BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13474076
ostatnia aktualizacja BIP'u:
29-01-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Rocznik 2012
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
15249_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 259/2012
ZARZĄDZENIE Nr 259/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31.12.2012r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina Września jest organem prowadzącym na 2012 rok.
15248_grafika
ZARZĄDZENIE NR 258/2012
ZARZĄDZENIE Nr 258/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie: powołania do składu osobowego Komisji Mieszkaniowej członka komisji .
15247_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 257/2012
ZARZĄDZENIE Nr 257/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni .
15246_grafika
ZARZĄDZENIE NR 256/2012
.
15244_grafika
ZARZĄDZENIE NR 255/2012
ZARZĄDZENIE NR 255/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 ROKU w sprawie: ustalenia opłat za składowanie odpadów na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Bardzie.
15243_grafika
ZARZĄDZENIE NR 254/2012
.
15223_grafika
ZARZADZENIE Nr 253/2012
.
15222_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 252
ZARZĄDZENIE Nr 252/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej .
15209_grafika
ZARZADZENIE NR 251/2012
.
15208_grafika
ZARZĄDZENIE NR 250/2012
ZARZĄDZENIE NR 250/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku..
15207_grafika
ZARZĄDZENIE NR 249/2012
ZARZĄDZENIE NR 249/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2013 roku..
15159_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 248/2012
ZARZĄDZENIE Nr 248/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 10 grudnia 2012 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej .
15158_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 247/2012
ZARZĄDZENIE Nr 247/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Marzeninie na rok szkolny 2012/2013.
15157_grafika
ZARZĄDZENIE NR 246/2012
ZARZĄDZENIE NR 246/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 7 grudnia 2012 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do drugiego przetargu.
15154_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 245/2012
ZARZĄDZENIE Nr 245/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Przedszkola nr 6 „Pszczółka Maja" we Wrześni na rok szkolny 2012/2013.
15153_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 244/2012
ZARZĄDZENIE Nr 244/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni na rok szkolny 2012/2013.
15152_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 243/2012
ZARZĄDZENIE Nr 243/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni na rok szkolny 2012/2013.
15151_grafika
ZARZĄDZENIE NR 242/2012
ZARZĄDZENIE NR 242/2012Burmistrza Miasta i Gminy Września z 5 grudnia 2012 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do pierwszego przetargu ustnego ograniczonego.
15150_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 241/2012
ZARZĄDZENIE Nr 241/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 04 grudnia 2012r. w sprawie: wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Rynek 20 we Wrześni.
15149_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 240/2012
.
15138_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 239/2012
ZARZĄDZENIE Nr 239/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie: przyznania zasiłków pieniężnych dla korzystających z opieki zdrowotnej nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez gminę....
15137_grafika
ZARZĄDZENIE 238/2012
Zarządzenie nr 238/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 listopada. 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. .
15136_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 237/2012
ZARZĄDZENIE Nr 237/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Marzeninie na rok szkolny 2012/2013.
15135_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 236/2012
Zarządzenie nr 236/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
15134_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 235/2012
ZARZĄDZENIE Nr 235/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej: 12,10 m2, położonego we Wrześni, przy ul. Sienkiewicza 19.
15133_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 234/2012
.
15113_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 233/2012
ZARZĄDZENIE Nr 233/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 26 listopada 2012 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
15112_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 232/2012
ZARZĄDZENIE Nr 232/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie: wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Miłosławskiej 4 we Wrześni.
15107_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 231/2012
ZARZĄDZENIE Nr 231/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie: wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Sienkiewicza 19 we Wrześni..
15104_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 230/2012
ZARZĄDZENIE Nr 230/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie: wynajęcia dwóch lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Dzieci Wrzesińskich 9 we Wrześni..
15098_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 229/2012
Zarządzenie Nr 229/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie: zmiany preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012rok.
15097_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 228/2012
ZARZĄDZENIE Nr 228/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68 Wrzesińskiego Pułku Piechoty we Wrześni na rok szkolny 2012/2013. .
15094_grafika
ZARZĄDZENIE NR 227/2012
ZARZĄDZENIE NR 227/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 83 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 kwietnia 2012r. o wydzierżawieniu nieruchomości położonej w Strzyżewie stanowiącej własność Gminy Września..
15067_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 226/2012
ZARZĄDZENIE Nr 226/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
15066_grafika
ZARZĄDZENIE NR 225/2012
ZARZĄDZENIE NR 225/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie: pierwokupu udziału wynoszącego 1/61 części w nieruchomości położonej we Wrześni, oznaczonej numerem geodezyjnym 3800/113, o powierzchni 0,1174 ha.
15055_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 224/2012
ZARZĄDZENIE Nr 224/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5.11. 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68 Pułku Piechoty we Wrześni na rok szkolny 2012/2013.
