BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14477439
ostatnia aktualizacja BIP'u:
22-09-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września (II przetarg)

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 200.000 euro na:

 

Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych

dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy

Września

(II przetarg)

 

CPV: 45.23.32.21-4

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień o wartości nie przekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego.

Termin wykonania zamówienia:

I etap - centrum miasta w miejscach wskazanych przez zamawiającego -

w okresie do 27.04.2012 r.

II etap - pozostałe ulice - w okresie do 31.05.2012 r.

oraz wg bieżących potrzeb Zamawiającego w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2012 r.

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51, fax. 061 640-41-59 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami zamieszczony poniżej treści ogłoszenia.

Wadium: 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych).

Otwarcie ofert nastąpi 12 kwietnia 2012 roku w siedzibie

Zamawiającego pok. nr 10 o godz. 11.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 12 kwietnia 2012 roku do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

CENA - 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizowali usługi oznakowania poziomego o powierzchni łącznej nie mniejszej niż 5.000 m2,

2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, w tym:

a) malowarka hydrodynamiczna (urządzenie wysokociśnieniowe bezpowietrzne) z automatycznym dozowaniem kuleczek szklanych - 2 szt.

b) frezarka lub inne urządzenie do likwidowania nieaktualnego oznakowania - 1 szt.

c) samochód z oznakowaniem do zabezpieczenia robót - 2 szt.

 

3) udzielą gwarancji i rękojmi z tytułu wad fizycznych przedmiotu umowy na okres

a) malowanie cienkowarstwowe farbą drogową na asfalcie i kostce betonowej nie krótsza niż 12 miesięcy,

b) oznakowanie masą chemoutwardzalną nie krótsza niż 36 miesięcy,

c) malowanie cienkowarstwowe farbą drogową na kostce kamiennej nie krótsza niż 3 miesiące licząc od dnia odbioru.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 104568-2012 w dniu 3.04.2012 roku.

 

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
siwz-mechaniczne oznakowanie poziome dróg [293 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.