BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14467523
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2012 r.

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
oraz
Komisji Rozwoju Wsi
z dnia 27 marca 2012 r.

 

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 16.00 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 1) oraz 6 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 2).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości;
Beata Pietrzak, kierownik referatu księgowości oświatowej;
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego;
Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego;
Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. Profilaktyki;
Magdalena Oblizajek, inspektor w wydziale gospodarki gruntami i architektury;
Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej;
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni;
Mirosław Morawski, komendant straży miejskiej we Wrześni;
Jolanta Cypryańska, referent w biurze Rady Miejskiej.


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 3).


Pkt 3
a)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 1 „Słoneczko" we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne.

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał czy ZNP miał jakieś wątpliwości odnośnie tej decyzji?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odczytał pisma wyrażające negatywną i pozytywną opinię w wyżej wymienionej sprawie (załącznik nr 4).


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 1 „Słoneczko" we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 1 „Słoneczko" we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne.
ą)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt w sprawie likwidacji Przedszkola „Polne Kwiatki" w Gutowie Małym, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie likwidacji Przedszkola „Polne Kwiatki" w Gutowie Małym, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie likwidacji Przedszkola „Polne Kwiatki" w Gutowie Małym, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne.


b)
Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe działające na terenie Miasta i Gminy Września, prowadzące działalność w zakresie oświaty i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybie sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i zatwierdzania.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe działające na terenie Miasta i Gminy Września, prowadzące działalność w zakresie oświaty i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybie sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i zatwierdzania.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe działające na terenie Miasta i Gminy Września, prowadzące działalność w zakresie oświaty i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybie sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i zatwierdzania.


c)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt w sprawie ustalenia sieci publicznego przedszkola i publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Września.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznego przedszkola i publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Września.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznego przedszkola i publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Września.


ć)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt w sprawie zmiany uchwały Nr III/22/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2010 r., w sprawie: szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 35, poz. 694).


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/22/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2010 r., w sprawie: szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 35, poz. 694).


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/22/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2010 r., w sprawie: szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 35, poz. 694).


d)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Moniuszki.

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, na jaką kwotę wyceniona jest nieruchomość?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że wycena nastąpi po wyrażeniu przez Radę Miejską pozytywnej opinii na zbycie nieruchomości, by w sytuacji niewyrażenia zgody nie ponosić niepotrzebnych kosztów.

Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że teren nieruchomości zabudowany jest urządzeniami stacji transformatorowej należącej do spółki ENEA, w związku z czym rozumie, że ma ona także prawo do zakupu, a więc chciałby zapytać, czy istnieje możliwość wypowiedzenia spółce użytkowania w sytuacji nabycia działki przez kogoś innego?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że działka najprawdopodobniej zostanie sprzedana spółce ENEA.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Moniuszki.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Moniuszki.


e)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy Żagańskiej.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy Żagańskiej.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy Żagańskiej.


ę)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy Wielkopolskiej.

Radny Bronisław Dankowski powiedział, że w tym i następnym projekcie uchwały nie ujęto zapisu, iż działki zostaną sprzedane w formie przetargu.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że to, iż działka zostanie sprzedana w formie przetargu jest oczywiste.

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy dotyczy to całości działki w Centrum II? Czy jest jakiś podział?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że jest to działka przewidziana pod zabudowę, obok są też nieruchomości ale przeznaczone pod parkingi publiczne.

Radny Stanisław Dominiczak powiedział, że pyta o tę kwestię, ponieważ został zapytany przez mieszkańców o drogi dojazdowe do tych działek.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że wszystko ustali miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, 4 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy Wielkopolskiej.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy Wielkopolskiej.


f)
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy Szosa Witkowska.

Radny Marek Kołodziejczyk zapytał, czy działki nadają się do zabudowy, ponieważ był to teren bardzo podmokły?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że co do spraw związanych z wodą gruntową trudno powiedzieć. Każdy kupujący musi mieć świadomość tego w jakich okolicznościach, jaki rodzaj gruntu kupuje i w odpowiedni sposób podejść do zabudowy tak, żeby zminimalizować ograniczenia wynikające z podtopień.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy Szosa Witkowska.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy Szosa Witkowska.


g)
Magdalena Oblizajek, inspektor w wydziale gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Osowie.

