BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14250757
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
PROTOKÓŁ NR LXIII

PROTOKÓŁ NR LXIII

z posiedzenia Komisji Oświaty

w dniu 22 marca 2002r.

Obecni:

·      członkowie Komisji według listy obecności (w załączeniu);

·      Z-ca Burmistrza - Ryszard Szwajca;

·      Sekretarz Gminy - Jerzy Nowaczyk;

·      Skarbnik Gminy - Alfred Bogucki;

·      Architekt Gminy - Marek Przybyła;

·      Naczelnik WKM - Roman Karowski;

Przewodniczący Komisji radny Maciej Baranowski powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości i po przedstawieniu porządku obrad (w załączeniu) otworzył posiedzenie.

Omówienie materiałów na LII sesję Rady Miejskiej.

Pkt. 9a)

Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Miasta i Gminy Września - omówił Sekretarz.

Sekretarz poprosił o naniesienie drobnych poprawek w projekcie:

·      §8 pkt. 1 - należy wykreślić ppkt. 1)

·      §8 pkt. 2 - również wykreślić ppkt. 1)

Radny Mirosław Jadryszak wnioskuje, by w § 7 pkt. 2a) wykreślić zapis: „(z zastrzeżeniem §3)”, ponieważ uważa, że zapis ten pozostaje w sprzeczności z §3.

Głosowanie w sprawie wniosku radnego Jadryszaka:

„za” - 6 głosów

„przeciw” - 1 głos

„wstrzymujących się” - 3 głosy

Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek radnego Jadryszaka.

Radna Małgorzata Pachowiak - Kowalska wnioskuje, by § 7 pkt. 2b ppkt. 1 przyjął brzmienie: „przynajmniej 5% mieszkańców Miasta i Gminy”.

Głosowanie Komisji w sprawie ww wniosku:

„za” - 9 głosów

„przeciw” - 0 głosów

„wstrzymujących się” - 1 głos

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww wniosek

Głosowanie w sprawie projektu uchwały 9a) z uwzględnieniem ww wniosków:

wszyscy „za”

Pkt. 9b)

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września - omówił naczelnik WKM p. Karowski.

Radny Mirosław Jadryszak zaproponował następujące zmiany:

·      §23 pkt. 1 - wykreślić zapis: „pod warunkiem, że pies ma kaganiec”;

·      zaproponował, by właścicielom zwierząt umożliwić zakup akcesoriów do usuwania zanieczyszczeń zwierzęcych.

Radny Maciej Baranowski jest zdania, by w §23 zapis brzmiał: „albo smycz albo kaganiec”.

Radna Eugenia Potęga zwróciła uwagę na wiele błędów redakcyjnych w poszczególnych paragrafach.

Z-ca Burmistrza R. Szwajca poprosił, by zapis §22 i §23 zaproponował radny Jadryszak

Komisja 9 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” wnioskuje o odrzucenie ww projektu uchwały z porządku obrad najbliższej sesji.

Pkt. 9c)

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  w obrębie nieruchomości ozn. nr geod.37/3, położonej w Bierzglinie - omówił architekt p. Przybyła.

Wszyscy „za”

Pkt. 9d)

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia konieczności dokonania zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod realizację obwodnicy dla m. Wrześni w ciągu drogi krajowej nr 15 i ponowienia w niezbędnym zakresie czynności formalno - prawnych - omówił architekt p. Przybyła.

Pan Przybyła poprosił członków Komisji, by załącznik mapowy formatu A4 dołączyć do załącznika Nr 2 projektu uchwały - chodzi o uwzględnienie woli Zarządu tj. dodatkowej drogi w kierunku „Dębiny”.

Wszyscy „za”

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww projekt uchwały.

Dodatkowy punkt:

Komisja wnioskuje, by w porządku obrad LII sesji jako pkt. 9b) lub 9e) znalazł się projekt uchwały w sprawie zamiaru przejęcia nieruchomości od „Mikromy” na potrzeby SSP Nr 6.

Wszyscy „za”

Pkt. 10

Projekt uchwały w sprawie budżetu na rok 2002 - omówił Skarbnik.

Radny Stanisław Waligóra: Skoro w zeszłym roku nie zrealizowaliśmy podatku od nieruchomości o 3 mln zł, to jak to będziemy mogli realizować w 2002r.?

Skarbnik: To, że w zeszłym roku coś się nie udało, to nie znaczy, że w tym roku się nie uda.

Budżet na 2002 rok był planowany zakładając jego realność.

Nigdy nie ma 100% skuteczności ściągania podatków.

Radny Maciej Baranowski: poruszył sprawę modernizacji ul. Słowackiego. Według uzyskanej informacji na jednej z ubiegłorocznych sesji środki na remont ul. Słowackiego miały pochodzić z budżetu 2001r.

Skarbnik: Zgadza się w ubiegłym roku były pieniądze na ten cel w pełnym zakresie zapewnione. Lecz nastąpiło przesunięcie w dochodach - wpływy ze sprzedaży PEC-u.

Głosowanie w sprawie projektu budżetu na 2002r.:

„za” - 4 głosy

„przeciw” - 2 głosy

„wstrzymujących się” - 4 głosy

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie budżetu na rok 2002.

Następnie Przewodniczący Komisji odczytał sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2001 (w załączeniu).

wszyscy „za”

Komisja popiera wniosek dyrektora SSP Nr 6 dot. przeznaczenia środków (40 tys. zł) na remont świetlicy socjoterapeutycznej przy SSP Nr 6.

Zakończenie posiedzenia.

Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.

Załączniki do ww protokołu są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

Protokolant: Monika Krysztofiak

Przewodniczący Komisji

/-/

radny Maciej Baranowski

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.