BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14294745
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z Komisji Edukzaji z 25 listopada 2011 roku

 

 

Protokół

z posiedzenia Komisji Edukacji

z 25 listopada 2011 r.

 

Pkt 1
Radny Janusz Czyż
o godz. 13.00 otworzył posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 1).

 

Uczestnicy komisji nie będący członkami komisji:
Julita Niszczak, pedagog w Zespole Szkół w Marzeninie;

Lidia Szyniszewska, pedagog w Zespole Szkół w Nowym Folwarku;

Ewa Bosadzka, pedagog w Gimnazjum Nr 2 im. A. Prądzyńskiego;

Ewa Radniecka, pedagog w Gimnazjum Nr 2 im. A. Prądzyńskiego;

Małgorzata Wojciechowska, pedagog w Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika;

Katarzyna Czajczyńska, specjalista w Referacie Księgowości Oświatowej;

Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej.

 

Pkt 2
Radny Janusz Czyż
przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik nr 2).

Pkt 3

Radny Janusz Czyż poprosił pedagogów o przedstawienie sytuacji w poszczególnych gimnazjach, szczególnie:

  • Czy rodzice zgłaszali się do pedagogów z problemami dotyczącymi uzależnień?

  • Czy w szkołach zdarzają się postawy agresywne wśród młodzieży?

  • Czy zdarzają się przypadki spożywania alkoholu w szkołach, bądź palenia papierosów?

  • Czy podejmowane są w szkołach działania i programy profilaktyczne?

Lidia Szyniszewska, pedagog w Zespole Szkół w Nowym Folwarku powiedziała, że problem alkoholizmu w tej szkole nie istnieje, nigdy nie zdarzyło się, żeby jakiś uczeń przeszedł do szkoły pod wpływem alkoholu. Nie było również sygnałów od rodziców. W szkole realizowane są zajęcia profilaktyczne z zakresu programu wychowawczego oraz szkolnego programu profilaktyki. Do przeprowadzenia tych programów zobligowani są zarówno wychowawcy klas jak i pedagodzy. Dodatkowo, co roku do szkoły przyjeżdża grupa terapeutyczna z Bielska Białej, która również podejmują tematy związane z ogólnie pojęta profilaktyką. Te spotkanie są organizowane we wszystkich gimnazjach na terenie Gminy Września.

Ewa Bosadzka, pedagog w Gimnazjum Nr 2 im. A. Prądzyńskiego powiedziała, że takie zajęcia są bardzo przydatne,ponieważ inaczej dzieci reagują na pedagoga, którego znają, a inaczej na osoby obce, które są dla nich ciekawsze. Kiedyś spotkania te organizowane były częściej, ale ze względu na cięcia budżetowe zostały okrojone do jednego spotkania w roku. Na podstawie tych zajęć wychowawca kontynuuje podjęte tematy. Osoby prowadzące zajęcia po każdym spotkaniu siadają z wychowawcą i sugerują na jakie problemy w danej klasie musi zwrócić uwagę.

Julita Niszczak, pedagog w Zespole Szkół w Marzeninie powiedziała, że Grupa Terapeutyczna wprowadza fajną atmosferę, dzięki której dzieci się otwierają. Integruje to klasę.

Ewa Bosadzka, pedagog w Gimnazjum Nr 2 im. A. Prądzyńskiego powiedziała, że samemu wychowawcy trudno jest poprowadzić takie zajęcia, gdyż mają one formę dramy. Większość nauczycieli wstydzi się bawić. Nauczyciel jest jeden, trudno jest w klasie 30 – osobowej przeprowadzić takie zajęcia.

Julita Niszczak, pedagog w Zespole Szkół w Marzeninie powiedziała, że podczas tych zajęć odkryto, że kilkoro dzieci ma problemy rodzinne. Grupa Terapeutyczna daje dobry punkt wyjścia do pracy z klasą, wychwytując z zachowania dzieci odpowiednie sygnały.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, w jakim wymiarze godzin pracuje psycholog w szkole?

