BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14287519
ostatnia aktualizacja BIP'u:
12-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
Protokół Nr 50

PROTOKÓŁ NR L

posiedzenia Komisji Gospodarczej

w dniu 22 lutego 2002 roku

godz. 15.00 - 17.00

Obecni:

·      członkowie Komisji według listy obecności (w załączeniu);

·      architekt Gminy - p. M. Przybyła;

·      naczelnik WOS - p. J. Malicki;

·      naczelnik WOR - p. M. Buta;

·      członek Zarządu - radny R. Szwajca.

Przewodniczący Komisji radny Jan Drewniak powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości i po przedstawieniu porządku obrad (w załączeniu) otworzył posiedzenie.

Na wstępie przewodniczący Komisji poruszył bulwersująca go sprawę, która została wczoraj przedstawiona w wiadomościach ogólnopolskich gdzie całej Radzie Miejskiej we Wrześni przypisano decyzję Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska w sprawie psów.

Poinformował, że stosowne oświadczenie w tej sprawie na piśmie przekaże Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

Radny Stanisław Waligóra zaapelował, by:

·      Rada Miejska zajęła stanowisko w sprawie decyzji Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska dot. usypiania psów;

·      Zarząd sprostował niedomówienia w Panoramie.

Radny Waldemar Grześkowiak: Jako członek Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska zwrócił się z pytaniem do radnego Drewniaka: Czy jest zdegustowany dlatego, że taka informacja wypłynęła czy dlatego, że takie jest stanowisko Komisji?

Radny Jan Drewniak odpowiedział, że dlatego, że taka informacja wypłynęła.

Radny Waldemar Grześkowiak: To należy najpierw sprawdzić kto takową informację przekazał do mediów a nie obrażać Komisję.

Omówienie Materiałów na LI sesję Rady Miejskiej we Wrześni.

Pkt. 3a)

Projekt uchwały w sprawie Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” i tworzenia Klubu Ośmiu - młodzieżowego wolontariatu we wrzesińskich placówkach oświatowych - omówiła naczelnik WOR p. Maria Buta.

Radny Stanisław Waligóra: Nie chodzi mi o całą ideę konkursu; moje zastrzeżenie wzbudza § 5 - gdzie w budżecie z góry trzeba przewidzieć środki. Stawia to nie do końca w równym położeniu ludzi, którzy również robią ciekawe rzeczy za darmo.

Radny Karol Wójcik poprosił, by na sesji zostały wyjaśnione zasady udzielania dotacji.

Głosowanie w sprawie ww projektu uchwały:

„za” - 4 głosy

„przeciw” - 2 głosy

„wstrzymujących się” - 3 głosy

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww projekt uchwały.

Pkt. 3b)

Projekt uchwały w sprawie zawiadomienia o zamiarze przekształcenia Szkoły Podstawowej w Nowym Folwarku i Gimnazjum Nr 3 w Nowym Folwarku w Zespół Szkół z oddziałami sportowymi w Nowym Folwarku - omówił naczelnik WOS p. J. Malicki

Głosowanie:

„za” - 9 głosów

„przeciw” - 0 głosów

„wstrzymujących się” - 0 głosów

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww projekt uchwały.

Pkt. 3c)

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia protestów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno - usługowej w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni - omówił architekt p. Przybyła.

Radny Stanisław Waligóra zwrócił uwagę na nieścisłość pomiędzy §3 projektu uchwały a uzasadnieniem.

Radny Włodzimierz Strzyżewski jest zdania, że cała ulica Koszarowa powinna być przejezdna, by tym samym rozładować ruch z ulicy Kilińskiego.

Radny  Waldemar Grześkowiak poparł stanowisko radnego Strzyżewskiego - to by rozwiązało problem komunikacyjny miasta. Uważa, że nie może być tak, że grupa mieszkańców dyktuje warunki całemu miastu.

Radny Stanisław Waligóra uważa, że najlepszą koncepcją byłoby puszczenie ruchu w linii prostej przez Koszary.

Sformułowano wniosek, by ww projekt uwzględniał połączenie w ruchu kołowym ul. Koszarowej z ul. Batorego

Głosowanie ww wniosku:

„za” - 7 głosów

„przeciw” - 0 głosów

„wstrzymujących się” - 2 głosy

Głosowanie nad projektem uchwały z przegłosowanym wnioskiem:

wszyscy „za”

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia protestów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno - usługowej w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni pod warunkiem uwzględnienia w projekcie połączenia w ruchu kołowym ul. Koszarowej z ul. Batorego.