15053_grafika
ZARZĄDZENIE NR 223/2012
ZARZĄDZENIE NR 223/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 października 2012 r. w sprawie: nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej we Wrześni oznaczonej jako działka 3843/2 .
15049_grafika
ZARZĄDZENIE NR 222/2012
ZARZĄDZENIE NR 222/2012Burmistrza Miasta i Gminy Września z 30 października 2012 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do pierwszego przetargu.
15048_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 221/2012
ZARZĄDZENIE Nr 221/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 października 2012 r. w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 147/2005 z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedur audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni .
15047_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 220/2012
.
15038_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 219/2012
ZARZĄDZENIE Nr 219/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 października 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni na rok szkolny 2012/2013.
15037_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 218/2012
ZARZĄDZENIE Nr 218/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 października 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Zespołu Szkół w Otocznej na rok szkolny 2012/2013.
15036_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 217/2012
ZARZĄDZENIE Nr 217/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 października 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Marzeninie na rok szkolny 2012/2013.
15035_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 216/2012
ZARZĄDZENIE Nr 216/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 października 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68 Pułku Piechoty we Wrześni na rok szkolny 2012/2013.
15033_grafika
ZARZĄDZENIE NR 215/2012
ZARZĄDZENIE NR 215/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 22 października 2012 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do pierwszego przetargu.
15030_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 214/2012
.
15026_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 213/2012
ZARZĄDZENIE Nr 213/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 października 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Zespołu Szkół w Otocznej na rok szkolny 2012/2013. .
15023_grafika
ZARZĄDZENIE NR 212/2012
ZARZĄDZENIE NR 212/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 11 października 2012 r. w sprawie: nabycia prawa użytkowania wieczystego działek o numerach: 1186/1, 1186/3, 1186/4, 1186/5 położonych we Wrześni przy ul. Zamysłowskiego.
15022_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 211/2012
Zarządzenie nr 211/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11.10.2012 r. w sprawie: wynajęcia części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Miłosławskiej 5.
15020_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 210/2012
Zarządzenie nr 210/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 października 2012 r. w sprawie: przyjęcia wartości drewna na potrzeby realizacji zamówień na wycinki drzew z terenów będących własnością Gminy Września.
15019_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 209/2012
ZARZĄDZENIE Nr 209/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9.10.2012 r. w sprawie: wynajęcia ściany budynku położonego we Wrześni, przy ul. Miłosławskiej 16A na umocowanie baneru reklamowego.
15015_grafika
ZARZĄDZENIE NR 198/2012
.
15013_grafika
ZARZĄDZENIE NR 208/2012
ZARZĄDZENIE NR 208/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 8 października 2012 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do pierwszego przetargu.
15011_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 207/2012
ZARZĄDZENIE Nr 207/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4.10.2012 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Zespołu Szkół w Otocznej na rok szkolny 2012/2013.
15009_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 206/2012
ZARZĄDZENIE Nr 206/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 października 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Nowym Folwarku na rok szkolny 2012/2013..
15008_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 205/2012
ZARZĄDZENIE Nr 205/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 1 października 2012 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej .
15007_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 204/2012
ZARZĄDZENIE Nr 204/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 1 października 2012 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej .
15006_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 203/2012
ZARZĄDZENIE Nr 203/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 1 października 2012 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej .
15005_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 202/2012
ZARZĄDZENIE Nr 202/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 1 października 2012 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
15002_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 201/2012
ZARZĄDZENIE Nr 201/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni na rok szkolny 2012/2013..
15001_grafika
ZARZADZENIE Nr 200/2012
ZARZADZENIE Nr 200/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 27 września 2012r. w sprawie: powołania Komisji ds. nagród dla nauczycieli..
15000_grafika
ZARZĄDZENIE NR 199/2012
ZARZĄDZENIE NR 199/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 września 2012r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 13 straganów handlowych i 2 pawilonów handlowych położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak)..
14979_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 197/2012
ZARZĄDZENIE Nr 197/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 września 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni na rok szkolny 2012/2013.
14978_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 196/2012
ZARZĄDZENIE Nr 196/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68 Pułku Piechoty we Wrześni na rok szkolny 2012/2013.
14972_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 195/2012
ZARZĄDZENIE Nr 195/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14.09.2012 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Marzeninie na rok szkolny 2012/2013.
14971_grafika
ZARZĄDZENIE NR 194/2012
ZARZĄDZENIE Nr 194/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14.09.2012 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie na rok szkolny 2012/2013.
14970_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 193/2012
ZARZĄDZENIE Nr 193/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 września 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkół w Otocznej na rok szkolny 2012/2013..
