BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463360
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół zew wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 26 marca 2012 roku

 

Protokół

ze wspólnego posiedzenia

Komisji Edukacji

oraz

Komisji Komunalno – Finansowej

z 26 marca 2012 roku

 

 

Pkt 1

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 16.00 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji Komunalno – Finansowej (załącznik nr 1) oraz 8 członków Komisji Edukacji (załączniki nr 2).

 

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września;

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września;

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września;

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września;

Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni;

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej;

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej;

Beata Pietrzak,kierownik referatu księgowości oświatowej;

Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego;

Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego;

Magdalena Oblizajek, inspektor w wydziale gospodarki gruntami i architektury;

Anna Grzybowska, pełnomocnik ds profilaktyki;

Anna Olkowska, samodzielny referent w biurze Rady Miejskiej.

 

Pkt 2

 

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 3).

 

Pkt 3

a)

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: likwidacji Przedszkola Nr 1 „Słoneczko” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, 6 głosami za, 1 wstrzymującym się, 0 przeciw pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: likwidacji Przedszkola Nr 1 „Słoneczko” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne.

 

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, 6 głosami za, 1 wstrzymującym się, 0 przeciw pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: likwidacji Przedszkola Nr 1 „Słoneczko” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne.

 

ą)

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: likwidacji Przedszkola „Polne Kwiatki” w Gutowie Małym, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, 6 głosami za, 1 wstrzymującym się, 0 przeciw pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: likwidacji Przedszkola „Polne Kwiatki” w Gutowie Małym, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne.

 

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, 6 głosami za, 1 wstrzymującym się, 0 przeciw pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: likwidacji Przedszkola „Polne Kwiatki” w Gutowie Małym, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne.

 

b)

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe działające na terenie Miasta i Gminy Września, prowadzące działalność w zakresie oświaty i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybie sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i zatwierdzania.

 

Na salę obrad wszedł radny Maciej Baranowski. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Edukacji.

 

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe działające na terenie Miasta i Gminy Września, prowadzące działalność w zakresie oświaty i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybie sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i zatwierdzania.

 

Komisja Komunlano – Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe działające na terenie Miasta i Gminy Września, prowadzące działalność w zakresie oświaty i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybie sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i zatwierdzania.

 

c)

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: ustalenia sieci publicznego przedszkola i publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Września.

 

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia sieci publicznego przedszkola i publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Września.

 

Komisja Komunlano – Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia sieci publicznego przedszkola i publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Września.

 

ć)

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr III/22/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2010 r., w sprawie: szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 35, poz. 694).

 

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr III/22/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2010 r., w sprawie: szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 35, poz. 694).

 

Komisja Komunlano – Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr III/22/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2010 r., w sprawie: szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 35, poz. 694).

 

d)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Moniuszki.

 

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Moniuszki.

 

Komisja Komunlano – Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Moniuszki.

 

e)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy Żagańskiej.

 

Radny Janusz Czyż zapytał, czy te działki są obok sklepu SPOŁEM i czy ten inwestor jest zainteresowany zakupem działek?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że jest kilka osób zainteresowanych zakupem działek, SPOŁEM również.

 

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy Żagańskiej.

 

Komisja Komunlano – Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy Żagańskiej.

 

ę)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy Wielkopolskiej.

 

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy to jest ta nieruchomość, na której swego czasu planowano budowę budynku z przeznaczeniem na Ośrodek Pomocy Społecznej? Czy to jest ostatnia nieruchomość gminna w obrębie tego terenu?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że początkowo miał tam powstać właśnie OPS. Powiedział również, że w tym obrębie znajdują się jeszcze nieruchomości gminne przeznaczone pod budowę parkingu.

 

Radna Mariola Kasierska zapytała, czy inwestycja na tych działach będzie kolidować z dojazdem do posesji mieszkańców, którzy od strony ulicy Wielkopolskiej mają wjazd do domów?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że cały system komunikacji jest rozstrzygnięty w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

 

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy Wielkopolskiej.

 

Komisja Komunlano – Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy Wielkopolskiej.

 

f)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy Szosa Witkowska.

 

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy Szosa Witkowska.

 

Komisja Komunlano – Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy Szosa Witkowska.

 

g)

Magdalena Oblizajek, inspektor w wydziale gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Osowie.

 

Radny Maciej Baranowski poprosił o pokazanie na mapie dołączonej do projektu działki o numerze 39/5.

 

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Osowie.