Pkt. 3e)

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno - usługowej w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni - omówił architekt p. Przybyła.

Głosowanie:

wszyscy „za”

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww projekt uchwały.

Pkt. 3d)

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno - usługowej w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni - omówił architekt p. Przybyła.

Radny Stanisław Waligóra poprosił o odrzucenie tego projektu uchwały. Stwierdził, że nie rozumie polityki Zarządu. Skoro wyrażono zgodę na pozostawienie ciągu garaży w innym miejscu, to logicznie patrząc można zrobić podobny ciąg garaży w tym miejscu.

Radny Waldemar Grześkowiak: Skoro przyznaje się prawo jednemu właścicielowi na zakupu gruntu jak drogę dojazdową do posesji o szerokości 5 m, to dlaczego wzbrania się tym mieszkańcom dokupienia 2m?

Architekt: Niestety z treści protestu nie wynika, że właściciele wystąpili o nabycie dodatkowych gruntów gminnych.

Radny Stanisław Waligóra zwrócił się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie tego zarzutu przez Zarząd.

Głosowanie nad projektem uchwały:

„za” - 0 głosów

„przeciw” - 4 głosy

„wstrzymujących się”- 4 głosy

Komisja negatywnie zaopiniowała ww projekt uchwały.

Pkt. 3f)

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno - usługowej w rejonie ul. Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni - omówił architekt p. Przybyła.

Głosowanie:

wszyscy „za”

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww projekt uchwały.

Pkt. 3h)

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno - usługowej w rejonie ulic Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni - omówił architekt p. Przybyła.

Głosowanie:

wszyscy „za”

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww projekt uchwały.

Pkt. 3g)

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia zarzutu oraz protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno - usługowej w rejonie ulic Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni - omówił architekt p. Przybyła.

Głosowanie:

wszyscy „za”

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww projekt uchwały.

Pkt. 3i)

Projekt uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Września.

Komisja zapoznała się z ww projektem uchwały.

Pkt. 3j)

Projekt uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Miasta i Gminy Września.

Komisja zapoznała się z ww projektem uchwały.

WOLNE GŁOSY:

Radny Karol Wójcik zwraca się do Zarządu o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1.    W związku z dobrą sytuacją finansową PWiK proszę o udzielenie odpowiedzi czy spółka  ta w ramach inwestycji wykona połączenie wodociągowe, do jedynej odciętej od świata miejscowości jaką jest Neryngowo? A w dalszej kolejności remont instalacji wodociągowej we wsi Wódki? Jeżeli tak - to kiedy? Jeżeli nie - to dlaczego?

2.    Czy i kiedy w związku z zamiarem sprzedaży PUK, Zarząd zamierza przekazać Komisji Gospodarczej dane dotyczące ogólnych bądź szczegółowych założeń planowanej decyzji z uwzględnieniem kalendarium ich realizacji?

Radny Waldemar Grześkowiak poinformował, że zgodnie z obowiązującą obecnie ustawą przedsiębiorstwa wodociągowe są zobowiązane do przygotowania planu inwestycyjnego i przedłożenia go Radzie Miejskiej.

Przewodniczący Komisji radny Jan Drewniak poinformował, że otrzymał odpowiedź Zarządu na wniosek Komisji dot. nazwisk oraz wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych spółek gminnych - odpowiedź przedstawi na kolejnym posiedzeniu Komisji.

Radny Henryk Jaroni poinformował, że podczas swojego dyżuru w Biurze Rady Miejskiej przyjął 2 mieszkańców ul. Gnieźnieńskiej. Mieszkańcy informują o dewastacji budynku po byłym przedszkolu przy ul. Gnieźnieńskiej.

Radny Włodzimierz Strzyżewski zawrócił się z pytaniem czy są jakieś prace robione w kierunku parkometrów na Rynku?

Radny Henryk Krukowski udzielił odpowiedzi, że sprawa jest na etapie zbierania ofert. Na dzień dzisiejszy wpłynęła 1 oferta.

Radny Włodzimierz Strzyżewski poruszył sprawę psów. Jest zdania, że należy przywrócić podatek od psów i z tych środków utrzymywać schronisko.

Na zakończenie Przewodniczący Komisji radny Jan Drewniak podzielił się swoimi wrażeniami z wizyty w Bretanii.

Zakończenie posiedzenia.

Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron.

Załączniki do ww. protokoły są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

Przewodniczący Komisji

radny Jan Drewniak

/-/

Protokolant: Monika Krysztofiak.

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.