BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14258223
ostatnia aktualizacja BIP'u:
05-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
Protokół Nr LVIII

Protokół

 z LVIII posiedzenia

 Komisji Oświaty

w dniu 12 grudnia 2001 r.

Pkt. 1

Przewodniczący Komisji radny Maciej Baranowski o godz. 11.50 otworzył posiedzenie Komisji i po powitaniu radnych i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) aktualnie na posiedzeniu uczestniczy 12 członków Komisji oraz goście, co stanowiło quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad Komisji (załącznik nr 2), który został przyjęty jednogłośnie.

Pkt. 2 - 3

Uczestnicy:

n    dyrekcja oraz grono pedagogiczne SSP w Grzybowie,

n    rada rodziców szkoły,

n    radny Mirosław Zieliński,

n    Jarosław Malicki naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

Członkowie Komisji zapoznali się z aktualną bazą lokalową placówki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na pomieszczenia pozyskane z byłego mieszkania nauczycielskiego i przeznaczonego do adaptacji na pomieszczenia dydaktyczne.

p.   Mariola Zalepa dyrektor SSP szkoły w Grzybowie przedstawiła plan adaptacji pomieszczeń pozyskanym z byłego mieszkania nauczycielskiego na sale dydaktyczne.

Koszty:

n    50.000 zł - całkowity koszt przedsięwzięcia (łącznie z ogrzewaniem elektrycznym);

n    14.900 zł - adaptacja pomieszczeń na bibliotekę;

n    17.600 zł - gabinet dyrektora, roboty elektryczne, rozbiórka ścian, etc.;

n    10.000 zł - pomieszczenie dydaktyczne plus 2.140 zł - roboty elektryczne;

n    3.100 zł - malowanie;

n    6.000 zł - przebudowa przejścia ewakuacyjnego.

Komisja Oświaty jednogłośnie wnioskuje o ujęcie w budżecie na rok 2002 kwoty 50.000 zł na remont SSP w Grzybowie; źródło finansowania - komputeryzacja urzędu.

Pkt. 4

Zdzisław Kasprzyk radny Sejmiku Wojewódzkiego: W strategii rozwoju Województwa Wielkopolskiego zadeklarowano, że wyższe szkoły zawodowe mają powstawać wyłącznie w byłych miastach wojewódzkich. Duża szansa była na powołanie takiej uczelni we Wrześni w roku 1999, ponieważ była ku temu odpowiednia atmosfera.

We Wrześni dyskutowano na temat wykorzystania na cele Akademii Internetu budynku przy ZSZ przy ul. Wojska Polskiego, niemniej dyrekcja szkoły miała inną wizję wykorzystania tego obiektu.

Marszałek prawdopodobnie dowiedział się o dyskusjach prowadzonych we Wrześni i wycofał się z wcześniejszej deklaracji poparcia tej inicjatywy.

Czy jest szansa powołania wyższej szkoły zawodowej we Wrześni teraz? Otóż, moim zdaniem, szansa jest zawsze, ale czas jest bardzo trudny.

Opinie nt. posadowienia takiej szkoły we Wrześni są różne. Ja uważam, że taka szkoła we Wrześni  jest potrzebna, ponieważ dawałaby szansę  kształcenia się młodzieży lokalnej, zyskałoby także miasto. Musi być wyraźne wsparcie miasta, bez tego nie mamy szans. Musimy zrobić wszystko, by pokonać przeszkody.

Będę rozmawiał z p. minister Krystyną Łybacką na temat możliwości pozyskania środków na wykończenie budynku przy ul. Wojska Polskiego.

Uważam, że kierunki kształcenia w szkole zawodowej oraz w wyższej szkole zawodowej powinny być pokrewne, wtedy ta inicjatywa przyniesie najwięcej korzyści naszemu miastu.

Pani Irena Hrycaj przedstawiciel Fundacji im. Dzieci Wrzesińskich: Wyższa szkoła zawodowa jest szansą dla ZSZ przy ul. Wojska Polskiego, zważywszy na możliwość łączenia profili. Stowarzyszenie oraz ludzie zajmujący się oświatą powinni mówić jednym głosem.

Pan Bachorz oferuje wszelką pomoc przy zdobywaniu środków z Kanady i Unii Europejskiej.

Pan Zbigniew Dzierżyński przewodniczący powiatowej Komisji Edukacji: Nikomu nie trzeba tłumaczyć, że ta szkoła miastu jest potrzebna. Dyskusja na ten temat nie powinna być prowadzona tak jak 2 lata temu, powinno się mówić o konkretnym budynku.

Pan Piotr Maciejewski: Uważam, że dla miasta byłoby dobrze, gdyby taka szkoła powstała. Natomiast, czy zdajecie sobie Państwo sprawę z tego, ile jest potrzebnych środków na to, by wykończyć budynek przy ul. Wojska Polskiego? Około 2,5 mln zł!

