BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14287571
ostatnia aktualizacja BIP'u:
12-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
Protokół nr 56

Protokół nr 56

z posiedzenia Komisji Gospodarczej

w dniu 4 września 2002 r.

Obecni:

- członkowie Komisji wg załączonej listy obecności (załącznik nr 1),

- p. Ryszard Szwajca – Z – ca Burmistrza,

- p. Alfred Bogucki – Skarbnik MiG,

- p. Ryszard Szambelańczyk – Prezes PWiK,

- p. Marek Przybyła – Architekt Miejski.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Omówienie materiałów na LVIII sesję Rady Miejskiej. 

4.    Omówienie projektów uchwał w sprawie rozpatrzenia protestów i zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno – usługowej w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni. 

5.    Wolne głosy i wnioski.

6.    Zakończenie posiedzenia.

Pkt. 1 – 2

Przewodniczący Komisji radny Jan Drewniak powitał członków Komisji oraz przybyłych gości i po przedstawieniu porządku obrad (załącznik nr 2) o godz. 16.00 otworzył posiedzenie Komisji.

Pkt. 3

a) Projekt uchwały omówił p. R. Szwajca – Z-ca Burmistrza.

p. R. Szwajca – Z-ca Burmistrza omówił poprawki do regulaminu zaproponowane przez Zarząd.

p. R. Szambelańczyk – Prezes PWiK powiedział, że nieczystości z kanalizacji deszczowej nie podlegają oczyszczaniu.

 

Radny Karol Wójcik stwierdził, że ten regulamin za wcześnie trafił pod obrady Komisji, ponieważ Zarząd i PWiK mają odmienne stanowisko w sprawie kanalizacji deszczowej.

Radny Stanisław Waligóra zapytał, czy wprowadzenie ścieków z kanalizacji deszczowej spowoduje wzrost cen?

p. R. Szambelańczyk odpowiedział, że nie. Prezes powiedział, że jego obowiązkiem jest poinformowanie, że w ustawie nie ma obowiązku przyjmowania ścieków z kanalizacji deszczowej. Będzie to po prostu śmieszne. Taki zapis zamyka odbiór ścieków dowożonych.

Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że trudno być arbitrem w kwestii prawnej. Nie powinniśmy rozstrzygać tego sporu. Proponuje „dogadanie” tej sprawy, a później dołączenie do regulaminu ustalonego stanowiska.

Radny Tomasz Kałużny stwierdził, że w § 1 ust. 3 nie ma zapisu o szambach, ten zapis jest nieuzasadniony. Co ma się dziać ze ściekami z szamb?

p. A. Urbaniak powiedział, że obsługę kanalizacji deszczowej w innych gminach zlecono specjalistycznym firmom.

Radny Tomasz Kałużny zapytał, ile rocznie kosztuje obsługa kanalizacji deszczowej?

p. R. Szwajca – Z-ca Burmistrza odpowiedział, że około 50 – 60 tys. zł.

Radny Waldemar Grześkowiak zaproponował, aby uwzględnić regulamin wraz z poprawkami Zarządu z wyjątkiem § 1 ust. 3.    

Komisja Gospodarcza 6 głosami „za”, przy 0 przeciw i 2 wstrzymujących się Komisja Gospodarcza przyjęła propozycje Zarządu MiG do projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Września z wyłączeniem § 1 ust. 3.

Komisja Gospodarcza 6 głosami „za”, przy 0 przeciw i 2 wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Września.

p. R. Szambelańczyk – Prezes PWiK omówił skargę w sprawie przyłącza wodociągowego do posesji we Wrześni przy ul. Żwirki i Wigury 13.

Komisja Gospodarcza zapoznała się ze skargą w sprawie przyłącza wodociągowego do posesji we Wrześni przy ul. Żwirki i Wigury 13.

b) Projekt uchwały omówił p. R. Szwajca – Z-ca Burmistrza.

Komisja Gospodarcza 7 głosami “za”, przy 0 przeciw i 0 wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Miastem i Gminą Września oraz francuską gminą Bruz. 

c) Projekt uchwały omówił p. Alfred Bogucki – Skarbnik. 

Komisja Gospodarcza 8 głosami “za”, przy 0 przeciw i 0 wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie budżetu na rok 2002.

Pkt. 4

a) Projekt uchwały omówił p. M. Przybyła – Architekt Miejski.

 

Radny Karol Wójcik powiedział, że jestem przeciwny zamknięciu.

Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że również jest przeciwny zamknięciu. Nie ma połączenia między Os. Tysiąclecia a Kościuszki.

Komisja Gospodarcza 0 głosami „za”, przy 8 przeciw i 0 wstrzymujących się negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno – usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni.

b) Projekt uchwały omówił p. M. Przybyła – Architekt Miejski.

Komisja Gospodarcza 8 głosami „za”, przy 0 przeciw i 0 wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia protestów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno – usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni. 

c) Projekt uchwały omówił p. M. Przybyła – Architekt Miejski.

Komisja Gospodarcza 0 głosami „za”, przy 8 przeciw i 0 wstrzymujących się negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia protestów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno – usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni.

d) Projekt uchwały omówił p. M. Przybyła – Architekt Miejski.

Komisja Gospodarcza 8 głosami „za”, przy 0 przeciw i 0 wstrzymujących się pozytywnie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno – usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni.

e) Projekt uchwały omówił p. M. Przybyła – Architekt Miejski.

Komisja Gospodarcza 0 głosami „za”, przy 8 przeciw i 0 wstrzymujących się negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno – usługowej w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni. 

f) Projekt uchwały omówił p. M. Przybyła – Architekt Miejski.

Komisja Gospodarcza 6 głosami „za”, przy 0 przeciw i 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno – usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni.

g) Projekt uchwały omówił p. M. Przybyła – Architekt Miejski.

Komisja Gospodarcza 8 głosami „za”, przy 0 przeciw i 0 wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno – usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni.

i) Projekt uchwały omówił p. M. Przybyła – Architekt Miejski.

Radny Stanisław Waligóra wnioskuje do Zarządu o poszerzenie drogi gminnej.

Komisja Gospodarcza 7 głosami „za”, przy 0 przeciw i 0 wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno – usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni równocześnie wnioskując do Zarządu o poszerzenie drogi gminnej.

Pkt. 5

Radny Tomasz Kałużny zapytał, czy Zarząd wysłał pismo do Ministerstwa Infrastruktury w sprawie obwodnicy dla Wrześni?

Pkt. 6

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Gospodarczej radny Jan Drewniak o godz. 18.30 zamknął posiedzenie Komisji.

Załączniki do protokołu znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.

                                                                                  Przewodniczący Komisji Gospodarczej

                                                                                         radny Jan Drewniak

                                                                                                          /-/

Protokolant:

Paulina Gregorowicz  

            

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.