BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14461615
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 16 marca 2012 roku

 

Protokół

z posiedzenia Komisji Edukacji

z 16 marca 2012 r.

 

Pkt 1

Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Włodzimierz Wawrzyniak o godz. 14.00 otworzył posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 1).

 

Uczestnicy komisji nie będący członkami komisji:

Waldemar Grześkowiak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy we Wrześni;

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;

Barbara Szewczyk, dyrektor Przedszkola nr 1 „Słoneczko” we Wrześni;

Barbara Jankiewicz, dyrektor Przedszkola nr 6 „Polne Kwiatki” w Gutowie Małym”;

Wiesława Filipiak, dyrektor Przedszkola „Pszczółka Maja”;

Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej.

 

Pkt 2

 

Posiedzenie komisji rozpoczęło się wizytą w Przedszkolu nr 1 „Słoneczko” we Wrześni.

 

Na początku wizyty dyrektor Przedszkola nr 1, pani Barbara Szewczyk oprowadziła komisję po budynku pokazując m. in. klasy, salę gimnastyczną, salkę rehabilitacyjną, kuchnię, a także plac zabaw i gabinet logopedy.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Włodzimierz Wawrzyniak poprosił panią Barbarę Szewczyk o informacje na temat działalności i sytuacji finansowej przedszkola nr 1 we Wrześni.

 

Barbara Szewczyk, dyrektor Przedszkola nr 1 „Słoneczko” we Wrześni powiedziała, że w przedszkolu mieści się 6 oddziałów, do których uczęszcza 128 dzieci. Tym samym szkoła posiada sześć klas lekcyjnych. W placówce mieszczą się 3 oddziały „0”, do których chodzi 59 dzieci. Z sześciu oddziałów, pięć znajduje się w budynku głównym i są to oddziały integracyjne, w których uczą się dzieci niepełnosprawne. W przedszkolu zatrudnionych jest 13 nauczycieli w pełnym wymiarze zajęć (5 kontraktowych, 6 mianowanych, 2 dyplomowanych) oraz 3 nauczycieli w niepełnym wymiarze zajęć (1 kontraktowy i 2 dyplomowanych). Oprócz sal, gdzie odbywają się zajęcia, przedszkole posiada salkę rehabilitacyjną, gdzie odbywają się zajęcia indywidualne, a także salka przeznaczona do gimnastyki. W oddziałach integracyjnych pracują specjaliści dostosowani do odpowiednich schorzeń dzieci.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Włodzimierz Wawrzyniak zapytał, czy jest jakiś pomysł, jeżeli chodzi a adaptację tarasu?

 

Barbara Szewczyk, dyrektor Przedszkola nr 1 „Słoneczko” we Wrześni powiedziała, że jest wstępny pomysł przebudowy tarasu na dodatkową salę, jednak wiąże się to z dużymi nakładami finansowymi.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Włodzimierz Wawrzyniak zapytał, czy są jakieś inwestycje, które należałoby przeprowadzić w najbliższym czasie?

 

Barbara Szewczyk, dyrektor Przedszkola nr 1 „Słoneczko” we Wrześni powiedziała, że bardzo dobrze układa jej się współpraca z Gminą. Ostatnio zmieniono obudowania do grzejników, odnowiono kuchnię po pożarze. Jeżeli chodzi o stan budynku na zewnątrz, to wymaga on termomodernizacji. To jest jedna z większych inwestycji, która byłaby wskazana, jednak ze względu na ogromne nakłady finansowe trudno powiedzieć kiedy to nastąpi.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Włodzimierz Wawrzyniak zapytał, ile osób ogółem zatrudnia przedszkole?

 

Barbara Szewczyk, dyrektor Przedszkola nr 1 „Słoneczko” we Wrześni powiedziała, że jest to 31 osób. Oprócz nauczycieli pracuje również logopeda, psycholog, specjaliści do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, a także kadra techniczna.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Włodzimierz Wawrzyniak zapytał, czy Gmina w najbliższym czasie przewiduje inwestycję związaną z termomodernizacją przedszkola?

 

Waldemar Grześkowiak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy we Wrześni powiedział, że w dużej mierze to, czy inwestycja dojdzie do skutku związane jest z tym, czy Gmina otrzyma na nią środki zewnętrzne.

