BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14457872
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
Protokół Nr 47

PROTOKÓŁ Nr 47

z posiedzenia Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu

z dnia 11 grudnia 2001 roku

godz. 14.00 - 15.30

Obecni:

·      członkowie Komisji według listy obecności (w załączeniu);

·      Naczelnik WWO - p. J. Krotoszyński;

·      Naczelnik WOS - p. J. Malicki;

·      Inspektor WOS - p. K. Murlik

Porządek obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia.

2.    Wręczenie nagród i dyplomów sportowcom.

3.    Omówienie materiałów na XLVIII sesję Rady Miejskiej.

4.    Powrót do projektu budżetu roku 2002 - dopracowanie wniosków przez Komisję.

5.    Wolne głosy.

6.    Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1

Przewodniczący komisji radny Czesław Thamm powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości i po przedstawieniu porządku obrad (w załączeniu) otworzył posiedzenie.

Ad. 2

Wręczenie nagród i wyróżnień młodzieży szkolnej za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2000/2001.

Ad. 3

Omówienie materiałów na XLVIII sesję Rady Miejskiej ( w załączeniu).

Pkt. 5

Komisja zapoznała się ze skargą na działalność Wydziału Komunalno - Mieszkaniowego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.

Pkt. 6d)

Projekt uchwały w sprawie wydania opinii potwierdzającej celowość i efektywność projektowanych do wykonania w roku 2002 robót rekultywacyjnych na terenie gminy Września, które mogą być dofinansowane ze środków FOGR - omówił p. Krotoszyński.

Komisja zapoznała się z w/w projektem.

Pkt. 6b)

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/193/96 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29.11.96r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

Komisja zapoznała się z w/w projektem.

Pkt. 6c)

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę z dnia 29 stycznia 2001 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Komisja zapoznała się z w/w projektem.

Pkt. 6e)

Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września - omówił radny Jałoszyński - przewodniczący Komisji Mieszkaniowej.

Komisja zapoznała się z w/w projektem.

Pkt. 6f)

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia Gminy Września w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Komisja zapoznała się z w/w projektem.

Pkt. 6a)

Projekt uchwały w sprawie odwołania oraz wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni.

Przewodniczący Komisji radny Czesław Thamm poinformował, że Komisja Rewizyjna zadecyduje kto będzie przewodniczącym Komisji.

Komisja zapoznała z w/w projektem.

Pkt. 6g)

Projekt uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Burmistrz Miasta i Gminy Września.

Przewodniczący Komisji radny Czesław Thamm został upoważniony przez panią Burmistrz do przekazania Komisji informacji, że na stanowisko Zastępcy Burmistrza zostanie zaproponowany radny Ryszard Szwajca.

Komisja zapoznała się z w/w projektem.

Ad. 4

Następnie Komisja powróciła do wcześniej już sformułowanych wniosków do budżetu na rok 2002 w celu podania źródła ich finansowania:

1.     Komisja rozpatrując wniosek sołtysów Gminy proponuje wydzielenie pewnej kwoty na pokrycie kosztów dobrze działających świetlic i sołectw ( na organizowanie życia kulturalnego w świetlicach oraz na propagowanie swoich osiągnięć). Komisja proponuje wydzielić na ten cel kwotę  20 - 30 tys. zł - (w załączeniu wniosek nr 1).

Jako źródło finansowania Komisja proponuje środki przewidziana na sołectwa w 2002   roku.

2.     Komisja popiera wniosek Zarządu Wrzesińskiego Towarzystwa Tenisowego w sprawie dofinansowania w kwocie 500 tys. zł budowy kortów tenisowych na obiekcie „Basen Miejski”. Obiekt ten zgodnie z propozycją będzie służył młodzieży i społeczności Wrześni w okresie zimy - (w załączeniu wniosek nr 2).

Źródło finansowania - z dotacji w wysokości 1.000.000 zł na Basen Miejski przyznanej z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu.

3.     Komisja popiera wniosek w sprawie budowy nawierzchni ul. Reymonta. Realizacja wniosku przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców tego środowiska (w załączeniu wniosek nr 3).

Źródło finansowania - ze sprzedaży udziałów spółki PEC.

4.     Komisja rozpatrując wniosek radnego Sylwestra Jałoszyńskiego dot. dofinansowania remontu świetlicy z uwagi na brak w Chwalibowgowie obiektu kulturalnego, proponuje wprowadzenie wniosku na listę zadań inwestycyjnych na 2002 rok (w załączeniu wniosek nr 4).

Źródło finansowania - z rezerwy budżetowej z 2001 roku.

5.     Komisja wnioskuje, by w roku 2002 przywrócono możliwość korzystania dzieci klas 2 z nauki pływania na basenie. Zwrócono uwagę, że obecnie jest to wstrzymane z powodu braku środków oraz niedomówień między Naczelnikiem Oświaty a kierownictwem basenu.

Źródło finansowania - ze środków oświaty na 2002 rok.

6.     Rozpatrując projekt budżetu na 2002 r. Komisja zauważyła, że budowa szkoły w Kaczanowie ma być ograniczona tylko do budynku dydaktycznego. Komisja proponuje wprowadzenie do projektu budżetu budowę sali gimnastycznej jako zadania wieloletniego, które będzie kontynuowane po zakończeniu budowy budynku dydaktycznego.

Jest to propozycja na 2004 rok.

7.     Komisja zwraca się z wnioskiem do Zarządu i Komisji Budżetowej (w załączeniu wniosek nr 5) o rozważenie możliwości zakupu sprzętu nagłaśniającego do obsługi imprez kulturalno - sportowych  - zgodnie ze złożoną ofertą sklepu MEGATON RTV-AGD.

     Źródło finansowania - z rezerwy roku 2001.

Ad. 6

Na tym posiedzenia zakończono.

Termin kolejnej Komisji wyznaczono na dzień 19.XII.br. (będzie to wspólne posiedzenie z Komisją ds. Rodziny i Polityki Społecznej).

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Załączniki do w/w protokołu są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

Przewodniczący Komisji

radny Czesław Thamm

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.