BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14273706
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z Komisji Edukacji z dnia 17 listopada 2011 roku

 

Protokół

z posiedzenia Komisji Edukacji

z 17 listopada 2011 r.

Pkt 1

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak o godz. 16.00 otworzył posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 1).

 

Uczestnicy komisji nie będący członkami komisji:

Marzena Tabaczyńska, Dyrektor Wrzesińskiego Ośrodka Kultury;

Mirosław Bryk, Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni;

Wioletta Mazurkiewicz, Dyrektor Biblioteki Publicznej we Wrześni;

Sebastian Mazurkiewicz, Dyrektor Muzeum Regionalnego we Wrześni;

Zbigniew Dzierżyński, Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni;

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;

Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej.

 

Pkt 2

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik nr 2).

 

Pkt 3

Posiedzenie komisji rozpoczęło się wizytą we Wrzesińskim Ośrodku Kultury we Wrześni.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak zapytał, jak wygląda sytuacja Wrzesińskiego Ośrodka Kultury? Jak działa ośrodek? Ile osób zatrudnia? Jak wygląda wykorzystanie budżetu na ten rok, a jak na przyszły? Poprosił o ogólne informacje dotyczące Wrzesińskiego Ośrodka Kultury.

 

Marzena Tabaczyńska, Dyrektor Wrzesińskiego Ośrodka Kultury powiedziała, że we Wrzesińskim Ośrodku Kultury pracują trzy osoby na pełen etat tj. pracownik administracyjno – biurowy, sekretarka no i właśnie dyrektor, na ¼ etatu WOK zatrudnia również księgową. Pozostałe umowy zawierane z osobami pracującymi zawierane są doraźnie na umowy zlecenia bądź umowy zlecenia. Zawierane też są z umowy z firmami zewnętrznymi, które wystawiają po zakończeniu pracy faktury.

Powiedziała, że Wrzesiński Ośrodek czynny jest w godz. od 8.00 do 22.00. Od godziny 18.00, aż do zamknięcia ośrodka pilnuje ochrona. Oprócz tego budynek wyposażony jest w alarm. Główną sekcją pracującą przy Wrzesińskim Ośrodku Kultury jest Wrzesińska Orkiestra Dęta wraz z sekcją Buławistek i Zespołem Takt. Orkiestra organizuje próby dwa razy w tygodniu, we wtorki i soboty. Inne zespoły taneczne to: Puls, Pulsik, Impuls. W WOK-u swoje próby mają również chóry Lutnia i Kamerata, a także grupy teatralne, klub szachowy i inne grupy działające na terenie miasta. Powstała również sekcja historyczna, która zajmuje się rekonstrukcją 68 Pułku Piechoty.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak zapytał, czy Wrzesiński Ośrodek Kultury pozyskuje jakieś środki?

 

Marzena Tabaczyńska, Dyrektor Wrzesińskiego Ośrodka Kultury powiedziała, że pozyskiwane są środki z wynajmu sali głównej oraz sal mniejszych tzn. sali do aerobiku, a także wynajmu pokoju muzycznego. Sala główna wynajmowana jest na szkolenia, bale, studniówki. Koszt wynajęcia sali do 55 zł + VAT + dodatkowe usługi np. usługa techniczna.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak zapytał, jak wygląda kwestia budżetowa, czy budżet, który WOK otrzymuje jest wystarczający?

 

Marzena Tabaczyńska, Dyrektor Wrzesińskiego Ośrodka Kultury powiedziała, że budżet wystarcza, jednak zawsze jest tak, że każde dodatkowe pieniądze są mile widziane i na pewno byłby w należyty sposób spożytkowane. Jeżeli chodzi o przyszłoroczny budżet, przedstawia się na podobnym poziomie.

 

Na posiedzenie Komisji Edukacji przybył radny Szymon Paciorkowski. Od tego momentu w posiedzeniu brało udział 8 członków Komisji Edukacji.

 

Następnie Komisja udała się do Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak poprosił dyrektora o ogólne informacje dotyczące budynku? Zapytał jak przedstawia się budżet na przyszły rok? Czy będą zwolnienia kadry pracowniczej oraz co w ostatnim czasie zostało zrobione na terenie Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2.

 

Mirosław Bryk, Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni powiedział, że niedawno zakończone zostały remonty związane z terenem wokół budynku. W roku szkolnym 2010/2011 zostały przeprowadzone następujące inwestycje: wykonanie opłotowania wokół terenu szkoły oraz wykonano plac zabaw „Radosna szkoła”. Jeżeli chodzi o inwestycje dotyczące klas, to zakupiono meble i wyposażenie dla oddziałów przedszkolnych.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak zapytał, jak wygląda sytuacja związana z zatrudnieniem nauczycieli? Czy będą redukcje etatów? Czy nauczyciele mają braki w godzinach lekcyjnych?