14969_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 192/2012
ZARZĄDZENIE Nr 192/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 września 2012 r. w sprawie: ustalenia wzoru prowadzenia ewidencji niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne, zespoły wychowania przedszkolnego) na terenie Gminy Września..
14960_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 184/2012
Zarządzenie Nr 184/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie: określenia regulaminu loterii fantowej „Razem możemy więcej" oraz powołania Komisji Loterii „Razem możemy więcej".
14967_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 191/2012
ZARZĄDZENIE Nr 191/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 września 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni na rok szkolny 2012/2013.
14966_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 190/2012
ZARZĄDZENIE Nr 190/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 września 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni na rok szkolny 2012/2013.
14965_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 189/2012
ZARZĄDZENIE Nr 189/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4.09.2012 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni na rok szkolny 2012/2013.
14964_grafika
ZARZĄDZENIE 188/2012
ZARZĄDZENIE 188/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4.09.2012 r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.
14963_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 187/2012
ZARZĄDZENIE Nr 187/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4.09.2012 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie na rok szkolny 2012/2013.
14962_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 186/2012
ZARZĄDZENIE Nr 186/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni na rok szkolny 2012/2013.
14961_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 185/2012
ZARZĄDZENIE Nr 185/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie na rok szkolny 2012/2013.
14959_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 183/2012
ZARZĄDZENIE Nr 183/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie: zaopiniowania powierzenia stanowiska wicedyrektora Zespołu Szkół w Nowym Folwarku pani Alinie Maciejewskiej.
14958_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 182/2012
ZARZĄDZENIE Nr 182/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie: zaopiniowania powierzenia stanowiska wicedyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni pani Lidii Szymańskiej.
14957_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 181/2012
ZARZĄDZENIE Nr 181/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie: zaopiniowania powierzenia stanowiska wicedyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni pani Marlenie Koczorowskiej - Naskręt..
14956_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 180/2012
ZARZĄDZENIE Nr 180/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie: zaopiniowania powierzenia stanowiska wicedyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni pani Halinie Konstańczak.
14954_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 179/2012
ZARZĄDZENIE Nr 179/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie dodatkowych dwóch stanowisk wicedyrektorów w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 1 we Wrześni.
14953_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 178/2012
ZARZĄDZENIE Nr 178/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie: odwołania pełnomocnictwa pani Barbarze Jankiewicz dyrektorowi Przedszkola „Polne Kwiatki" w Gutowie Małym.
14952_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 177/2012
ZARZĄDZENIE Nr 177/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie: odwołania pełnomocnictwa pani Barbarze Szewczyk dyrektorowi Przedszkola nr 1 „Słoneczko" we Wrześni.
14950_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 176/2012
ZARZĄDZENIE Nr 176/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30.08.2012 r. w sprawie: wynajęcia lokalu użytkowego położonego w Psarach Polskich 126.
14949_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 175/2012
ZARZĄDZENIE Nr 175/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30.08.2012 r. w sprawie: wynajęcia lokalu użytkowego położonego w Słomowie 39.
14948_grafika
ZARZADZENIE Nr 174/2012
.
14947_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 173/2012
ZARZĄDZENIE Nr 173/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Zespołu Szkół w Otocznej na rok szkolny 2012/2013.
14946_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 172/2012
ZARZĄDZENIE Nr 172/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie: zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkoły w roku szkolnym 2012/2013.
14945_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 171/2012
ZARZĄDZENIE Nr 171/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni na rok szkolny 2012/2013.
14944_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 170/2012
.
14934_grafika
ZARZĄDZENIE NR 169/2012
ZARZĄDZENIE NR 169/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do drugiego przetargu..
14933_grafika
ZARZĄDZENIE NR 168/2012
ZARZĄDZENIE NR 168/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 24 sierpnia 2012 r w sprawie: pierwokupu niezabudowanej działki położonej we Wrześni oznaczonej numerem 3579/4, o powierzchni 0,0536 ha..
14932_grafika
ZARZĄDZENIE NR 167/2012
ZARZĄDZENIE NR 167/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 23 sierpnia 2012 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do pierwszego przetargu ustnego ograniczonego..
14931_grafika
ZARZĄDZENIE NR 166/2012
ZARZĄDZENIE NR 166/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 23 sierpnia 2012 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do pierwszego przetargu ustnego ograniczonego..
14930_grafika
ZARZĄDZENIE NR 165/2012
ZARZĄDZENIE NR 165/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 21 sierpnia 2012 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do pierwszego przetargu..
14929_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 164/2012
ZARZĄDZENIE Nr 164/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie: wydania opinii o przeniesienie do innej szkoły na stanowisko mianowanego nauczyciela..
14928_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 163/2012
ZARZĄDZENIE Nr 163/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie: nałożenia na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie większym....
14927_grafika
ZARZĄDZENIE NR 162/2012
.
