BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14466480
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
Protokół Nr 56

Protokół

 z 56 z posiedzenia

 Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu

w dniu 5 września 2002 r.

Pkt. 1

Przewodniczący Komisji radny Czesław Thamm o godz. 12.00 otworzył posiedzenie Komisji. Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 8  członków Komisji oraz goście, co stanowi quorum pozwalające podejmować prawomocne decyzje.

Goście:

-         Ryszard Szwajca – wiceburmistrz MiG Września,

-         Ryszard Szambelańczyk – prezes PWiK,

-         Marek Przybyła – architekt miejski.

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany przez Przewodniczącego Komisji porządek obrad (załącznik nr 2).

Porządek obrad:

1.     Otwarcie posiedzenia.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Omówienie materiałów na LVIII sesję Rady Miejskiej.

4.     Omówienie projektów uchwał w sprawie rozpatrzenia protestów i zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni.

5.     Wolne głosy.

6.     Zamknięcie posiedzenia.

Pkt. 3

Ryszard Szambelańczyk – prezes PWiK, omówił projekt uchwały w sprawie: Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Września.

Ryszard Szwajca – wiceburmistrz MiG Września, omówił propozycje Zarządu MiG Września do projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Września.

Ryszard Szambelańczyk – prezes PWiK, odnosząc się do poprawek Zarządu powiedział, że spółka chce administrować kanalizacją deszczową, jednak ta kwestia nie może być rozstrzygana w omawianym regulaminie, ponieważ nie leży to w kompetencji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

Ryszard Szwajca – wiceburmistrz MiG Września, ustosunkowując się do wypowiedzi R. Szambelańczyka powiedział, że PWiK się broni przed przejęciem kanalizacji deszczowej, a poprawki Zarządu są skonsultowane z radcą prawnym. Ponadto należy wziąć pod uwagę, że kanalizacja deszczowa jest w złym stanie technicznym i musi być ktoś kto będzie o nią dbał, a PWiK posiada pełną kompetencję i sprzęt, żeby to robić.  

Komisja kultury, kultury fizycznej i sportu zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Września oraz z poprawkami Zarządu MiG Września.

 

Ryszard Szwajca – wiceburmistrz MiG Września, omówił projekt uchwały w sprawie: nawiązania współpracy partnerskiej między Miastem i Gminą Września oraz francuską gminą Bruz.

Pan Sławomir Stróżyk przedstawił wniosek, by wymienione dziedziny współpracy w §2  uzupełnić o dziedzinę sportową.

Komisja kultury, kultury fizycznej i sportu wnioskuje, by wymienione dziedziny współpracy w §2  uzupełnić o dziedzinę sportową.

 

Komisja kultury, kultury fizycznej i sportu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nawiązania współpracy partnerskiej między Miastem i Gminą Września oraz francuską gminą Bruz.

 

Ryszard Szwajca – wiceburmistrz MiG Września, omówił projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie budżetu na rok 2002.

Komisja kultury, kultury fizycznej i sportu zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie budżetu na rok 2002.

Komisja kultury, kultury fizycznej i sportu zapoznała się ze skargą w sprawie przyłącza wodociągowego do posesji we Wrześni przy ul. Żwirki i Wigury 13.

Pkt. 4

Marek Przybyła – architekt miejski, omówił projekty uchwał w sprawie rozpatrzenia protestów i zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni.

a) Komisja kultury, kultury fizycznej i sportu 0 głosów „za”, 3 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni.

 

b) Komisja kultury, kultury fizycznej i sportu 0 głosów „za”, 4 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia protestów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni.

c) Komisja kultury, kultury fizycznej i sportu 2 głosami „za”, 0 „przeciw” i 5 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni.

d) Komisja kultury, kultury fizycznej i sportu 3 głosami „za”, 0 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni.

e) Komisja kultury, kultury fizycznej i sportu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni.

f) Komisja kultury, kultury fizycznej i sportu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni.

g) Komisja kultury, kultury fizycznej i sportu 6 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni.

h) Komisja kultury, kultury fizycznej i sportu jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni.

i) Komisja kultury, kultury fizycznej i sportu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni.

Pkt. 5

Radny Józef Stanisławski wyraził opinię, że należałoby pomyśleć o usankcjonowaniu współpracy naszej gminy z gminą Rudamina.

Radny Czesław Thamm wnioskuje do Zarządu Miasta i Gminy Września o:

-         rozważenie możliwości zdjęcia sztucznej trawy z lodowiska przy ul. Gnieźnieńskiej;

-         rozważenie możliwości pomocy finansowej dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ze względu na częste używanie obiektów sportowych na różnego rodzaju imprezy.

Pkt. 6

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji radny Czesław Thamm o godz. 14.00 zamyka posiedzenie Komisji.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Protokolant:                                                              Przewodniczący Komisji Kultury,

                                                                                  Kultury Fizycznej i Sportu

Robert Klimczak

                                                                                              radny Czesław Thamm

/-/

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.