 

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, jakie są plany inwestycyjne na rok 2012?

 

Barbara Szewczyk, dyrektor Przedszkola nr 1 „Słoneczko” we Wrześni powiedziała, że kończony będzie remont kuchni, będą również zrobione schody przy wejściu do placówki wraz z poręczą, jeżeli starczy środków, to planowany jest również zakup mebli do sal.

 

Radny Waldemar Przysiuda opuścił posiedzenie. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji brało udział 7 radnych.

 

Następnie Komisja Edukacji udała się do Przedszkola „Polne Kwiatki” w Gutowie Małym.

 

Na początku wizyty dyrektor Przedszkola „Polne Kwiatki” , pani Barbara Jankiewicz oprowadziła komisję po budynku pokazując m. in. klasy, szatnię, salę zabaw.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Włodzimierz Wawrzyniak poprosił panią Barbarę Jankiewicz o informacje na temat działalności i sytuacji finansowej przedszkola „Polne Kwiatki” w Gutowie Małym.

 

Barbara Jankiewicz, dyrektor Przedszkola nr 6 „Polne Kwiatki” w Gutowie Małym” powiedziała, że do przedszkola uczęszcza około 75 dzieci. W tej chwili utworzone są 3 oddziały, w tym jeden „0”. Placówka posiada 5 sal dydaktycznych, dlatego mogą zostać utworzone dodatkowe dwa oddziały, jeżeli tylko będzie odpowiednia liczba się dzieci.

 

Radny Mirosław Chudy zapytał, co zmieniło się w przedszkolu po ostatniej wizycie Komisji Edukacji?

 

Barbara Jankiewicz, dyrektor Przedszkola nr 6 „Polne Kwiatki” w Gutowie Małym” powiedziała, że zostały wymienione meble w salach, wymieniono również okna, poza kuchnią, szatnią i stołówką. Koszt nowych okien był dość duży, ponieważ budynek, w którym mieści się przedszkole jest zabytkiem, dlatego też nowe okna musiały być drewniane, a każda ich wymiana konsultowana z konserwatorem zabytków. Poza tym wszystkie sale, krzesła i ławki są dostosowane odpowiednio do dzieci. Meble w szatni również zostały wymienione.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Włodzimierz Wawrzyniak zapytał, ile nauczycieli pracuje w placówce?

 

Barbara Jankiewicz, dyrektor Przedszkola nr 6 „Polne Kwiatki” w Gutowie Małym” powiedziała, że w tym momencie zatrudnionych jest 8 nauczycieli, z czego jedna z nauczycielek jest na urlop na podratowanie zdrowia, a druga na urlopie wychowawczym. Od września obie panie teoretycznie powinny wrócić. Jednak ze względu na małą ilość oddziałów dwoje nauczycieli najprawdopodobniej zostanie zwolnionych. Kadra pracowników administracyjnych liczy 8 osób. W sumie w placówce pracuje 16 osób. Przedszkole czynne jest od 6. 30 do 17.00. Do 17.00 zostaje około 10 dzieci.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Włodzimierz Wawrzyniak zapytał, czy potrzebne są jakieś doraźne remonty?

 

Barbara Jankiewicz, dyrektor Przedszkola nr 6 „Polne Kwiatki” w Gutowie Małym” powiedziała, że łazienka wymaga generalnego remontu, ponieważ nie jest dostosowana do wszystkich dzieci. Ważna jest również inwestycja związana z termomodernizacją, jednak budynek wraz z parkiem jest zabytkiem, dlatego koszty związane z jej przeprowadzeniem będą jeszcze większe w porównaniu z innymi placówkami. Wszystkie działania związane z inwestycją muszą być konsultowane z konserwatorem zabytków.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Włodzimierz Wawrzyniak zapytał, jak wygląda sytuacja zamieszkującej w tym budynku rodziny?

 

Barbara Jankiewicz, dyrektor Przedszkola nr 6 „Polne Kwiatki” w Gutowie Małym” powiedziała, że sytuacja z zamieszkującą w budynku rodziną jest dość uciążliwa, ponieważ trudno jest rozliczyć chociażby ogrzewanie, ponieważ w budynku jest jedna kotłownia. Wydział Gospodarki Mieszkaniowej szuka dla tej rodziny mieszkania zastępczego. Jeszcze niedawno mieszkały w placówce dwie rodziny, ale jedna pani dostała mieszkanie we Wrześni. Pozostała jeszcze kwestia drugiej rodziny.

