BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14289953
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2012 roku

 

Zamawiający, Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie zapytania o cenę na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych w 2012 roku.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu w części 1 dotyczącej wykonania operatu szacunkowego - określenia wartości lokalu mieszkalnego wraz.z przynależnościami i udziałem w gruncie oraz potwierdzenia jego aktualności po upływie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

Biuro Inżyniersko - Handlowe

mgr inż. Andrzej Maciejak

ul. Zamysłowskiego 34

62-300 Września

 

Cena wybranej oferty wynosi brutto 307,50 złotych / operat

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała 30,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Jednocześnie informuję, że w ww. postępowaniu ważne oferty złożyli:

1. oferta Nr 1 - „ANWO-NIERUCHOMOŚĆ" Biuro Wycen, Obrotu Nieruchomościami i Usług Majątkowo-Konsultingowych

Andrzej Woźniak ul. Sośnicka 10, 61-058 Poznań

cena ofertowa brutto: 492,00 złotych/operat, suma punktów: 18,75 pkt.

 

W części 2 dotyczącej wykonania inwentaryzacji lokali: inwentaryzacji lokali celem ich sprzedaży w budynku do 5 lokali, inwentaryzacji każdego kolejnego lokalu w budynku powyżej 5 lokali została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

 

Biuro Inżyniersko - Handlowe

mgr inż. Andrzej Maciejak

ul. Zamysłowskiego 34

62-300 Września

Cena wybranej oferty wynosi brutto 246,00 złotych / operat

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała 30,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Jednocześnie informuję, że w ww. postępowaniu ważne oferty złożyli:

1. oferta Nr 1 - „ANWO-NIERUCHOMOŚĆ" Biuro Wycen, Obrotu Nieruchomościami i Usług Majątkowo-Konsultingowych

Andrzej Woźniak ul. Sośnicka 10, 61-058 Poznań

cena ofertowa brutto: 369,00 złotych/operat, suma punktów: 20,01 pkt.

 

W części 3 dotyczącej wykonania operatu szacunkowego - określenia wartości działek przeznaczonych pod drogi gminne, poszerzenia dróg gminnych oraz inne tereny publiczne (zieleń itp.) oraz potwierdzenia jego aktualności po upływie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

 

Biuro Inżyniersko - Handlowe

mgr inż. Andrzej Maciejak

ul. Zamysłowskiego 34

62-300 Września

 

Cena wybranej oferty wynosi brutto 430,00 złotych / operat

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała 30,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Jednocześnie informuję, że w ww. postępowaniu ważne oferty złożyli:

1. oferta Nr 1 - „ANWO-NIERUCHOMOŚĆ" Biuro Wycen, Obrotu Nieruchomościami i Usług Majątkowo-Konsultingowych

Andrzej Woźniak, 61-058 Poznań

cena ofertowa brutto: 492,00 złotych/operat, suma punktów: 26,25 pkt.

 

W części 4 dotyczącej wykonania operatu szacunkowego - określenia wartości rynkowej nieruchomości zabudowanej oraz potwierdzenia jego aktualności po upływie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia została wybrana oferta nr 1 złożona przez:

ANWO-NIERUCHOMOŚĆ" Biuro Wycen, Obrotu Nieruchomościami

i Usług Majątkowo-Konsultingowych Andrzej Woźniak

ul. Sośnicka 10, 61-058 Poznań

 

Cena wybranej oferty wynosi brutto 615,00 złotych / operat

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała 30,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Jednocześnie informuję, że w ww. postępowaniu ważne oferty złożyli:

1. oferta Nr 2 - Biuro Inżyniersko - Handlowe mgr inż. Andrzej Maciejak ul. Zamysłowskiego 34, 62-300 Września

cena ofertowa brutto: 984,00 złotych/operat, suma punktów: 18,75 pkt.

2. oferta Nr 3 - CONSULTING Obsługa Nieruchomości Edmund Lazarek ul. 22 Lipca 29, 62-420 Strzałkowo

cena ofertowa brutto: 762,60 złotych/operat, suma punktów: 24,18 pkt.

 

W części 5 dotyczącej wykonania operatu szacunkowego - określenia wartości rynkowej nieruchomości gruntowej oraz potwierdzenia jego aktualności po upływie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia została wybrana oferta nr 3 złożona przez:

CONSULTING Obsługa Nieruchomości

Edmund Lazarek

ul. 22 Lipca 29, 62-420 Strzałkowo

 

Cena wybranej oferty wynosi brutto 233,70 złotych / operat

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała 30,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Jednocześnie informuję, że w ww. postępowaniu ważne oferty złożyli:

1. oferta Nr 1 - „ANWO-NIERUCHOMOŚĆ" Biuro Wycen, Obrotu Nieruchomościami i Usług Majątkowo-Konsultingowych

Andrzej Woźniak, 61-058 Poznań

cena ofertowa brutto: 369,00 złotych/operat, suma punktów: 18,99 pkt.

2. oferta Nr 2 - Biuro Inżyniersko - Handlowe mgr inż. Andrzej Maciejak ul. Zamysłowskiego 34, 62-300 Września

cena ofertowa brutto: 430,50 złotych/operat, suma punktów: 16,29 pkt.

