BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14250475
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
PROTOKÓŁ NR LIX

Protokół nr 59

z posiedzenia Komisji Oświaty

z dnia 19 grudnia 2001 r.

Obecni:

- członkowie Komisji wg załączonej listy obecności (załącznik nr 1),

- p. Jarosław Malicki – Naczelnik WOS,

- p. Ryszard Szwajca – członek Zarządu,

- p. Alfred Bogucki – Skarbnik MiG,

- p. Urszula Opic – Piasecka – GKRPA,

- p. Anna Maria Obst – GKRPA,

- p. Waldemar Grześkowiak – radny.

Porządek obrad:

i)      Otwarcie posiedzenia.

ii)    Omówienie materiałów na XLIX sesję Rady Miejskiej.

iii)    Wolne głosy.

iv)    Zakończenie obrad.

Pkt. 1

Przewodniczący Komisji Oświaty radny Maciej Baranowski powitał członków Komisji oraz przybyłych gości i po przedstawieniu porządku obrad (załącznik nr 2) o godz. 17.00 otworzył posiedzenie Komisji.

Pkt. 2

Punkt dodatkowy omawia p. J. Malicki – Naczelnik WOS.

Komisja Oświaty 9 głosami “za”, przy 0 przeciw i 2 wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę z dnia 29 stycznia 2001 r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

a) Projekt uchwały omawia p. J. Malicki – Naczelnik WOS.

Radny Stanisław Waligóra zapytał jak to ma być liczone?

Radny Mirosław Jadryszak stwierdził, że ten projekt uchwały powinien zostać odłożony a/a. Wnioskuje o przerobienie go na literalną zgodność z uchwałą sejmową. Rada zaczyna tworzyć prawo nie do wyegzekwowania, to jest fikcja.

p. J. Malicki wyjaśnił, że art. 12 ust. 2 nakłada na Radę Miejską obowiązek określenia zasad usytuowania i warunki sprzedaży.

Radny Mirosław Jadryszak wnioskuje o wykreślenie § 7, ponieważ jest on nieżyciowy.

Komisja Oświaty 2 głosami “za”, przy 4 przeciw i 6 wstrzymujących się negatywnie zaopiniowała wniosek radnego Jadryszaka.

p. L. Kmiecik stwierdził, że bezsensowne jest wprowadzenie tych metrów.

p. P. Maciejewski powiedział, że te obowiązki wynikają z “obowiązku wyższego”, nie należy próbować tego zmienić.

Radny Stanisław Waligóra proponuje wykreślić § 13 i § 12, rozwiązałoby to problem.

p. P. Maciejewski wnioskuje o wykreślenie § 1 ust. 3.

Komisja Oświaty 6 głosami “za”, przy 4 przeciw i 2 wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała wniosek p. Maciejewskiego.

Komisja Oświaty 8 głosami “za”, przy 0 przeciw i 4 wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków ich sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków ich sprzedaży na terenie Gminy Września wraz z poprawką.

b) Projekt uchwały omawia p. J. Malicki.

Komisja Oświaty 7 głosami “za”, przy 0 przeciw i 2 wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

c) Projekt uchwały omawia p. J. Malicki.

Radny Mirosław Jadryszak wnioskuje o odrzucenie tego projektu uchwały. To jest chaos słowny i merytoryczny. Jest to kompletny brak szacunku dla słowa. Ja jestem przeciwko temu projektowi.

Przewodniczący Komisji zapytał, dlaczego imprezy kulturalno-sportowe są wydzielone i czego to dotyczy?

p. U. Opic – Piasecka odpowiedziała, że nie było to zawarte w roku bieżącym. To są na przykład wycieczki, wyjazdy.

Przewodniczący Komisji zapytał, dlaczego opłata za media wynosi aż 3 tys. zł miesięcznie?  

p. J. Malicki odpowiedział, że ta kwota jest uzależniona od wspólnoty mieszkaniowej.

Radny Ryszard Szwajca wyjaśnił, że od przyszłego roku ten budynek będzie funkcjonował samodzielnie.

Radna Eugenia Potęga zapytała, dlaczego o połowę zmniejszono wydatki na wypoczynek letni dzieci?

p. J. Malicki odpowiedział, że w tym roku zostało mniej wykorzystanych środków na ten cel.

Komisja Oświaty 5 głosami “za”, przy 0 przeciw i 5 wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2002.

d) Komisja Oświaty jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazw nowo powstałej ulicy w Bierzglinku gm. Września.

e) Komisja Oświaty jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Nowy Folwark gm. Września.

f) Projekt uchwały omawia p. A. Bogucki – Skarbnik.

Komisja Oświaty jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XXXIV/237/2000 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia opłat administracyjnych od dokonania wpisu oraz zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.  

g) Projekt uchwały omówia p. A. Bogucki – Skarbnik MiG.

Komisja Oświaty jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie opłaty targowej.

h) Projekt uchwały omawia p. A. Bogucki – Skarbnik MiG.

Komisja Oświaty jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie budżetu na rok 2001.

i)     Komisja Oświaty zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji odczytał odpowiedź Burmistrza MiG w sprawie używania przez pracowników UMiG służbowych telefonów komórkowych.

p. P. Maciejewski zaproponował, aby Pani Burmistrz bardziej kontrolowała używanie telefonów komórkowych. 

Radny Mirosław Jadryszak zaapelował do Burmistrza Miasta i Gminy, aby w przypadku przekroczenia “darmowych minut” zawartych w abonamencie służbowych telefonów komórkowych, jego użytkownik płacił za przekroczony limit.

Komisja Oświaty jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek radnego Jadryszaka.

j) Radny Stanisław Waligóra wnioskuje o odrzucenie tego projektu uchwały.

Komisja Oświaty 4 głosami “za”, przy 2 przeciw i 4 wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała wniosek radnego Waligóry o odrzucenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Kolejowej we Wrześni (działka nr 949/5) z dotychczasowej funkcji przemysłowej na funkcje handlowo- usługową.

k) Projekt uchwały omówił radny Waldemar Grześkowiak.

Radna Anna Paluszak zaproponowała, aby kopiec nosił nazwę “kopiec stulecia Strajku Dzieci Wrzesińskich”.

Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że przychyla się do propozycji radnej Paluszak.

Komisja Oświaty jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała propozycję radnej Paluszak.

Komisja Oświaty jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wzniesienia pomnika Dzieci Wrzesińskich.

Punkt dodatkowy: projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XLVII/318/01 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie podatku od środków transportowych omawia p. A. Bogucki – Skarbnik MiG. 

Komisja Oświaty jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XLVII/318/01 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie podatku od środków transportowych.

Pkt. 4

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji radny Maciej Baranowski o godz. 19.30 zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.

Załączniki do protokołu są do wglądu w Biurze rady Miejskiej.

                                                                                              Przewodniczący Komisji Oświaty

                                                                                              radny Maciej Baranowski

                                                                                                               /-/

Protokolant:

Paulina Gregorowicz

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.