14926_grafika
ZARZĄDZENIE NR 161/2012
ZARZĄDZENIE NR 161/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 sierpnia 2012 r w sprawie: pierwokupu niezabudowanej działki położonej w Bierzglinku oznaczonej numerem 375/3, o powierzchni 0,1375 ha..
14868_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 144/2012
ZARZĄDZENIE Nr 144/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13.07.2012r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina Września jest organem prowadzącym na 2012 rok.
14906_grafika
ZARZĄDZENIE NR 160/2012
ZARZĄDZENIE NR 160/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Marzeninie oznaczonej jako działka 170/14.
14905_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 159/2012
.
14902_grafika
ZARZĄDZENIE NR 155/2012
ZARZĄDZENIE NR 155/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 25 lipca 2012 r. w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości .
14898_grafika
ZARZĄDZENIE NR 158/2012
ZARZĄDZENIE NR 158/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie: wyznaczenia składu Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej we Wrześni..
14886_grafika
ZARZĄDZENIE NR 145/2012
Zarządzenie nr 145/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok..
14897_grafika
ZARZĄDZENIE NR 157/2012
ZARZĄDZENIE NR 157/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 sierpnia 2012 roku w sprawie pierwokupu nieruchomości położonej w Bierzglinku oznaczonej numerem geodezyjnym nr 129/5 o powierzchni 350.433 m².
14896_grafika
Zarządzenie nr 156/2012
w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok.
14884_grafika
ZARZĄDZENIE NR 146/2012
ZARZĄDZENIE NR 146/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 16 lipca 2012 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej..
14895_grafika
ZARZĄDZENIE NR 154/2012
ZARZĄDZENIE Nr 154/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25.07.2012 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ul. Gen. Sikorskiego 38 - lokal użytkowy o powierzchni użytkowej: 12,56 m2..
14894_grafika
ZARZĄDZENIE NR 153/2012
ZARZĄDZENIE Nr 153/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25.07.2012 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ul. Gen. Sikorskiego 38 - lokal użytkowy o powierzchni użytkowej: 460,99 m2. .
14893_grafika
ZARZĄDZENIE NR 152/2012
ZARZĄDZENIE Nr 152/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego..
14892_grafika
ZARZĄDZENIE NR 151/2012
ZARZĄDZENIE Nr 151/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego..
14891_grafika
ZARZĄDZENIE NR 150/2012
ZARZĄDZENIE Nr 150/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
14890_grafika
ZARZĄDZENIE NR 149/2012
ZARZĄDZENIE Nr 149/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego..
14889_grafika
ZARZĄDZENIE NR 148/2012
ZARZĄDZENIE Nr 148/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego..
14888_grafika
ZARZĄDZENIE NR 147/2012
Zarządzenie Nr 147/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 lipca 2012 roku w sprawie: zmiany preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok..
14865_grafika
ZARZĄDZENIE NR 143/2012
ZARZĄDZENIE NR 143/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 17 straganów handlowych i 2 pawilonów handlowych położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak).
14864_grafika
ZARZĄDZENIE 142/2012
ZARZĄDZENIE 142/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.
14862_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 141/2012
ZARZĄDZENIE Nr 141/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Przedszkola Nr 6 we Wrześni pani Wiesławy Filipiak z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2012/2013. Na....
14861_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 140/2012
ZARZĄDZENIE Nr 140/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni pana Zbigniewa Dzierżyńskiego z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na....
14860_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 139/2012
ZARZĄDZENIE Nr 139/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół w Marzeninie panią Mariolę Jędrzejewską z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny....
14859_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 138/2012
ZARZĄDZENIE Nr 138/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie pana Grzegorza Trocha z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny....
14858_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 137/2012
ZARZĄDZENIE Nr 137/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie: przyznania zasiłków pieniężnych dla korzystających z opieki zdrowotnej nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez gminę.
14857_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 136/2012
ZARZĄDZENIE Nr 136/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Gimnazjum Nr 1 we Wrześni pani Haliny Kotyk z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2012/2013.
14856_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 135/2012
ZARZĄDZENIE Nr 135/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Gimnazjum Nr 2 we Wrześni pana Stefana Tomczaka z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2012/2013.
14855_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 134/2012
ZARZĄDZENIE Nr 134/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół w Otocznej pana Dariusza Szykownego z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2012/2013.
14854_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 133/2012
ZARZĄDZENIE Nr 133/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie: udzielenia Pani Marioli Jędrzejewskiej pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem zespołu.
14853_grafika
ZARZADZENIE Nr 132/2012
ZARZADZENIE Nr 132/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Marzeninie.
14852_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 131/2012
ZARZĄDZENIE Nr 131/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie: udzielenia Pani Sławomirze Czarneckiej pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem zespołu.