 

W części 6 dotyczącej wykonania operatu szacunkowego - określenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz potwierdzenia jego aktualności po upływie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

 

Biuro Inżyniersko - Handlowe

mgr inż. Andrzej Maciejak

ul. Zamysłowskiego 34

62-300 Września

 

Cena wybranej oferty wynosi brutto 307,50 złotych / operat

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała 30,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Jednocześnie informuję, że w ww. postępowaniu ważne oferty złożyli:

1. oferta Nr 1 - „ANWO-NIERUCHOMOŚĆ" Biuro Wycen, Obrotu Nieruchomościami i Usług Majątkowo-Konsultingowych

Andrzej Woźniak, 61-058 Poznań

cena ofertowa brutto: 492,00 złotych/operat, suma punktów: 18,75 pkt.

2. oferta Nr 3 - CONSULTING Obsługa Nieruchomości Edmund Lazarek ul. 22 Lipca 29, 62-420 Strzałkowo

cena ofertowa brutto: 367,77 złotych/operat, suma punktów: 25,08 pkt.

 

W części 7 dotyczącej wykonania operatu szacunkowego - określenia ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej wieczystemu użytkownikowi oraz potwierdzenia jego aktualności po upływie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia została wybrana oferta nr 3 złożona przez:

 

CONSULTING Obsługa Nieruchomości

Edmund Lazarek

ul. 22 Lipca 29, 62-420 Strzałkowo

 

Cena wybranej oferty wynosi brutto 233,70 złotych / operat

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała 30,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Jednocześnie informuję, że w ww. postępowaniu ważne oferty złożyli:

1. oferta Nr 1 - „ANWO-NIERUCHOMOŚĆ" Biuro Wycen, Obrotu Nieruchomościami i Usług Majątkowo-Konsultingowych

Andrzej Woźniak, 61-058 Poznań

cena ofertowa brutto: 492,00 złotych/operat, suma punktów: 14,25 pkt.

2. oferta Nr 2 - Biuro Inżyniersko - Handlowe mgr inż. Andrzej Maciejak ul. Zamysłowskiego 34, 62-300 Września

cena ofertowa brutto: 307,50 złotych/operat, suma punktów: 22,80 pkt.

 

W części 8 dotyczącej wykonania operatu szacunkowego - aktualizacji opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie nieruchomości (działki) oraz potwierdzenia jego aktualności po upływie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

Biuro Inżyniersko - Handlowe

mgr inż. Andrzej Maciejak

ul. Zamysłowskiego 34

62-300 Września

 

Cena wybranej oferty wynosi brutto 307,50 złotych / operat

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała 30,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Jednocześnie informuję, że w ww. postępowaniu ważne oferty złożyli:

1. oferta Nr 1 - „ANWO-NIERUCHOMOŚĆ" Biuro Wycen, Obrotu Nieruchomościami i Usług Majątkowo-Konsultingowych

Andrzej Woźniak, 61-058 Poznań

cena ofertowa brutto: 492,00 złotych/operat, suma punktów: 18,75 pkt.

2. oferta Nr 3 - CONSULTING Obsługa Nieruchomości Edmund Lazarek ul. 22 Lipca 29, 62-420 Strzałkowo

cena ofertowa brutto: 429,27 złotych/operat, suma punktów: 21,48 pkt.

 

W części 9 dotyczącej wykonania operatu szacunkowego - ustalenia wzrostu wartości działki spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (renta urbanistyczna) została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

Biuro Inżyniersko - Handlowe

mgr inż. Andrzej Maciejak

ul. Zamysłowskiego 34

62-300 Września

 

Cena wybranej oferty wynosi brutto 553,50 złotych / operat

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała 30,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Jednocześnie informuję, że w ww. postępowaniu ważne oferty złożyli:

1. oferta Nr 1 - „ANWO-NIERUCHOMOŚĆ" Biuro Wycen, Obrotu Nieruchomościami i Usług Majątkowo-Konsultingowych

Andrzej Woźniak, 61-058 Poznań

cena ofertowa brutto: 615,00 złotych/operat, suma punktów: 27,00 pkt.

 

W części 10 dotyczącej wykonania operatu szacunkowego - określenia wysokości opłat związanych z dzierżawą i najmem nieruchomości oraz innych opłat wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami została wybrana oferta nr 1 złożona przez:

ANWO-NIERUCHOMOŚĆ" Biuro Wycen, Obrotu Nieruchomościami

i Usług Majątkowo-Konsultingowych Andrzej Woźniak

ul. Sośnicka 10, 61-058 Poznań

 

Cena wybranej oferty wynosi brutto 492,00 złotych / operat

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała 30,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Jednocześnie informuję, że w ww. postępowaniu ważne oferty złożyli:

1. oferta Nr 2 - Biuro Inżyniersko - Handlowe mgr inż. Andrzej Maciejak ul. Zamysłowskiego 34, 62-300 Września

cena ofertowa brutto: 615,00 złotych/operat, suma punktów: 24,00 pkt.

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.