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, co oznacza zapis, że obszar obejmuje również działki gminne przeznaczone pod usługi sportu i rekreacji?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że po pierwsze jest ono już użytkowane, ponieważ od lat jest tam miejsce do startu i lądowania motolotni i gmina chce to usankcjonować. Po drugie pojawiła się propozycja zapisu o możliwości pobudowania tam np. toru do motokrosu.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Osowie.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Osowie.


h)
Magdalena Oblizajek, inspektor w wydziale gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługową we Wrześni w rejonie ulic: Słowackiego i gen. Sikorskiego.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługową we Wrześni w rejonie ulic: Słowackiego i gen. Sikorskiego.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługową we Wrześni w rejonie ulic: Słowackiego i gen. Sikorskiego.


i)
Magdalena Oblizajek, inspektor w wydziale gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Nowym Folwarku w rejonie ulicy Nowej.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Nowym Folwarku w rejonie ulicy Nowej.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Nowym Folwarku w rejonie ulicy Nowej.


j)
Magdalena Oblizajek, inspektor w wydziale gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i produkcyjne w Białężycach, obejmujący obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach geodezyjnych 102/14 i 117/1.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i produkcyjne w Białężycach, obejmujący obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach geodezyjnych 102/14 i 117/1.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i produkcyjne w Białężycach, obejmujący obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach geodezyjnych 102/14 i 117/1.


k)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt w sprawie nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ulicy Szosa Witkowska.

Radny Bronisław Dankowski powiedział, że brak zapisu odnośnie tego, kto skazał na karę śmierci podchorążego Władysława Troczyńskiego, którego imieniem na być nazwana ulica.

Radny Bolesław Święciochowski powiedział, że nie ma tego zapisu, ponieważ wydawało się to oczywiste.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ulicy Szosa Witkowska.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ulicy Szosa Witkowska.


l)
Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej omówiła projekt w sprawie zmiany uchwały nr VI/86/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 218, poz. 3428 z 2011 r.).

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/86/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 218, poz. 3428 z 2011 r.).


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/86/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 218, poz. 3428 z 2011 r.).


ł)
Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. Profilaktyki omówiła projekt w sprawie współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie realizacji wypoczynku letniego w roku 2012 pn. „VIII Powiatowa Akcja Letnia".


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie realizacji wypoczynku letniego w roku 2012 pn. „VIII Powiatowa Akcja Letnia".


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie realizacji wypoczynku letniego w roku 2012 pn. „VIII Powiatowa Akcja Letnia".


m)
Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego omówił projekt w sprawie współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.

Radny Bronisław Dankowski zapytał, czy wiadomo, jak realizowany jest ten program, ponieważ na terenie naszej gminy nadal jest bardzo dużo budynków posiadających azbest?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że nakaz usuwania azbestu jest do 2032 roku, w związku z czym organizowane programy są takim elementem dojścia do tego etapu. Jednak nikogo nie można zmusić do tego, by w danym momencie zutylizował azbest, można tylko zachęcać i ten program jest taką zachętą. Nie jest to łatwe, ponieważ każdy właściciel musi mieć środki, by ten dach wymienić.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński zapytał, czy co roku jest przetarg, który wygrywa ktoś inny na usunięcie azbestu, ponieważ jest mnóstwo zafoliowanego eternitu, który czeka, by ktoś go zabrał?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że wynika to z tego, iż program nie w pełni zaspakaja potrzeby, ponieważ uzależnione jest to od możliwości finansowych i zakresu. Dodał, że przetarg organizuje starostwo, a więc nie potrafi odpowiedzieć na pytanie odnośnie tej kwestii.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.
Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.


n)
Mirosław Morawski, komendant straży miejskiej we Wrześni omówił projekt w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2012 r.

Radny Waldemar Bartkowiak zapytał, co oznacza zapis, że bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu Miasta i Gminy Września zapewnia się miejsce w Spółdzielni Produkcyjnej Kłębowo, gospodarstwo Neryngowo, ponieważ nie zauważa tam odpowiednich warunków do opieki nad zwierzętami?

Mirosław Morawski, komendant straży miejskiej we Wrześni powiedział, że ustawa zmusza gminę do wskazania gospodarstwa, w którym na skutek niewłaściwego sprawowania opieki odebrane zwierzęta, bądź też bezdomne przekazywane, by były do wskazanego gospodarstwa i obowiązkiem było wskazać takie gospodarstwo. Jednak jest też zapis, że gdyby wystąpiły inne okoliczności można przekazać zwierzęta innej organizacji, innej jednostce prawnej albo innej osobie fizycznej. Jest zgoda gospodarstwa w Neryngowie, ale dotychczas gmina nie korzystała z takiej możliwości. Generalnie gmina stara się współpracować z osobą u której występuje ten problem, by na tyle poprawiła warunki zwierząt, aby zwierzęta mogły jednak u niej zostać.