14851_grafika
ZARZADZENIE Nr 130/2012
ZARZADZENIE Nr 130/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Folwarku.
14850_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 129/2012
ZARZĄDZENIE Nr 129/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie: udzielenia Panu Zbigniewowi Dzierżyńskiemu pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem szkoły.
14849_grafika
ZARZADZENIE Nr 128/2012
ZARZADZENIE Nr 128/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni.
14848_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 127/2012
ZARZĄDZENIE Nr 127/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie: wskazania Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni do naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów likwidowanego Przedszkola nr 1 „Słoneczko" .....
14847_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 126/2012
ZARZĄDZENIE Nr 126/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie: wskazania Gimnazjum nr 1 we Wrześni do naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów likwidowanego Przedszkola „Polne Kwiatki" w Gutowie Małym.
14845_grafika
ZARZĄDZENIE NR 125/2012
ZARZĄDZENIE NR 125/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie: wyznaczenia składu Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej we Wrześni.
14844_grafika
Zarządzenie nr 124/2012
.
14831_grafika
ZARZĄDZENIE NR 123/2012
ZARZĄDZENIE NR 123/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Kaczanowie oznaczonej jako działka 223/17 .
14830_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 122/2012
ZARZĄDZENIE NR 122/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Kaczanowie oznaczonej jako działka 223/11.
14829_grafika
Zarządzenie Nr 121/2012
Zarządzenie nr 121/2012Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok .
14820_grafika
ZARZĄDZENIE NR 120/2012
ZARZĄDZENIE NR 120/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15.06.2012 r. w sprawie procedur dotyczących realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami: Etap I - kanalizacja wsi Psary Polskie wraz z przepompownią ścieków PPP ". .
14816_grafika
ZARZĄDZENIE nr 119/2012
ZARZĄDZENIE nr 119/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Września regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro dotyczących....
14815_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 118/2012
ZARZĄDZENIE Nr 118/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68 Pułku Piechoty we Wrześni na rok szkolny 2011/2012..
14807_grafika
ZARZĄDZENIE NR 117/2012
ZARZĄDZENIE NR 117/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 czerwca 2012 r w sprawie: prawa pierwokupu użytkowania wieczystego niezabudowanych działek położonych we Wrześni oznaczonych numerami 921/2 oraz 922/2, o łącznej powierzchni 0,1271 ha. .
14805_grafika
ZARZĄDZENIE NR 116/2012
ZARZĄDZENIE NR 116/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie: wyznaczenia składu Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej we Wrześni..
14804_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 115/2012
ZARZĄDZENIE Nr 115/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 11 czerwca 2012 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
14802_grafika
ZARZĄDZENIE NR 114/2012
ZARZĄDZENIE NR 114/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego - Jednostki Realizującej Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami: Etap I - kanalizacja wsi Psary Polskie wraz z przepompownią ścieków PPP"..
14801_grafika
ZARZĄDZENIE NR 113/2012
ZARZĄDZENIE NR 113/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO - Measure Authorising Officer) pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami: Etap I - kanalizacja wsi Psary Polskie wraz z przepompownią....
14800_grafika
ZARZADZENIE Nr 112/2012
.
14792_grafika
ZARZĄDZENIE NR 111/2012
ZARZĄDZENIE NR 111/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Bierzglinku oznaczonej jako działka 226/11..
14791_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 110/2012
ZARZĄDZENIE Nr 110/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni na rok szkolny 2011/2012..
14760_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 109/2012
ZARZĄDZENIE Nr 109/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68 Pułku Piechoty we Wrześni na rok szkolny 2011/2012..
14759_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 108/2012
ZARZĄDZENIE NR 108/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie: wyznaczenia składu Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej we Wrześni. .
14749_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 107/2012
ZARZĄDZENIE Nr 107/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni na rok szkolny 2011/2012. .
14748_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 106/2012
ZARZĄDZENIE Nr 106/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie: ustalenia dotacji dla Zespołu Szkół Społecznych w Grzybowie w Gminie Września .
14747_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 105/2012
ZARZĄDZENIE Nr 105/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie: ustalenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Września..
14746_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 104/2012
ZARZĄDZENIE Nr 104/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu w dniu 30 maja 2012 roku na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ul. Dzieci Wrzesińskich 9 - lokal użytkowy. .
14744_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 72/2012
.
14743_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 68/2012
.
14742_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 31/2012
.
14741_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 103/2012
.
14738_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 102/2012
ZARZĄDZENIE Nr 102/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68 Wrzesińskiego Pułku Piechoty na rok szkolny 2012/2013. .
14737_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 101/2012
ZARZĄDZENIE Nr 101/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół w Otocznej na rok szkolny 2012/2013. .