 

Komisja Komunlano – Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Osowie.

 

h)

Magdalena Oblizajek, inspektor w wydziale gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługową we Wrześni w rejonie ulic: Słowackiego i gen. Sikorskiego.

 

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługową we Wrześni w rejonie ulic: Słowackiego i gen. Sikorskiego.

 

Komisja Komunlano – Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługową we Wrześni w rejonie ulic: Słowackiego i gen. Sikorskiego.

 

i)

Magdalena Oblizajek, inspektor w wydziale gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Nowym Folwarku w rejonie ulicy Nowej.

 

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Nowym Folwarku w rejonie ulicy Nowej.

 

Komisja Komunlano – Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Nowym Folwarku w rejonie ulicy Nowej.

 

j)

Magdalena Oblizajek, inspektor w wydziale gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i produkcyjne w Białężycach, obejmujący obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach geodezyjnych 102/14 i 117/1.

 

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i produkcyjne w Białężycach, obejmujący obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach geodezyjnych 102/14 i 117/1.

 

Komisja Komunlano – Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i produkcyjne w Białężycach, obejmujący obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach geodezyjnych 102/14 i 117/1.

 

k)

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ulicy Szosa Witkowska.

 

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ulicy Szosa Witkowska.

 

Komisja Komunlano – Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ulicy Szosa Witkowska.

l)

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr VI/86/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 218, poz. 3428 z 2011 r.).

 

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy całość uregulowań dotyczących pomieszczeń tymczasowych znajduje się w ustawie? Zapytał, czy nie będzie konieczne przy następnej uchwale dodawanie precyzujących punktów dotyczących korzystania z pomieszczeń tymczasowych?

 

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej powiedziała, że zamysł jest taki, aby nie tworzyć stałego zasobu pomieszczeń tymczasowych. W tej chwili nie ma potrzeby wydzielania stałego zasobu pomieszczeń tymczasowych.

 

Radna Mariola Kasierska zapytała, co oznacza określenie szczególnej sytuacji, gdzie osobie się to pomieszczenie należy czy też nie? Czym gmina kieruje się w przydzielaniu pomieszczeń tymczasowych?

 

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej powiedziała, że mieszkanie tymczasowe przydzielane jest przez sąd. W momencie kiedy sprawa trafia do sądu i sąd nie przydzieli mieszkania socjalnego, wtedy należy się mieszkanie tymczasowe, jednak też nie we wszystkich przypadkach.

 

Radna Mariola Kasierska zapytała, o sytuację osoby, która zamieszkuje w spalonym domu przy kościele. Czy jest szansa na inne mieszkanie dla tej osoby?

 

Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej powiedziała, że osoba zamieszkująca w tym budynku przekracza kryterium dochodowe.

 

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr VI/86/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 218, poz. 3428 z 2011 r.).

 

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, 6 głosami za, 1 wstrzymującym się, 0 przeciw pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr VI/86/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 218, poz. 3428 z 2011 r.).

 

ł)

Anna Grzybowska, pełnomocnik ds profilaktyki omówiła projekt uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie realizacji wypoczynku letniego w roku 2012 pn. „VIII Powiatowa Akcja Letnia”.

 

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie realizacji wypoczynku letniego w roku 2012 pn. „VIII Powiatowa Akcja Letnia”.

 

Komisja Komunlano – Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie realizacji wypoczynku letniego w roku 2012 pn. „VIII Powiatowa Akcja Letnia”.

 

m)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.

 

Radny Maciej Baranowski zapytał, gdzie składowany jest azbest?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że azbest będzie składowany na wysypisku odpadów niebezpiecznych w Koninie.

 

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.

 

Komisja Komunlano – Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.

 

n)

Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni omówił projekt uchwały w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2012 r.

 

Radna Mariola Kasierska zapytała, czy usypianie ślepych miotów jest zgodne z ustawą?

 

Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni powiedział, że nie jest to nakazane, że należy to robić, ale nie jest również zabronione. To zależy od ilości wolnego miejsca w schronisku. Decyzję o uśpieniu podejmuje lekarz weterynarii. W ubiegłym roku z pięciu ślepych miotów uśpiono jeden ze względu na zły stan zdrowia zarówno miotu jak i psa.

 

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że komendant przytaczał opinie różnych instytucji. Zapytał, czy te opinie zawierają jakieś uwagi?

 

Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni powiedział, że opinie nie zawierają żadnych uwag, jest to tylko prośba Towarzystwa Opieki nad zwierzętami o podanie do wiadomości publiczniej całodobowego numeru telefonu do lekarza weterynarii.