Ewa Bosadzka, pedagog w Gimnazjum Nr 2 im. A. Prądzyńskiego powiedziała, że są to 22 godziny tygodniowo, ale nie w każdej szkole. W niektórych szkołach pracuje na ½ etatu, a w niektórych szkołach wcale nie ma psychologa np. w szkole w Marzeninie, która jest małą placówką. Jeżeli zdarzy się tak, że psycholog jest potrzebny, to oczywiście szkoła z nim współpracuje, zazwyczaj jest to psycholog z wrzesińskiej poradni.

Ważne jest, aby w gimnazjach pracowali doświadczeni psychologowie, nie tacy, którzy są dopiero po studiach. Teoria nabyta na studia nie wiele ma wspólnego z praktyką. Doświadczeni psychologowie mogą zdecydowanie więcej zdziałać, znają realia i możliwości szkoły. Często bywają zajęcia z pedagogiem i psychologiem. Od grudnia rusza również w gimnazjum nr 2 „Szkoła dla rodziców”.

Radny Waldemar Przysiuda zapytał, czy były takie przypadki, gdzie dilerzy kręcili się wokół szkoły?

Ewa Bosadzka, pedagog w Gimnazjum Nr 2 im. A. Prądzyńskiego powiedziała, że takie przypadki się zdarzały, jednak jest to trudno namierzalne. Nigdy nie było tak, że ktoś wjeżdżał na teren szkoły. Poza terenem szkoły zdarzały się przypadki, że wokół obiektu kręciły się podejrzane osoby. Jeżeli chodzi o nikotynizm, to problem niewątpliwie istnieje. Gimnazjaliści palą w toaletach mimo sprawdzania i kontrolowania przez nauczycieli. Profilaktyka stosowana na różnego typu zajęciach np. biologii, religii, czy godzinie wychowawczej nie działa tak, jak powinna. Problem palenia istnieje cały czas, mimo, że młodzież wie, jakie są jego skutki.

Julita Niszczak, pedagog w Zespole Szkół w Marzeninie powiedziała, że w szkole w Marzeninie problem palenia papierosów istnieje, ale nie tyle na terenie obiektu szkoły, co poza nim. Głównym problemem jest przyzwolenie rodziców na takie zachowania. Powiedziała, że uczniowie nie zgłaszają się raczej z problemem do pedagoga. W Marzeninie istnieje większy problem z uzależnieniem rodziców i rodzin. W tej kwestii bardzo pomocny jest sąd oraz kuratorium. Na terenach wiejskich najczęstszym problemem jest przemoc. Szkoła w Marzeninie jest mała, więc można skutecznie i szybko reagować na różnego typu problemy.

 

Ewa Bosadzka, pedagog w Gimnazjum Nr 2 im. A. Prądzyńskiego powiedziała, że w gimnazjum nr 2 został stworzony kontrakt między szkołą, rodzicami, a uczniem, w przypadku, kiedy zostanie on przyłapany na piciu alkoholu. Uczeń zobowiązany jest do uczestniczenia na zajęciach profilaktycznych, odejmuje się jemu punkty, rodzice zobligowani są do dopilnowania dzieci, aby na te zajęcia uczęszczały. Jeżeli sytuacja by się powtórzyła, to wtedy sprawa zostaje skierowana do sądu. Powiedziała, że kontrakt został stworzony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że teraz jest dobry czas, żeby podsumować pracę w gimnazjach. Zapytał, jakie zagrożenia wzrosły, a jakie są na tym samym poziomie? Może pojawiły się jakieś nowe zagrożenia związane choćby z większą emigracją, nagrywaniem różnych rzeczy na komórki, przesyłanie zakazanych treści.

 

Julita Niszczak, pedagog w Zespole Szkół w Marzeninie powiedziała, że w jej szkole problem narkotyków i dopalaczy w ogóle się nie pojawia. Jednak istnieje bardzo poważny problem przemocy. W pierwszych klasach gimnazjalnych organizowana jest pogadanka z policjantem na temat, tego, co grozi dziecku za wykroczenia po ukończeniu 13 roku życia. Problem internetu, wrzucania zdjęć, filmu też istnieje zarówno w tej, jak i w innej szkole.