14733_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 100/2012
ZARZĄDZENIE Nr 100/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Przedszkola Nr 6 „Pszczółka Maja" na rok szkolny 2012/2013..
14732_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 99/2012
ZARZĄDZENIE Nr 99/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Marzeninie na rok szkolny 2012/2013..
14731_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 98/2012
ZARZĄDZENIE Nr 98/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie na rok szkolny 2012/2013. .
14730_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 97/2012
ZARZĄDZENIE Nr 97/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie na rok szkolny 2012/2013..
14729_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 96/2012
ZARZĄDZENIE Nr 96/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich na rok szkolny 2012/2013..
14728_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 95/2012
ZARZĄDZENIE Nr 95/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego na rok szkolny 2012/2013. .
14727_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 94/2012
ZARZĄDZENIE Nr 94/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika na rok szkolny 2012/2013..
14726_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 93/2012
ZARZĄDZENIE Nr 93/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku na rok szkolny 2012/2013. .
14725_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 92/2012
ZARZĄDZENIE Nr 92/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 8 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni na rok szkolny 2011/2012. .
14724_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 91/2012
ZARZĄDZENIE Nr 91/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II na rok szkolny 2012/2013..
14723_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 90/2012
ZARZĄDZENIE Nr 90/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie: powołania komisji mającej na celu ocenę prezentacji umiejętności młodych wykonawców w Konkursie Głośnego Czytania w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim..
14716_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 89/2012
ZARZĄDZENIE Nr 89/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni na rok szkolny 2011/2012. .
14713_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 88/2012
ZARZĄDZENIE Nr 88/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 7 maja 2012 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej .
14712_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 87/2012
ZARZĄDZENIE Nr 87/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 02 maja 2012 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ul. Gen. Sikorskiego 38 - lokal użytkowy o powierzchni użytkowej: 17,48 m2. .
14711_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 86/2012
ZARZĄDZENIE Nr 86/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie na rok szkolny 2011/2012..
14710_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 85/2012
ZARZĄDZENIE NR 85/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 26 kwietnia 2012 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do przetargu .
14709_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 84/2012
ZARZĄDZENIE Nr 84/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: wydzierżawienia części nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ulicy Czerniejewskiej stanowiącej własność Gminy Września. .
14708_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 83/2012
ZARZĄDZENIE NR 83/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej w Strzyżewie stanowiącej własność Gminy Września. .
14707_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 82/2012
ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z komunalnych obiektów i urządzeń sportowych i rekreacyjnych. .
14684_grafika
ZARZĄDZENIE NR 80/2012
ZARZĄDZENIE NR 80/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Bierzglinku oznaczonej jako działka 289/16..
14680_grafika
ZARZĄDZENIE NR 79/2012
Zarządzenie Nr 79/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie: zmiany Preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012..
14679_grafika
ZARZĄDZENIE NR 78/2012
ZARZĄDZENIE Nr 78/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni na rok szkolny 2011/2012..
14678_grafika
ZARZĄDZENIE NR 77/2012
ZARZĄDZENIE Nr 77/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni na rok szkolny 2011/2012..
14677_grafika
ZARZĄDZENIE NR 76/2012
ZARZĄDZENIE Nr 76/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68 Pułku Piechoty we Wrześni na rok szkolny 2011/2012..
14676_grafika
ZARZĄDZENIE NR 75/2012
Zarządzenie Nr 75/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie: zmiany preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012rok..
14670_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 74/2012
Zarządzenie Nr 74/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie: określenia regulaminu loterii fantowej „ Stawiamy na rodzinę" oraz powołania Komisji Loterii „Stawiamy na rodzinę". .
14669_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 73/2012
Zarządzenie Nr 73/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie: określenia regulaminu loterii fantowej" Rodzino 3 maj formę" oraz powołania Komisji Loterii „Rodzino 3 maj formę"..
14667_grafika
ZARZĄDZENIE nr 71/2012
ZARZĄDZENIE nr 71/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: wynajęcia części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ul. 3 Maja 4 (lokal użytkowy) .
14666_grafika
ZARZĄDZENIE nr 70/2012
ZARZĄDZENIE nr 70/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: wynajęcia części nieruchomości położonej w Gutowie Małym, przy ul. Centralnej 20 (lokal użytkowy).
14665_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 69/2012
ZARZĄDZENIE Nr 69/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ul. Dzieci Wrzesińskich 9 - lokal użytkowy. .
14659_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 67/2012
ZARZĄDZENIE Nr 67/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych. .
14651_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 66/2012
ZARZĄDZENIE Nr 66/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni na rok szkolny 2011/2012..
14650_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 65/2012
ZARZĄDZENIE NR 65/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia w trybie art. 24 ust. 5c ustawy z dnia 19 października 1991 r o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. Z 2007 r. Nr 231 poz.1700 ze zm.) nieruchomości....