 

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2012 r.

 

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, 6 głosami za, 1 wstrzymującym się, 0 przeciw pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2012 r.

 

ń)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwach Bardo i Marzenin.

 

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwach Bardo i Marzenin.

 

Komisja Komunlano – Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwach Bardo i Marzenin.

 

o)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr III/35/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych oraz sołtysów we Wrześni.

 

Salę obrad opuścił radny Waldemar Przysiuda. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji uczestniczyło 7 radnych.

 

Radny Ryszard Szwajca wnioskuje o zmianę zapisu z „w § 1 ust. pkt. 5 liczbę 13% zastępuje się liczbą 17%” na zapis „w § 1 ust. pkt. 5 liczbę 13% zastępuje się liczbą 20%” w projekcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr III/35/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych oraz sołtysów we Wrześni.

 

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, 5 głosami za, 2 wstrzymującymi się, 0 przeciw zaakceptowała wniosek radnego Ryszarda Szwajcy w sprawie zmiany zapisu z „w § 1 ust. pkt. 5 liczbę 13% zastępuje się liczbą 17%” na zapis „w § 1 ust. pkt. 5 liczbę 13% zastępuje się liczbą 20%” w projekcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr III/35/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych oraz sołtysów we Wrześni.

 

Radny Robert Smodlibowski wnioskuje o zmianę zapisu z „w § 1 ust. pkt. 5 liczbę 13% zastępuje się liczbą 17%” na zapis „w § 1 ust. pkt. 5 liczbę 13% zastępuje się liczbą 20%” w projekcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr III/35/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych oraz sołtysów we Wrześni.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, 4 głosami za, 3 wstrzymującymi się, 0 przeciw zaakceptowała wniosek radnego Roberta Smodlibowskiego w sprawie zmiany zapisu z „w § 1 ust. pkt. 5 liczbę 13% zastępuje się liczbą 17%” na zapis „w § 1 ust. pkt. 5 liczbę 13% zastępuje się liczbą 20%” w projekcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr III/35/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych oraz sołtysów we Wrześni.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, 4 głosami za, 3 wstrzymującymi się, 0 przeciw pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr III/35/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych oraz sołtysów we Wrześni wraz ze zmianą „w § 1 ust. pkt. 5 liczbę 13% zastępuje się liczbą 17%” na zapis „w § 1 ust. pkt. 5 liczbę 13% zastępuje się liczbą 20%”.

 

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, 5 głosami za, 2 wstrzymującym się, 0 przeciw pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr III/35/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych oraz sołtysów we Wrześni wraz ze zmianą „w § 1 ust. pkt. 5 liczbę 13% zastępuje się liczbą 17%” na zapis „w § 1 ust. pkt. 5 liczbę 13% zastępuje się liczbą 20%”.

 

ó)

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki.

 

Komisja Komunlano – Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki.

 

p)

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały XIX/258/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały XIX/258/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”.

 

Komisja Komunlano – Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały XIX/258/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”.

 

q)

Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Września na lata 2011- 2020 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.

 

Radny Maciej Baranowski zapytał, jakie koszty zostały poniesione w związku z planem?

 

Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego powiedział, że wszystkie poniesione koszty wyniosły około 13 tysięcy złotych.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Września na lata 2011- 2020 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.

 

Komisja Komunlano – Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Września na lata 2011- 2020 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.

 

r)

Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXI/187/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Września.

 

Salę obrad opuścił radny Andrzej Rzeźnik. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Komunalno – Finansowej uczestniczyło 6 radnych.

 

Salę obrad opuścił radny Szymon Paciorkowski. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji uczestniczyło 6 radnych.

 

Salę obrad opuścił radny Robert Smodlibowski. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji i Komisji Komunalno Finansowej uczestniczyło po 5 radnych.

 

Komisja Edukacji w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXI/187/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Września.

 

Komisja Komunlano – Finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXI/187/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Września.

s)

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła projekt uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2012.

 

Na salę obrad wrócił radny Robert Smodlibowski. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji i Komisji Komunalno – Finansowej uczestniczyło po 6 radnych.

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2012.

 

Komisja Komunlano – Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2012.

 

ś)

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła projekt uchwały w sprawie: wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.

 

Komisja Komunlano – Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.

 

t)

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła projekt uchwały w sprawie: uchwalenia 3-letniego Gminnego programu wspierania rodziny w gminie Września na lata 2012- 2014.

