiast inwestycje nowe wymagają dłuższego planowania. Nowe inwestycje są z reguły planowane na dwa, trzy lata w planie budżetowym.

 

Radna Mariola Kasierska powiedziała, że jest zainteresowana tym tematem, ponieważ chodzi jej o kwestię inwestycji w Chociczy Wielkiej, gdzie nieprawidłowości, które wykryto mają zostać poprawione.

 

Jolanta Kościańska, skarbnik w Urzędzie Miasta i Gminy powiedziała, że wszelkiego rodzaju usterki, które wykryto będą naprawiane w ramach gwarancji.

 

Pkt 5

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Komunlano – Finansowej , radny Ryszard Szwajca o godz. 17.00 zamknął posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

 

Przewodniczący Komisji Komunlano – Finansowej

/-/Ryszard Szwajca

 

Protokolant

/-/Anna Olkowska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.