14649_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 64/2012
ZARZĄDZENIE NR 64/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia w trybie art. 24 ust. 5c ustawy z dnia 19 października 1991 r o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. Z 2007 r. Nr 231 poz.1700 ze zm.) nieruchomości....
14627_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 63/2012
ZARZĄDZENIE Nr 63/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni na rok szkolny 2011/2012.
14626_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 62/2012
ZARZĄDZENIE Nr 62/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
14566_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 47/2012
ZARZĄDZENIE Nr 47/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 6 marca 2012 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom....
14600_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 61/2012
ZARZĄDZENIE Nr 61Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 29 marca 2012 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Marzeninie, ul. Księdza Twardego 22, 62-301 Marzenin. Na podstawie art. 36 a ust. 6 ustawy....
14599_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 60/2012
ZARZĄDZENIE Nr 60/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Folwarku, ul. Nowa 5, 62-300 Września. .
14598_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 59/2012
ZARZĄDZENIE Nr 59/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im 68 Wrzesińskiego Pułku Piechoty, ul. Szkolna 1, 62-300 Września. .
14594_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 58/2012
ZARZĄDZENIE Nr 58/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Przedszkola nr 6 „Pszczółka Maja" we Wrześni na rok szkolny 2011/2012. .
14593_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 57/2012
ZARZĄDZENIE Nr 57/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28.03.2012 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Zespołu Szkół w Otocznej na rok szkolny 2011/2012. .
14589_grafika
ZARZĄDZENIE NR 56/2012
ZARZĄDZENIE NR 56/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 27 marca 2012 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do przetargu..
14588_grafika
ZARZĄDZENIE NR 55/2012
ZARZĄDZENIE NR 55/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 27 marca 2012 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do przetargu..
14586_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 54/2012
ZARZĄDZENIE Nr 54/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26.03. 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni na rok szkolny 2011/2012..
14585_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 53/2012
ZARZĄDZENIE Nr 53/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni na rok szkolny 2011/2012. .
14579_grafika
ZARZĄDZENIE NR 52/2012
ZARZĄDZENIE NR 52BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA z dnia 20 marca 2012r. w sprawie: zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego .
14578_grafika
ZARZĄDZENIE NR 51/2012
ZARZĄDZENIE NR 51/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 marca 2012 r w sprawie: pierwokupu niezabudowanej działki położonej we Wrześni oznaczonej numerem 3703/15, o powierzchni 0,1112 ha..
14577_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 50/2012
Zarządzenie Nr 50/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie: wyboru ofert i udzielenia dotacji w formie wspierania realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym..
14576_grafika
ZARZĄDZENIE NR 49/2012
ZARZĄDZENIE NR 49/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej na terenie miasta Wrześni..
14567_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 48/2012
ZARZĄDZENIE Nr 48/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Września.
14565_grafika
Zarządzenie Nr 46/2012
Zarządzenie Nr 46/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 06 marca 2012 r. w sprawie powołania składu Kapituły XVII edycji konkursu „Ośmiu Wspaniałych"..
14564_grafika
ZARZĄDZENIE NR 45/2012
ZARZĄDZENIE NR 45/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Wrześni oznaczonej jako działka 4148..
14563_grafika
ZARZĄDZENIE NR 44/2012
ZARZĄDZENIE NR 44/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Wrześni oznaczonej jako działka 316/6..
14562_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 43/2012
ZARZĄDZENIE Nr 43/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 06 marca 2012 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ul. Gen. Sikorskiego 38 - lokal użytkowy o powierzchni użytkowej: 11,00 m2 i 17,48 m2..
14561_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 42/2012
ZARZĄDZENIE Nr 42/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 5 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Otocznej na rok szkolny 2011/2012..
14558_grafika
ZARZAZENIE Nr 41/2012
ZARZAZENIE Nr 41/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 5 marca 2012 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej..
14557_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 40/2012
ZARZĄDZENIE Nr 40/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ul. Dzieci Wrzesińskich 9 - lokal użytkowy..
14553_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 39/2012
ZARZĄDZENIE Nr 39/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 5 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Marzeninie na rok szkolny 2011/2012. .
14552_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 38/2012
ZARZĄDZENIE Nr 38/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68 Pułku Piechoty we Wrześni na rok szkolny 2011/2012. .
14551_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 37/2012
ZARZĄDZENIE Nr 37/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli za rok 2012. .
14550_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 36/2012
ZARZĄDZENIE Nr 36/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie: ustalenia wysokości nagrody Burmistrza dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto i Gminę Września na rok 2012..
14542_grafika
Zarządzenie nr 35/2012
Zarządzenie nr 35/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni..
14541_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 33/2012
ZARZĄDZENIE Nr 33/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17.02.2012 r. w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku..