Radny Waldemar Bartkowiak powiedział, że gospodarstwo Neryngowo to pustostan, a więc nie spełnia warunków.

Mirosław Morawski, komendant straży miejskiej we Wrześni powiedział, że ważne było wskazanie miejsca, którym w razie potrzeby mogłyby przebywać zwierzęta. Koszty ponosi gmina, a w przypadku kiedy możliwym jest ustalenie właściciela zwierzęcia gospodarskiego kosztami zapewnienia opieki obciążony może zostać właściciel niniejszego zwierzęcia.

Radny Stanisław Dominiczak zapytał jaki, jest koszt sterylizacji tych zwierząt? Powiedział też , że w rozdziale 1 §1 pkt. 6 należałoby zmienić zapis: „usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt domowych i wolno żyjących kotów" na „usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt domowych i ślepych miotów wolno żyjących kotów".

Mirosław Morawski, komendant straży miejskiej we Wrześni odnośnie kosztów sterylizacji powiedział, że są one uzależnione od wielkości zwierzęcia i w przypadku suki to ok. 50-60 zł, a w przypadku psa ok. 80 zł. Jest też różnica między kotem a kotką.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, 4 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2012 r.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2012 r.


ń)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwach Bardo i Marzenin.
Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwach Bardo i Marzenin.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwach Bardo i Marzenin.


o)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt w sprawie zmiany uchwały nr III/35/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych oraz sołtysów we Wrześni.
Dodał, że na wczorajszym posiedzeniu Komisji Edukacji i Komisji Komunalno-Finansowej złożono wniosek by kwotę zwiększyć nie jak zaproponowano z 13% na 17%, ale z 13% na 20%, w związku z czym burmistrz zaproponował, by komisje rozważyły możliwość przegłosowania obu propozycji.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, 3 głosami za, 1 przeciw i 1 wstrzymującym się złożyła wniosek by w projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/35/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych oraz sołtysów we Wrześni w §1 ust. 2 pkt. 5 liczbę 13% zastąpić liczbą 20%.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, 5 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się złożyła wniosek by w projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/35/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych oraz sołtysów we Wrześni w §1 ust. 2 pkt. 5 liczbę 13% zastąpić liczbą 20%.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, 3 głosami za, 0 przeciw i 2 wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/35/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych oraz sołtysów we Wrześni wraz z przyjętą poprawką.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, 5 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/35/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych oraz sołtysów we Wrześni wraz z przyjętą poprawką.


ó)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, 4 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, 5 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki.


p)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt w sprawie zmiany uchwały XIX/258/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie".


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały XIX/258/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie".


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały XIX/258/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie".


q)
Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego omówił projekt w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Września na lata 2011- 2020 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Września na lata 2011- 2020 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Września na lata 2011- 2020 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.


r)
Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego omówił projekt w sprawie zmiany uchwały nr XXI/187/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Września.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, 4 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/187/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Września.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/187/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Września.


s)
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni omówiła projekt w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2012.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2012.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2012.


ś)
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni omówiła projekt w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.

Radna Bożena Nowacka zapytała, jakie nowe obowiązki wnosi to zadanie?

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni powiedziała, że przede wszystkim utworzenie stanowiska asystenta rodziny, pomocy dla pracownika socjalnego w celu pomocy rodzinie, która potrzebuje wsparcia. Ponadto wszelkiego rodzaju tworzenie rodzin wspierających, finansowanie ich, ponoszenie kosztów szkoleń dla rodzin wspierających. Są to nowe zadania, które kiedyś realizował PCPR, obowiązki zostały jakby wyjęte z zakresu obowiązku samorządu powiatowego i przekazane do realizacji przez OPS. Najbardziej kosztowna sprawa to finansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy umieszczonych w pieczy zastępczej, rodzinnej, czy też w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Jest to zadanie własne gminy, które musi być finansowane przez gminę.

Radna Mariola Kasierska zapytała, czy określone są szacunkowe koszty związane z tym zadaniem? Jakie są wymogi odnośnie kwalifikacji asystenta rodziny?


Salę obrad opuścił radny Sylwester Jałoszyński. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Rozwoju Wsi uczestniczy 5 radnych.


Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni powiedziała, że ustawa zakłada, że asystentem rodziny może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie w zakresie pedagogiki, psychologii, socjologii, pracy socjalnej, ewentualnie może być to osoba posiadająca wykształcenie średnie, która ma udokumentowane szkolenia w zakresie pracy z dzieckiem i rodzinom i posiada przynajmniej 3 letni staż w ośrodkach, które zajmują się realizacją pomocy dziecku i rodzinie. Na pewno musi być to osoba, która jest specjalistą, czyli pedagogiem, który potrafi uczyć i proponować. Uczyć jakiś zachowań, uczyć prowadzenia gospodarstwa domowego.
Odnośnie kosztów pani dyrektor powiedziała, że przy ich szacowaniu okazało się, że będzie to kwota ok. 100 tys zł. Jest to kwota związana przede wszystkim z umieszczaniem dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych. W pierwszym roku od umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej gmina ponosi koszty w wysokości 10% kwoty świadczenia miesięcznego, później jest to 30%, 50%. Gmina musi ponosić koszty, aż do osiągnięcia pełnoletności przez dziecko.

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy gmina ma więcej zadań w związku z tym zadaniem niż miał wcześniej powiat?

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni powiedziała, że tak, ponieważ do OPS należy praca z rodziną naturalną, a także odpowiedzialność za pokrywanie kosztów związanych z umieszczaniem dzieci w pieczy zastępczej.

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy jest możliwość dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego?

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni powiedziała, że jest rozpisany konkurs do którego startuje gmina. Jeżeli sytuacja, czyli zasobność gminy zostanie uznana przez ministerstwo jako wymagająca wsparcia to wówczas będzie możliwość uzyskania dotacji, natomiast jeżeli okaże się, że gmina jest zbyt bogata możliwości takiej nie będzie.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.


t)
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni omówiła projekt w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego programu wspierania rodziny w gminie Września na lata 2012- 2014.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego programu wspierania rodziny w gminie Września na lata 2012- 2014.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego programu wspierania rodziny w gminie Września na lata 2012- 2014.


u)
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni omówiła projekt w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXX/399/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia „Programu aktywności lokalnej dla Miasta i Gminy Września na lata 2010- 2013".


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXX/399/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia „Programu aktywności lokalnej dla Miasta i Gminy Września na lata 2010- 2013".


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXX/399/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia „Programu aktywności lokalnej dla Miasta i Gminy Września na lata 2010- 2013".


Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński ogłosił 5 minutową przerwę.


Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński ogłosił 10 min przerwę.

Po przerwie.


v)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry we Wrześni przy ul. Harcerskiej 14.

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy wnioskodawca został powiadomiony o terminie posiedzenia komisji, ponieważ wyrażał taką chęć.

Radna Bożena Nowacka powiedziała, że wniosek dotyczy tylko lokalizacji kasyna, więc Rada nie decyduje o tym, czy ma ono powstać, czy też nie, wobec czego nie było potrzeby zapraszania przedstawiciela firmy. Przedmiotem uchwały jest tylko wyrażenie opinii, co do miejsca lokalizacji.

Radny Bronisław Dankowski powiedział, że salon gier funkcjonuje już od kilku lat i zgodnie z ustawą by móc rozszerzyć zakres działalności właściciel musi wystąpić o opinię w sprawie lokalizacji. Dodał, że zgadza się z tym, iż dobrze, że nie ma przedstawiciela firmy, ponieważ wówczas radni oceniali by, a nie wyrażali opinię o lokalizacji.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że większość z nas nie chodzi do takich miejsc, z kolei większość z nas może spotkać w sklepach automaty, na których grają dzieci i dorośli. Niezbyt dobrze wpływa to na to, co oglądają dzieci. Natomiast odnośnie działalności kasyna jest tak, że przebywają tam osoby dorosłe, taka działalność ma chyba lepsze ukierunkowanie niż automaty umiejscowione w różnych sklepach. Dodał, że z uzyskanych informacji wynika, że większość osób grających w salonie gier nie mieszka we Wrześni.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry we Wrześni przy ul. Harcerskiej 14.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry we Wrześni przy ul. Harcerskiej 14.


Radny Bronisław Dankowski zapytał komendanta Straży Miejskiej, czy w związku z dotychczasowym funkcjonowaniem salonu gier były tam jakieś interwencje?

Mirosław Morawski, komendant straży miejskiej we Wrześni powiedział, że nie było żadnych interwencji. Dodał, że automaty, które umieszczone są w sklepach sukcesywnie są usuwane i będą funkcjonowały maksymalnie do 2016 roku.


w)
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński przedstawił projekt w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 r.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 r.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 r.


x)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt w sprawie przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


y)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt w sprawie przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


z)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/435/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo".


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/435/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo".


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/435/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo".


Na salę obrad wrócił radny Sylwester Jałoszyński. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Rozwoju Wsi uczestniczy 6 radnych.


