BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14460733
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku

 

Zamawiający, Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2012 roku: część 1 - nadzór w branży drogowej, część 2 - nadzór w branży instalacyjnej, część 3 - nadzór w branży elektrycznej, część 4 - nadzór w branży architektoniczno - konstrukcyjnej.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu w części 1 dotyczącej pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży drogowej została wybrana oferta nr 6 złożona przez:

Przedsiębiorstwo „DROG-KAR" Ryszard Karalus

Gutowo Małe, ul. Powidzka 16

62-300 Września

 

Cena wybranej oferty wynosi brutto: 0,49% wartości faktury netto za roboty nad którymi pełniony będzie nadzór inwestorski

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała 30,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Jednocześnie informuję, że w danej części postępowania ważne oferty złożyli:

1. oferta Nr 1 - PBS „Dit" Ryszard Przybył ul. Kościuszki 60/4, 62-300 Września, cena oferty brutto: 0,59 % wartości faktury netto za roboty nad którymi pełniony będzie nadzór inwestorski, suma punktów: 24,93 pkt.

2. oferta Nr 5 - Jan Grzempa ul. Kaźmierczaka 10, 64-000 Kościan, cena oferty brutto: 0,86% wartości faktury netto za roboty nad którymi pełniony będzie nadzór inwestorski, suma punktów: 17,10 pkt.

 

W części 2 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży instalacyjnej została wybrana oferta nr 7 złożona przez:

HS PROJEKT Henryk Sodkiewicz

Gorazdowo 17

62-305 Sokolniki

Cena wybranej oferty wynosi brutto: 0,77% wartości faktury netto za roboty nad którymi pełniony będzie nadzór inwestorski

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała 30,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że w w/w postępowaniu w części 2 wykluczono następujących Wykonawców i odrzucono oferty przez nich złożone:

1. oferta Nr 3 - „HEN-K" Inwestycje, Handel, Marketing ul. Budowlanych 10/4, 62-081 Baranowo

Podstawą wykluczenia jest art. 24 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca „HEN-K" Inwestycje, Handel, Marketing podlega wykluczeniu, ponieważ w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie uzupełnił dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku udziału w niniejszym postępowaniu.

W związku z powyższym ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania zgodnie z art. 89 ust.1 pkt. 5 ustawy Pzp odrzuca się.

 

W części 3 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej została wybrana oferta nr 4 złożona przez:

MD PROJEKT Kompleksowe Usługi Inżynierskie

inż. Dariusz Śródecki

ul. Półwiejska 5

62-025 Kostrzyn

 

Cena wybranej oferty wynosi brutto: 1,29% wartości faktury netto za roboty nad którymi pełniony będzie nadzór inwestorski

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała 30,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

W części 4 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży architektoniczno - konstrukcyjnej została wybrana oferta nr 5 złożona przez:

Jan Grzempa

ul. Kaźmierczaka 10

64-000 Kościan

 

Cena wybranej oferty wynosi brutto: 0,86% wartości faktury netto za roboty nad którymi pełniony będzie nadzór inwestorski

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała 30,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Jednocześnie informuję, że w danej części postępowania ważne oferty złożyli:

1. oferta Nr 2 - ABAKUS Prowadzenie i Nadzorowanie Inwestycji Barbara Kubiak ul. Pozdawnicka 22, 60-187 Poznań, cena oferty brutto: 0,94 % wartości faktury netto za roboty nad którymi pełniony będzie nadzór inwestorski, suma punktów: 27,45 pkt.

2. oferta Nr 4 - MD PROJEKT Kompleksowe Usługi Inżynierskie inż. Dariusz Śródecki ul. Półwiejska 5, 62-025 Kostrzyn, cena oferty brutto: 1,09% wartości faktury netto za roboty nad którymi pełniony będzie nadzór inwestorski, suma punktów: 23,67 pkt.

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.