14540_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 32/2012
ZARZĄDZENIE Nr 32/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17.02.2012 r. w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2012 roku..
14539_grafika
ZARZĄDZENIE NR 34/2012
ZARZĄDZENIE NR 34/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie pierwokupu udziału wynoszącego 2/122 w części niezabudowanej nieruchomości położonej we Wrześni, oznaczonej numerem geodezyjnym 3800/113, o powierzchni 0,1174 ha..
14531_grafika
ZARZĄDZENIE NR 30/2012
ZARZĄDZENIE NR 30/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie: wyznaczenia składu Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej we Wrześni. .
14530_grafika
Zarządzenie Nr 29/2012
Zarządzenie Nr 29/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15.02.2012 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
14529_grafika
Zarządzenie Nr 28/2012
Zarządzenie Nr 28/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie: zmiany preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012rok .
14474_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 3/2012
Zarządzenie Nr 3/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 stycznia 2012 roku w sprawie: preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012..
14473_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 2/2012
Zarządzenie Nr 2/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie: preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012rok.
14521_grafika
ZARZĄDZENIE nr 27/2012
ZARZĄDZENIE nr 27/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie: wynajęcia części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Gen. Sikorskiego 38 (lokal użytkowy).
14517_grafika
ZARZĄDZENIE NR 26/2012
ZARZĄDZENIE NR 26/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA Z DNIA 9 LUTEGO 2012 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Września dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji. .
14516_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 25/2012
ZARZĄDZENIE Nr 25/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ul. Dzieci Wrzesińskich 9 - lokal użytkowy..
14510_grafika
ZARZĄDZENIE NR 24/2012
ZARZĄDZENIE NR 24/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 lutego 2012 r. .
14504_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 19/2012
ZARZĄDZENIE Nr 19Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie: powołania Komisji do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, zlikwidowanego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej we Wrześni, zlikwidowanych jednostek oświatowych -....
14498_grafika
ZARZĄDZENIE NR 16/2012
ZARZĄDZENIE NR 16/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 13 straganów handlowych i 2 pawilonów handlowych położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak)..
14509_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 23/2012
ZARZĄDZENIE Nr 23/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2.02.2012 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej w 2012 roku. .
14508_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 22/2012
ZARZĄDZENIE Nr 22/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2.02.2012 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku..
14507_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 21/2012
ZARZĄDZENIE Nr 21/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Przedszkola „Polne Kwiatki" w Gutowie Małym na rok szkolny 2011/2012. .
14506_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 20/2012
ZARZĄDZENIE Nr 20/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2.02.2012 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68 Pułku Piechoty we Wrześni na rok szkolny 2011/2012..
14503_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 18/2012
ZARZĄDZENIE Nr 18/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Otocznej na rok szkolny 2011/2012..
14499_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 17/2012
ZARZĄDZENIE Nr 17/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie: zmiany zarządzenia o sposobie i trybie dokonywania okresowych ocen kierowników gminnych jednostek organizacyjnych działających na terenie gminy Września, z wyjątkiem kierowników, dla....
14497_grafika
ZARZĄDZENIE NR 15/2012
ZARZĄDZENIE NR 15/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 25 stycznia 2012 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do przetargu..
14496_grafika
ZARZĄDZENIE NR 14/2012
ZARZĄDZENIE NR 14/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 24 stycznia 2012 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do przetargu..
14495_grafika
ZARZĄDZENIE NR 13/2012
ZARZĄDZENIE NR 13/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie zbycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej we Wrześni, oznaczonej numerami geodezyjnymi 3877/1 i 3879/8..
14494_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 12/2012
ZARZĄDZENIE Nr 12/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni na rok szkolny 2011/2012..
14493_grafika
ZARZĄDZENIE NR 11/2012
ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 228 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 listopada 2011 r. w spawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Bierzglinku, oznaczonej numerem geodezyjnym 294/7.
14481_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 10/2012
ZARZĄDZENIE Nr 10/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni na rok szkolny 2011/2012..
14480_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 9/2012
ZARZĄDZENIE Nr 9/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni na rok szkolny 2011/2012..
14479_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 8/2012
ZARZĄDZENIE Nr 8/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni na rok szkolny 2011/2012..
14478_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 7/2012
ZARZĄDZENIE Nr 7/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 5 stycznia 2012 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
14477_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 6/2012
ZARZĄDZENIE Nr 6/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Września na rok 2012..
14476_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 5/2012
Zarządzenie nr 5/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2012 r..
14475_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 4/2012
ZARZĄDZENIE Nr 4/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Otocznej na rok szkolny 2011/2012..
14472_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 1/2012
Zarządzenie Nr 1/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 stycznia 2012roku w sprawie: Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.