ź)
Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości omówiła projekt w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2012- 2035.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2012- 2035.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2012- 2035.


ż)
Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości omówiła projekt w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2012 rok.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2012 rok.
Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2012 rok.


Pkt 4
Radny Bronisław Dankowski poprosił, by sprawdzić, czy na ul. Słonecznej przy firmie Żagiel jest możliwość utworzenia po przeciwnej stronie zatoczki do parkowania?
Po drugie poprosił, by zwrócić uwagę firmie, która remontuje most na rzece Września, by przyśpieszyła realizację tej inwestycji.
Po trzecie w imieniu mieszkańców poprosił, by zadbać o staw i tereny przy ul. Słowackiego.
Zwrócił się z propozycją odbycia wyjazdowego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, aby rozwiązać problem braku parkingu przy dworcu PKP.

Radny Sylwester Jałoszyński zapytał, czy PKP zalega z opłatami podatku od nieruchomości?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Bronisława Dankowskiego odnośnie możliwości utworzenia miejsca parkingowego przy ul. Słonecznej powiedział, że nie może być tak, że gmina finansuje parking prywatnej firmie. Ktoś, kto prowadzi działalność gospodarczą sam powinien zadbać o swoich klientów i zadbać o to, by klienci mieli miejsce do parkowania.
Odnośnie budowy mostku na rzece, burmistrz powiedział, że jest to zadanie GDDiA, jednak sądzi, że nieukończenie inwestycji związane jest z oczekiwaniem na odpowiednie warunki pogodowe.
Odnośnie terenu w pobliżu ul. Słowackiego, burmistrz powiedział, że wyczyszczenie stawu jest w planach gminy.
Odnośnie parkingu przy dworcu PKP burmistrz powiedział, że teren, o którym mówi pan radny nie jest terenem gminnym, wobec czego gmina nie może przeprowadzić inwestycji budowy parkingu, a właściciel nieruchomości ma prawo zabronić wjazdu na swój teren. Ponadto to właściciel, czyli PKP powinno być zainteresowane, by podróżni mieli możliwość pozostawienia samochodu.

Odnośnie pytania zadanego przez radnego Sylwestra Jałoszyńskiego burmistrz powiedział, że PKP nie zalega z opłatami.

Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że prawie na całym osiedlu Sławno wykonane są nowe chodniki, w związku z czym zapytał, czy były one budowane z możliwością najazdu samochodami przy parkowaniu, ponieważ kierowcy w zasadzie powinni parkować na jezdni, a w większości zajmują połowę chodnika?


Salę obrad opuścił radny Jan Drewniak. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Rozwoju Wsi uczestniczy 5 radnych.


Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że budynek poczty jest tak zanieczyszczony przez gołębie, że zastanawia się, czy nie można, by było temu w jakiś sposób zaradzić?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Stefana Ogrodowicza odnośnie zanieczyszczonego budynku poczty powiedział, że nie ma jakiegoś specjalnego sposobu, by usunąć problem dotyczący tych zanieczyszczeń.
Odnośnie pytania dotyczącego chodników na osiedlu Sławno, burmistrz powiedział, że jest to osiedle, na którym działa wiele firm, czyli z założenia powstały miejsca gdzie przyjeżdża dużo klientów pozostawiających samochody. Dodał, że nadbudowa chodników jest na pewno słabsza niż na jezdni, jednak trudno zabronić parkowania klientom firm.

Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że w związku z natężeniem ruchu na ul. Gendka, a jednocześnie dużym zapiaszczeniem w okresie „suchych dni" strasznie się kurzy.
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września, odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Stefana Ogrodowicza powiedział, że ul. Gendtka jest w trakcie budowy, gdyż budują się tam nowe bloki, domy jednorodzinne, a więc trudno jest wybrać moment, w którym należałoby już utwardzać drogę, ponieważ trwająca inwestycja powoduje, że w każdej chwili może wjechać ciężki sprzęt, który to zniszczy. Dodał, że zawsze są starania, by robić to w odpowiedniej kolejności.

Radny Sylwester Jałoszyński odczytał pismo dotyczące skargi odnośnie niewytyczenia przez UMiG we Wrześni drogi dojazdowej, które w trakcie pełnienia dzisiejszego dyżuru złożyła na jego ręce mieszkanka Wrześni prosząc jednocześnie o przedstawienie wyżej wymienionej sprawy na sesji Rady Miejskiej. (załącznik nr 5).


Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Przewodniczący Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 17.45 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 17 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 
Przewodniczący Rozwoju Wsi
/-/Mirosław Zgoliński

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
/-/radny Stanisław Dominiczak

Protokolant
/-/Jolanta Cypryańska

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.