 

Mirosław Bryk, Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni powiedział, że nauczyciele mają pełen zakres godzin. Szkoła nie posiada nauczycieli, którzy mają w szkole tylko kilka godzin tygodniowo. Nie jest to dobre rozwiązanie, gdyż taki nauczyciel, który pracuje w kilku szkołach jest zdecydowanie mniej zaangażowany. Kadra nauczycielska od kilku lat pozostaje taka sama, poza kilkoma osobami, które przeszły na emeryturę.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak zapytał, czy są jakieś plany dotyczące inwestycji na terenie szkoły w przyszłym roku szkolnym? Jak przedstawia się budżet na kolejny rok?

 

Mirosław Bryk, Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni powiedział, że jeżeli chodzi o budżet, to będzie on bardzo zbliżony do zeszłorocznego. Szkoła chciałaby w przyszłym roku rozprowadzić sieć informatyczną oraz przygotować budynek do informatyzacji, poza tym wyremontować kuchnię, a także odnowić podłogę na sali gimnastycznej.

 

Następnie Komisja Edukacji udała się do Biblioteki Publicznej oraz Muzeum im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak poprosił o ogólną charakterystykę biblioteki, mianowicie jak przedstawia się budżet na kolejny rok? Czy pieniędzy z budżetu wystarcza na bieżące wydatki? Jak wygląda temat etatów w bibliotece?

 

Wioletta Mazurkiewicz, Dyrektor Biblioteki Publicznej we Wrześni przekazała radnym materiały dotyczące funkcjonowania biblioteki (załącznik nr 3). Powiedziała, że budżet, który otrzymuje Biblioteka jest wystarczający na bieżące wydatki. Biblioteka stara się również pozyskiwać środki z zewnątrz. W tym roku udało się pozyskać 20.500 zł, a także od Ministerstwa 8.018 zł na zakup książek. Budżet na rok 2011 wynosił 700.000 zł, w przyszłym roku będzie wyższy o stopę inflacji.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak zapytał, czy były prowadzone jakieś remonty?

 

Wioletta Mazurkiewicz, Dyrektor Biblioteki Publicznej we Wrześni powiedziała, że przeprowadzono kilka remontów. W oddziale dziecięcym zostały wymienione okna za 20.000 zł – koszt wymiany był wysoki, ponieważ oddział mieści się w budynku objętym przez konserwatora zabytków i wymiana musiała być prowadzona zgodnie z jego wytycznymi. Zakupiono również komputery do Biblioteki Głównej. W przyszłym roku Biblioteka chce zakupić audiobooki.

 

Radny Robert Smodlibowski zapytał, czy biblioteka może przejąć od firmy prywatnej filmy DVD?

 

Wioletta Mazurkiewicz, Dyrektor Biblioteki Publicznej we Wrześni powiedziała, że biblioteka może pozyskiwać tylko filmy edukacyjne. Powiedziała, że biblioteka musiałaby wydzielić osobne stanowisko pracy. W bibliotece można również skorzystać z programu LEX, a także napisać pismo, czy CV. W ten sposób biblioteka stara się pomóc ludziom, którzy nie mają w domu komputera.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak poprosił o ogólną charakterystykę muzeum, mianowicie jak przedstawia się budżet na kolejny rok? Czy pieniędzy z budżetu wystarcza na bieżące wydatki? Jak wygląda temat etatów w muzeum?

 

Sebastian Mazurkiewicz, Dyrektor Muzeum Regionalnego we Wrześni przedstawił materiały dotyczące funkcjonowania Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich (załącznik nr 4). Powiedział, że Muzeum podzielone jest na 3 działy:

  • Dział Archiwalny – największy;

  • Dział Artystyczno – Historyczny;

  • Dział Biblioteczny.

W Muzeum znajduje się depozyt z wykopalisk wydobytych w Obłaczkowie, zawiera on 50.000 eksponatów. Badania archeologiczne w Grzybowie uformowała gmina. Zbiory, które wydobyto w Grzybowie, jak i cały obiekt przypisany został do Lednicy. Powiedział, że zmieniła się sprawa przechowywania zbiorów, teraz dokumenty są zabezpieczone poprzez znajdujący się w bibliotece i muzeum monitoring oraz czujniki przeciwpożarowe.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak zapytał, jak wygląda sprawa budżetu?