Przede wszystkim należy szukać pieniędzy, a nie budynku. Jeśli będzie decyzja, że chcemy zlokalizować wyższą szkołę zawodową w budynkach ZSZ, to nic nie stoi na przeszkodzie, ale na ZSZ należy patrzeć globalnie a nie tylko na powstający budynek.  

Zdzisław Kasprzyk radny Sejmiku Wojewódzkiego: Nie może być tak, że w jednym obiekcie będzie dwóch gospodarzy. Musi być tak, że będzie jeden dyrektor jednej części i drugi drugiej.

Pan Piotr Maciejewski: W zespole szkół zawodowych im. H. Cegielskiego w Poznaniu funkcjonuje prywatna uczelnia, która dzierżawi obiekty i szkoła na tym robi bardzo duże pieniądze.

Radny Mirosław Jadryszak: Mam odmienne poglądy niż moi przedmówcy. Moim zdaniem, zachodzi pytanie czy w ogóle taka szkoła jest potrzebna w tym mieście? Czy nie wychodzimy poza nasze mikrośrodowisko za daleko?  Uważam, że powinniśmy się skupić przede wszystkim na organizowaniu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego. Zastanówmy się, czy naprawdę tego chcemy i czy nie budujemy fikcji?

Pan Leszek Kmiecik: Moim zdaniem taka szkoła nie ma szans rozwoju w takim mieście jak Września. 

Radny Stanisław Waligóra: Należę do zdecydowanych zwolenników wyższej szkoły zawodowej. Moim zdaniem powinniśmy się skupić nad tym, gdzie posadowić tę szkołę. Należy przystąpić niezwłocznie do działania, ponieważ w dalszym ciągu nie możemy marnować czasu. 

Radna Anna Paluszak: Do tej pory w dyskusji podnoszono, że gmina i powiat mają przekazać środki na wykończenie budynku, a Fundacja pozyska środki na wyposażenie budynku. Tymczasem ani gmina, ani powiat nie ma środków na ten cel.

Zdzisław Kasprzyk radny Sejmiku Wojewódzkiego: Cały czas mówimy o budynku przy ul. Wojska Polskiego, ponieważ należy on do powiatu.

Przewodniczący Komisji: Czy gmina i powiat mają sznasę zarezerwować w swoim budżecie środki na ten cel, to jest pytanie?

Pkt. 5

a)  

Komisja Oświaty zapoznała się z projektem uchwały w sprawie odwołania oraz wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni.

b)

Komisja Oświaty jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXIX/193/96 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29.11.96 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

c)

Komisja Oświaty jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę z dnia 29 stycznia 2001 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

d)

Projekt uchwały omówił Jan Krotoszyński naczelnik Wydziału ds. Wsi i Ochrony Środowiska.

Komisja Oświaty 1 głosem „za”, przy 0 „przeciw” i 8 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wydania opinii potwierdzającej celowość i efektywność projektowanych do wykonania w roku 2002 robót rekultywacyjnych na terenie gminy Września, które mogą być dofinansowane ze środków FOGR.

e)

Projekt uchwały omówił Roman Karowski naczelnik Wydziału Komunalno - Mieszkaniowego.

Radny Mirosław Jadryszak przedstawił wniosek o wykreślenie: w §7 ust. 2 zapisu „Ponadto rzeczywista sytuacja majątkowa musi odpowiadać udokumentowanej wysokości dochodu”; w §12 ust. 3; w §3 ust. 5.

Komisja Oświaty 3 głosami „za” (w tym głos Przewodniczącego Komisji), 3 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” wnioskuje o wykreślenie w projekcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września w §7 ust. 2 zapisu „Ponadto rzeczywista sytuacja majątkowa musi odpowiadać udokumentowanej wysokości dochodu”.

Komisja Oświaty jednogłośnie wnioskuje o wykreślenie w projekcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września w §12 ust. 3.

Komisja Oświaty jednogłośnie wnioskuje o wykreślenie w projekcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września w załączniku nr 2 §3 ust. 5.

Komisja Oświaty jednogłośnie pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września wraz z wyżej przegłosowanymi wnioskami.

f)

Projekt uchwały omówił Roman Karowski naczelnik Wydziału Komunalno - Mieszkaniowego.

Komisja Oświaty jednogłośnie pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia Gminy Września w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

g)

Radny Mirosław Jadryszak przedstawił protest przeciwko przedstawianiu radny projektów uchwały w takiej formie.

Komisja Oświaty 2 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 5 „wstrzymujących się” protestuje przeciwko przedstawianiu radny projektów uchwały w takiej formie (projekt uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Września).

Pkt. 6

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji o godz. 15.15 zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

Protokolant:                                                                                     Przewodniczący Komisji

Robert Klimczak

           /-/             

radny Maciej Baranowski

                                                                                                                                   /-/  

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.