BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14466524
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 21.297,15 m2

 

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 193.000 Euro na:

 

Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września

o łącznej powierzchni 21.297,15 m2

 

CPV: 70.00.00.00-1

 

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej.

 

Czas trwania zamówienia: 24 miesiące

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami są: Magdalena Łuczak - Naczelnik Wydz. Gospodarki Mieszkaniowej tel. 061 640-39-90 oraz Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

 

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz poniżej treści ogłoszenia.

 

Wadium: 2.500 zł ( słownie: dwa tysiące pięćset złotych)

 

Otwarcie ofert nastąpi 14 grudnia 2011 r w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 o godz. 10.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 14 grudnia 2011 r. do godz. 09.45.

 

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

 

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA - 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. zakres ich działalności obejmuje wykonywanie usług z zakresu zarządzania nieruchomościami;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

3) dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia;

4) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: co najmniej 1 (jedną) licencjonowaną osobą posiadającą uprawnienia do zarządzania nieruchomościami,

5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r - Prawo zamówień publicznych

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 323081-2011 w dniu 07.12.2011 roku

 

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
SIWZ - zarządzanie zasobem komunalnym  [486 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.