 

Sebastian Mazurkiewicz, Dyrektor Muzeum Regionalnego we Wrześni powiedział, że budżet opiewał na kwotę 298.000 zł, w tym 20.000 zł na rzeczy osobowe i 15.000 na media. Wzrastają koszty związane z zabezpieczeniem. Obiekt musi być sprawdzony przez Straż Pożarną.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak zapytał, czy w muzeum odbywają się jakieś imprezy cykliczne?

 

Sebastian Mazurkiewicz, Dyrektor Muzeum Regionalnego we Wrześni powiedział, że Muzeum organizuje wystawy czasowe, w tej chwili jest to wystawa fotograficzna Andrzeja Jerzego Lecha. Odbywają się również imprezy muzealne np. wieczorki poetyckie. Muzeum organizuje również rajdy rowerowe. Co roku odbywa się również spotkanie w Muzeum, które kiedyś nosiło nazwę Europejska Noc Muzeów. Jeżeli chodzi o taką miejscowość jak Września noc muzeów się nie sprawdza. We Wrześni została również przeprowadzona dygitalizacja. Teczki wszystkich wrzesińskich kamienic są w posiadaniu Muzeum w wersji internetowej.

 

Z posiedzenia Komisji Edukacji wyszedł radny Maciej Baranowski. Od tego momentu w posiedzeniu brało udział 7 członków Komisji Edukacji.

 

Wioletta Mazurkiewicz, Dyrektor Biblioteki Publicznej we Wrześni oraz Sebastian Mazurkiewicz, Dyrektor Muzeum Regionalnego we Wrześni oprowadzili Komisję Edukacji po obiekcie.

 

Wioletta Mazurkiewicz, Dyrektor Biblioteki Publicznej we Wrześni powiedziała, że zamierzeniem biblioteki jest wprowadzenie spotkań ze sławnymi aktorami, pisarzami, tak, aby zachęcić mieszkańców również do korzystania z zasobów bibliotecznych. Powiedziała, że jest pomysł zmiany nazwy z Oddziału dla dzieci na Oddział dla dzieci i młodzieży.

 

Komisja Edukacji zwraca się z prośbą o możliwość stworzenia dodatkowego etatu w Muzeum Regionalnym we Wrześni.

 

Następnie Komisja Edukacji udała się do samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak zapytał, jak przedstawia się sytuacja placówki? Poprosił o ogólne informacje dotyczące szkoły.

 

Zbigniew Dzierżyński, Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni powiedział, że Szkoła Nr 1 jest najstarszą placówką oświatową na terenie Wrześni. Szkoła posiada 40 klas i tylko 23 izby lekcyjne, co bardzo komplikuje sprawę, szczególnie jeżeli chodzi o ułożenie planu zajęć. Duża ilość dzieci wiąże się tym samym z narastającymi problemami nie tylko wśród samych dzieci, ale powstają również konflikty rodzice – szkoła. Staje się to coraz bardziej nagminne, ponieważ młodzi rodzice są bardzo roszczeniowi. Wiele spraw kończy się w sądach. Dyrekcja szkoły nie radzi sobie często z tymi sytuacjami. Rodzice nie chcą współpracować ze szkołą.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak zapytał, jakie remonty w ostatnim czasie zostały przeprowadzone w placówce?

 

Z posiedzenia Komisji Edukacji wyszedł radny Robert Smodlibowski. Od tego momentu w posiedzeniu brało udział 6 członków Komisji Edukacji.

 

Zbigniew Dzierżyński, Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni powiedział, że roku szkolnym 2010/2011 został przeprowadzony remont kuchni i wymiana okien na stołówce, odnowiono również sale lekcyjne, a także wyremontowano salki służące do zajęć pozalekcyjnych. Powstał również plac zabaw „Radosna Szkoła”. W przyszłym roku szkoła planuje wymianę dachu w budynku głównym, wymianę drzwi wejściowych oraz odnowienie i odmalowanie niektórych izb lekcyjnych.

 

Jarosław Malicki naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu przedstawił radnym prezentację dotyczącą informacji o stanie oświaty w gminie Września w roku szkolnym 2010/2011 (załącznik nr 5).

 

Komisja Edukacji zwraca się z prośbą o możliwość zatrudnienia prawnika lub radcy prawnego na potrzeby dyrektorów szkół.

 

Pkt 4 i 5

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Włodzimierz Wawrzyniak o godz.19.15 zamknął wspólne posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji

/-/Włodzimierz Wawrzyniak

 

Protokolant

/-/Anna Olkowska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.