BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14460611
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 193.000 euro na:

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW

GMINY WRZEŚNIA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY"

 

z podziałem na następujące części:

Cześć I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Września

wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych posiadanych przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury Gminy Września

Część III: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Września

Część IV: Ubezpieczenie zwierząt od zdarzeń losowych, padnięcia i uboju z konieczności

 

CPV: 66.51.64.00-4, 66.51.60.00-0, 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.21.00-3, 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej.

 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 25% wartości zamówienia podstawowego.

Czas trwania zamówienia: 31 grudnia 2013 roku

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami zamieszczony poniżej treści ogłoszenia.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (pok. nr 10)

20 grudnia 2011 r o godz. 11.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie

Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta,

do dnia 20 grudnia 2011 r. do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Kryteria oceny ofert:

Część I: Cena - 80%, Klauzule dodatkowe i inne fakultatywne - 20%

Część II: Cena - 100%

Część III: Cena - 100%

Część IV: Cena - 100%

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki wynikające
z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) oraz nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy P.z.p oraz posiadają uprawnienie do wykonywania działalności ubezpieczeniowej, a w szczególności prowadzą działalność ubezpieczeniową zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 z późn. zm.), działają w formie spółki akcyjnej lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych i posiadają zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia lub - gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów - zaświadczenie właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

spełnia/ nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 424588-2011 w dniu 13.12.2011r.

 

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
SIWZ - ubezpieczenie Gminy [854 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.