BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14460726
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Przeprowadzenie zajęć - seansów filmowych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i klas 1-3 gimnazjów Gminy Września w ramach programu "Nowe horyzonty edukacji filmowej"

 

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 200.000 euro na:

Przeprowadzenie zajęć - seansów filmowych dla uczniów klas 4-6 szkół     podstawowych i klas 1-3 gimnazjów Gminy Września w ramach programu  „Nowe horyzonty edukacji filmowej"

CPV: 80.40.00.00-4

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Czas trwania zamówienia: 15 grudnia 2012 roku

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami są: Jarosław Malicki - Naczelnik Wydziału Oświaty pok. 28 tel. 061 64-39-00 oraz Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać
w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami zamieszczony poniżej treści ogłoszenia.

Wadium: 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)

Otwarcie ofert nastąpi 30 marca 2012 r w siedzibie Zamawiającego

pok. nr 10 o godz. 10.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 30 marca 2012 r. do godz. 09.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

CENA - 60 %

ODLEGŁOŚĆ OD MIASTA WRZEŚNI - 40%

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym tj. wykaże się, że posiada salę kinową o pojemności nie mniejszej niż 200 miejsc wyposażoną w niezbędny sprzęt do projekcji filmów w technologii DCI 35 mm, analogowej i dźwiękiem Dolby Surranud lub przedstawi pisemne zobowiązanie do udostępnienia sali kinowej od innego Wykonawcy;

3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia to znaczy, że Wykonawcy ubiegający się o udzilenie zamówienia musi spełnić następujące wymogi dotyczące osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia:

a) 1 osobą posiadającą: zasób wiedzy i doświadczenie zawodowe zapewniające właściwą realizację zajęć w prowadzeniu zajęć dla dzieci i młodzieży o tematyce filmowej, dziennikarskiej obejmujące zasady tworzenia materiałów dziennikarskich takich jak reportaż, wywiad, felieton, słuchowisko, artykuł prasowy oraz zasady operowania kamerą,

b) 1 osobą posiadającą przygotowanie pedagogiczne (zgodne z definicją zawartą w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli),

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod numerem 67405-2012 w dniu 23.03.2012 r.

 

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
SIWZ - realizacja zajęć w ramach programu "Nowe horyzonty edukacji filmowej" [159 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.