 

Waldemar Grześkowiak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy we Wrześni powiedział, że poprzednia pani dyrektor była zarządcą całego budynku, również rodzin, które zamieszkują w budynku. Sytuacja uległa zmianie i udało się przekierować sprawę mieszkańców do Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej.

 

Następnie Komisja Edukacji udała się do Przedszkola nr 6 „Pszczółka Maja” we Wrześni.

 

Na początku wizyty dyrektor Przedszkola nr 6 „Pszczółka Maja” , pani Wiesława Filipiak oprowadziła komisję po budynku pokazując m. in. klasy, szatnię i kuchnię.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Włodzimierz Wawrzyniak poprosił panią Wiesławę Filipiak o informacje na temat działalności i sytuacji finansowej przedszkola nr 6 we Wrześni.

 

Wiesława Filipiak, dyrektor Przedszkola „Pszczółka Maja” powiedziała, że przedszkole powstało w 1985 roku. Od początku istnienia placówki elewacja nie była remontowana posiada. Budynek w środku został wyremontowany, do wymiany zostało tylko kilka okien. Wyremontowano cały ciąg kuchenny, założono sygnalizacją pożarową i system alarmowy, system kart chipowych dla dzieci, czyli system rejestracji obecności dzieci w przedszkolu. Naprawiano również dach, ale doraźnie. Do wymiany ścian zostały dwie sale.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Włodzimierz Wawrzyniak zapytał, jak wygląda sprawa kadry pedagogicznej oraz ile jest oddziałów w placówce?

 

Wiesława Filipiak, dyrektor Przedszkola „Pszczółka Maja” powiedziała, że przedszkole posiada 6 oddziałów, do których uczęszcza 153 dzieci. Jest jedna klasa „0”. Wraz z dyrektorem kadra nauczycielska liczy 13 osób, poza tym jest również zatrudniony logopeda oraz katechetka. Powiedziała również, że w budynku jest ogrzewanie gazowe. Koszty ogrzewania miesięcznie są bardzo dużo, ponieważ przedszkole jest parterowe i ma ponad 1000 m². Cały korytarz został wyremontowany i wyłożony korkiem.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Włodzimierz Wawrzyniak zapytał, jak wygląda sytuacja zapisów do przedszkola?

 

Wiesława Filipiak, dyrektor Przedszkola „Pszczółka Maja” powiedziała, że na przyszły rok zapisanych jest już około 80 dzieci, a miejsc w przedszkolu jest ok 40. Sprawa jest trudna, dlatego najpierw przyjmowane będą dzieci, które będą przebywać w placówce 10 godz, czyli najwyższy wymiar czasu.

 

Radny Maciej Baranowski opuścił posiedzenie. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji brało udział 6 radnych.

 

Wiesława Filipiak, dyrektor Przedszkola „Pszczółka Maja” powiedziała, że wszystkie łazienki w przedszkolu zostały wyremontowane. Każda z nich ma inny kolor. Jest również zamysł założenia specjalnych oszczędnościowych kratek do kranów. Jednak istotną inwestycją, która jest placówce potrzebna to termomodernizacja.

 

Pkt 3

 

Komisja Edukacji prosi o informację dotyczącą zakwaterowania rodziny w budynku, w którym mieści się Przedszkole „Polne Kwiatki” w Gutowie Małym, a także możliwości przeniesienia tej rodziny do innego mieszkania.

 

Komisja Edukacji po wizji lokalnej Przedszkola nr 1 „Słoneczko”, Przedszkola nr 6 „Pszczółka Maja” oraz Przedszkola „Polne Kwiatki” we Wrześni zwraca uwagę na zły stan zewnętrzny budynków. Tym samym prosi o informację, czy w najbliższym czasie planowane są termomodernizacje tych przedszkoli?

 

Pkt 4

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Włodzimierz Wawrzyniak o godz.17.30 zamknął wspólne posiedzenie komisji.

 

Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji

/-/Włodzimierz Wawrzyniak

 

Protokolant

/-/Anna Olkowska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.