Ewa Bosadzka, pedagog w Gimnazjum Nr 2 im. A. Prądzyńskiego powiedziała, że w Gimnazjum nr 2 oprócz pogadanki z policjantem podpisywane są pisma przez rodziców uświadamiające o konsekwencjach. W szkołach popularną metodą jest pisanie smsów z pogróżkami, zawsze jest to zgłaszane na policję.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy w ostatnim czasie odnotowano w szkołach jakieś próby samobójcze?

Ewa Bosadzka, pedagog w Gimnazjum Nr 2 im. A. Prądzyńskiego powiedziała, że prób samobójczych nie odnotowano, ale pojawiają się u dzieci myśli samobójcze. Istnieje jednak potrzeba dziecięcego psychiatry, którego we Wrześni niestety nie ma. Najbliższy psychiatra znajduje się w Poznaniu, czy w Gnieźnie.

 

Julita Niszczak, pedagog w Zespole Szkół w Marzeninie powiedziała, że poradnia znajdująca się we Wrześni nie jest poradnią zdrowia psychicznego. Szkoła posiada numery dobrych psychiatrów, ale przyjmujących w Poznaniu.

Ewa Bosadzka, pedagog w Gimnazjum Nr 2 im. A. Prądzyńskiego powiedziała, że w zeszłym roku 2 osoby z pierwszych klas gimnazjalnych miały problem ze zdrowiem psychicznym, jedna wyszła z tego stanu ponieważ korzystała z indywidualnych wizyt psychiatry w Poznaniu, druga z tych osób nadal zmaga się z taką chorobą, ponieważ nie miała możliwości uczestniczenia w takich zajęciach, ze względu na brak psychiatry w mieście.

Komisja Edukacji zwraca się z prośbą o możliwość stworzenia dla dzieci i młodzieży wizyt z psychiatrą dziecięcym na terenie Gminy Września przynajmniej raz na dwa tygodnie.

Ewa Bosadzka, pedagog w Gimnazjum Nr 2 im. A. Prądzyńskiego powiedziała, że w gimnazjach problemy występują, ale dziecko nie zaczyna sprawiać kłopoty tylko w gimnazjach, ale już dużo szybciej, od przedszkola po szkołę podstawową, aż po gimnazjum. Zaproponowała, żeby stworzyć „Szkołę do rodziców” już na etapie przedszkola.

Julita Niszczak, pedagog w Zespole Szkół w Marzeninie powiedziała, że rodzice chcą, a wręcz wymagają, aby szkoła wychowywała, uczyła przystosowania do życia, jednak bez opieki i uwagi rodziców nie jest to możliwe do zrealizowania.

Ewa Bosadzka, pedagog w Gimnazjum Nr 2 im. A. Prądzyńskiego powiedziała, że jest zorganizowane spotkanie z wybranymi rodzicami, których dzieci mają problemy. Najlepszym rozwiązaniem jest wspólne obranie strategii, nie można wymagać od szkoły, aby wychowywała i uczyła, rodzice też muszą uczestniczyć w wychowywaniu swoich dzieci.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, jak wygląda przepływ informacji między szkołami podstawowymi a gimnazjami? Powiedział, że chodzi głównie o uczniów, którzy w szkole podstawowej sprawiają problemy wychowawcze. Czy te informacje zostają przekazywane?

Małgorzata Wojciechowska, pedagog w Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika powiedziała, że szkoła dostaje informacje o uczniach, ale jest to przekazywanie informacji drogą nieformalną, w rozmowie między pedagogami szkół. W ten sposób nauczyciele wiedzą, jacy uczniowie przyjdą do szkoły.

Julita Niszczak, pedagog w Zespole Szkół w Marzeninie powiedziała, że ważna jest również karta ucznia z informacją o nim, która przechodzi wraz z nim ze szkoły podstawowej do gimnazjum, stąd nauczyciele, pedagodzy wiedzą, co dany uczeń sobą reprezentuje.

Pkt 4 i 5

Wobec wyczerpania porządku obrad radny Janusz Czyż o godz.14.25 zamknął wspólne posiedzenie Komisji Edukacji.

Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

 

 

Z upoważnienia

Przewodniczącego Komisji Edukacji

Włodzimierza Wawrzyniaka

Radny

/-/Janusz Czyż

 

 

Protokolant

/-/Anna Olkowska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.