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia 3-letniego Gminnego programu wspierania rodziny w gminie Września na lata 2012- 2014.

 

Komisja Komunlano – Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia 3-letniego Gminnego programu wspierania rodziny w gminie Września na lata 2012- 2014.

 

u)

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany załącznika do uchwały nr XXX/399/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia „Programu aktywności lokalnej dla Miasta i Gminy Września na lata 2010- 2013”.

 

Salę obrad opuścił radny Maciej Baranowski Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji uczestniczyło 5 radnych.

 

Komisja Edukacji w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany załącznika do uchwały nr XXX/399/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia „Programu aktywności lokalnej dla Miasta i Gminy Września na lata 2010- 2013”.

 

Komisja Komunlano – Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany załącznika do uchwały nr XXX/399/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia „Programu aktywności lokalnej dla Miasta i Gminy Września na lata 2010- 2013”.

 

v)

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wydania opinii o lokalizacji kasyna gry we Wrześni przy ul. Harcerskiej 14.

 

Radny Robert Smodlibowski powiedział, że wyrażenie zgody na lokalizację kasyna stwarza niebezpieczeństwo dla wrzesińskiego społeczeństwa. Odniósł się również do zapisu, gdzie firma wspiera kulturalne imprezy na terenie Gminy Września, a do tej pory nic o tym nie słyszał. Przedstawił również dane statystyczne dotyczące osób uzależnionych od hazardu, stwierdzając, że ulokowanie kasyna w mieście Września jest złym pomysłem.

 

Na salę obrad wrócił radny Maciej Baranowski Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji uczestniczyło 6 radnych.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że w piśmie firma, która chce otworzyć kasyno ponownie prosi o pozytywnie rozpatrzenie wniosku o lokalizację kasyna. Zapytał, kiedy poprzednio proszono o zgodę na lokalizację?

 

Radny Maciej Baranowski powiedział, że sprawa była poruszana podczas trwania IV kadencji Rady Miejskiej we Wrześni.

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, 2 głosami za, 3 wstrzymującymi się, 1 przeciw pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wydania opinii o lokalizacji kasyna gry we Wrześni przy ul. Harcerskiej 14.

 

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 6 radnych, 3 głosami za, 2 wstrzymującym się, 1 przeciw pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wydania opinii o lokalizacji kasyna gry we Wrześni przy ul. Harcerskiej 14.

 

w)

Komisja Edukacji zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 r.

 

Komisja Komunalno – Finansowa zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 r.

 

 

x)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Komisja Komunlano – Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

y)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Komisja Komunlano – Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

z)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXXII/435/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo”.

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXXII/435/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo”.

 

Komisja Komunlano – Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXXII/435/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo”.

 

ź)

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2012- 2035.

 

Radny Maciej Baranowski zapytał, czy aby starać się o dotację na konkretne zadanie musi być ono wpisane do budżetu?

 

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że jest taki wymóg, Gmina nie może starać się o dotację czy dofinansowanie na dane zadanie jeżeli nie ma go w budżecie.

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2012- 2035.

 

Komisja Komunlano – Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2012- 2035.

 

ż)

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2012 rok.

 

Radny Ryszard Szwajca zapytał, o rozdział 700.523, a mianowicie dlaczego zwiększono w tym rozdziale środkio kwotę 500.000 zł?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że ta kwota została zabezpieczona na wyposażenie budynku, który powstanie na potrzeby OPSu.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że podobna sytuacja jest w rozdziale dotyczącym sportu. Poprosił o wyjaśnienie, dlaczego zwiększono środki?

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że środki zwiększono, ze względu na budowę bieżni i skoczni w dal w Kaczanowie. Remontowana będzie również płyta boiska przy ulicy Kosynierów.

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2012 rok.

 

Komisja Komunlano – Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na 2012 rok.

 

Pkt 4

Radny Robert Smodlibowski zapytał, kto organizuje rodzinny kiermasz na ulicy Warszawskiej? Zapytał, czy jest to wrzesińska firma?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że jest to firma z terenu Gminy Września, która wystąpiła o wynajęcie ulicy Warszawskiej.

 

Pkt 5

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 18.30 zamknął wspólne posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 20 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

 

Przewodniczący Komisji

Komunalno – Finansowej

/-/Ryszard Szwajca

 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji

/-/Włodzimierz Wawrzyniak

 

 

Protokolant

/-/Anna Olkowska

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.