BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14257983
ostatnia aktualizacja BIP'u:
05-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
Protokół Nr 54

PROTOKÓŁ NR 54

posiedzenia

Komisji Gospodarczej

z dnia 24 czerwca 2002r.

godz. 15.00 - 16.45

Obecni:

·      członkowie Komisji według listy obecności (w załączeniu);

·      Burmistrz - Maria Taciak;

·      Skarbnik - Alfred Bogucki;

·      Sekretarz - p. Jerzy Nowaczyk;

·      Naczelnik WGA - p. Kunegunda Zakrzewska;

·      Naczelnik WKM - p. Roman Karowski;

·      Kierownik ZGM - p. Grzegorz Strzelczyk;

Porządek obrad

1.    Otwarcie posiedzenia.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Omówienie materiałów na LVI sesję Rady Miejskiej.

4.    Wolne głosy i wnioski.

5.    Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1, 2

Przewodniczący Komisji radny Jan Drewniak powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości i po przedstawieniu porządku obrad (w załączeniu) otworzył posiedzenie.

Ad. 3

Omówienie materiałów na LVI sesję Rady Miejskiej.

Pkt. 8a)

Projekt uchwały w sprawie podziału gminy na obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczania siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów samorządowych - omówił Sekretarz.

Poinformował o zmianach, które zaproponowały inne Komisje:

·      przeniesienie ul. Zamysłowskiego do okręgu nr 1;

·      ul. Puławskiego, Wybickiego, Słowian do okręgu nr 2.

Radny Stanisław Waligóra stwierdził, że pomysł jest słuszny ale należałoby tych mieszkańców poinformować o ewentualnych zmianach.

Wszyscy „za”

Pkt. 8b)

Projekt uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Września na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, w wyborach samorządowych - omówił Sekretarz.

Wszyscy „za”

Pkt. 8c)

Projekt uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Września na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Powiatu Wrzesińskiego - omówił Sekretarz.

Wszyscy „za”

Pkt. 8d)

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - handlowej w rejonie ul. Kościuszki i Sikorskiego we Wrześni - omówiła p. Zakrzewska.

„za” - 7 głosów

„przeciw” - 0 głosów

„wstrzymujących się” - 2 głosy

Pkt. 8e)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Września, położonych we Wrześni przy ul. Grunwaldzkiej - omówiła p. Zakrzewska.

Wszyscy „za”

Pkt. 8f)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Stanisławowie - omówiła p. Zakrzewska.

Wszyscy „za”

Pkt. 8g)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Psarach Polskich - omówiła p. Zakrzewska.

„za” - 9 głosów

„przeciw” - 0 głosów

„wstrzymujących się” - 1 głos

Pkt. 8h)

Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wrześni - omówił p. Strzelczyk.

Radny Tomasz Kałużny: Z tego dokumentu wynika, że nie planuje się sprzedaży mieszkańcom mieszkań. Jestem za tym, by taka możliwość istniała. W takim dokumencie powinna być zachęta ze strony władz do zakupu mieszkań.

Radny Waldemar Grześkowiak wnioskuje, by w programie znalazła się krótka informacja na temat polityki sprzedaży mieszkań w naszej gminie.

Głosowanie nad projektem uchwały z wnioskiem radnego Grześkowiaka.

Wszyscy „za”

Pkt. 8i)

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 25 marca 2002r. w sprawie budżetu na rok 2002 - omówił Skarbnik.

Radny Waldemar Grześkowiak wystąpił z wnioskiem, by rozszerzyć projekt uchwały o zwiększenie kwoty w budżecie zasadniczym w rubtyce zadania inwestycyjne na rok 2002 w pkt. 1 (budowa drogi z Psar Małych do Przyborek) - źródło finansowania wskazuje się plan przychodów ze środków specjalnych na rok 2002 pod tytułem drogi.

Skarbnik odpowiedział, że te środki są przewidziane na ul. Słowackiego. Dlatego nie ma w środkach specjalnych kwot „luźnych”.

Głosowanie nad projektem uchwały:

wszyscy „za”

Ad. 4

Wolne głosy:

Radny Włodzimierz Strzyżewski poruszył sprawę parkometrów oraz pobierania opłat za parkowanie pojazdów na Rynku - czy jest to zgodne z przepisami.

Pani burmistrz: Klub „VICTORIA” pobiera opłaty i otrzymuje prowizję z tego tytułu. Pozostała kwota wpływa na rachunek gminy. I nie ma w tym przypadku sprzeczności z przepisami.

Radny Włodzimierz Strzyżewski zadał pytanie jak Komisja przyjęła odbiór basenu?

Pani burmistrz: Do 30 czerwca wykonawca ma usunąć usterki.

Radny Włodzimierz Strzyżewski poprosił, by przy wyjeździe na ul. Sikorskiego wzdłuż płotu pomiędzy PEC-em a Herbapol-em usunąć 2 przęsła opłotowania, które utrudniają widoczność.

Pan Urbaniak zgłosił, że na ul. Słupskiej 80% przewodów kanalizacji deszczowej jest zamulone.

Komisja wnioskuje do Zarządu o bieżące czyszczenie kanalizacji deszczowej w studniach przepływowych i gulikach.

Ad. 5

Zakończenie posiedzenia.

Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.

 

Protokolant: Monika Krysztofiak

Przewodniczący Komisji

/-/

radny Jan Drewniak

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.