BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14464200
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14

 

Zamawiający, Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni położonego na działce nr 929/14.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu została wybrana oferta nr 3 złożona przez:

 

Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe

CEGIEŁKA" Włodzimierz Gościniak

Wilkowyja, ul. Polna 36

63-200 Jarocin


Cena wybranej oferty wynosi brutto 479.604,02 zł.

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała 30,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Osoba do kontaktu - Tomasz Koralewski, tel. 61 640 41 51.

 

Jednocześnie informuję, że w ww. postępowaniu ważne oferty złożyli:

1. oferta Nr 2 - Zakład Ogólnobudowlany GRINBUD Dominika Sieszchuła ul. Sikorskiego 10B/8, 62-200 Gniezno

cena ofertowa brutto: 528.108,06 zł, suma punktów: 27,24 pkt.

2. oferta Nr 4 - P.P.H.U. „BUD-MIX" Tynki-Posadzki Michał Nowaczyk ul. Parkowa 4/2, 62-220 Niechanowo

cena ofertowa brutto: 525.780,38 zł, suma punktów: 27,36 pkt.

 

Zamawiający, Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje, iż przy ocenie ofert oraz wyborze najkorzystniejszej oferty nie brał pod uwagę poprawności zastosowania odpowiedniej stawki podatku VAT tj. 8% i 23% przez poszczególnych Wykonawców. Zamawiający nie jest kompetentny do wskazywania Wykonawcy obowiązującej stawki podatku VAT. Ponadto nie ulega wątpliwości, że jeżeli Zamawiający nie określił w SIWZ właściwej dla przedmiotu zamówienia stawki podatku VAT to obowiązek ustalenia właściwej stawki VAT spoczywa na Wykonawcach. Zgodnie z wyrokiem KIO Sygn. Akt: KIO 313/11 z dnia 1 marca 2011 r. „... Zamawiający nie jest uprawniony do dokonywania wiążącej interpretacji w zakresie właściwej stawki podatku od towarów i usług ...", „...jeżeli Zamawiający nie przedstawił swoich wymogów dotyczących stawek podatku powinien oprzeć się na wyliczeniach wykonawcy, a w przypadku wystąpienia ewentualnych błędów w zastosowaniu stawki VAT to na podatniku (wykonawcy) będzie ciążyć obowiązek właściwego uregulowania podatku oraz będzie odpowiadał za jego niewłaściwe naliczenie i przekazanie przed organami skarbowymi.", „...organem uprawnionym do interpretacji przepisów prawa podatkowego jest Minister Finansów..." Powyższe potwierdza również wyrok KIO sygn. Akt: KIO 125/11 z dnia 1 lutego 2012 r.

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.