BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14250794
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
Protokół 72

Protokół nr 72

z posiedzenia Komisji Budżetowej

w dniu 28 maja 2002 r.

Obecni:

- członkowie Komisji wg załączonej listy obecności (załącznik nr 1),

- p. Jarosław Malicki – Naczelnik WOS,

- p. Kunegunda Zakrzewska – Naczelnik WGA,

- p. Czesław Marciniak – Prezes PUK, 

- p. Roman Karowski – Naczelnik WKM,

- p. Alfred Bogucki – Skarbnik MiG,

- p. Grażyna Polowczyk - WWO

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Omówienie materiałów na LV sesję Rady Miejskiej.

4. Wolne głosy.

5. Zamknięcie posiedzenia.

Pkt. 1

Przewodniczący Komisji radny Ryszard Szwajca powitał członków Komisji oraz przybyłych gości i o godz. 14.00 otworzył posiedzenie Komisji.

Pkt. 2

Komisja Budżetowa jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad.

Pkt. 3

h)      Projekt uchwały omówił p. Cz. Marciniak – Prezes PUK.

Radny Jerzy Sadowski zapytał, jak zmienił się zasiłek pogrzebowy?

p. Cz. Marciniak – Prezes PUK odpowiedział, że zasiłek wynosi obecnie 4.300 zł i wzrósł o ok. 8%.  

Komisja Budżetowa 9 głosami „za”, przy 0 przeciw i 0 wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

i)        Projekt uchwały omówił p. Cz. Marciniak – Prezes PUK.

Radny Jerzy Sadowski zapytał, czy ta opłata nie będzie rzutowała na ceny dla odbiorców?

p. Cz. Marciniak – Prezes PUK powiedział, że opłata ta nie będzie miała żadnego wpływu na wysokość cen dla odbiorców.

Radny Jerzy Sadowski zapytał, czy PUK prowadzi jakieś inwestycje ze środków własnych?

p. Cz. Marciniak – Prezes PUK odpowiedział, że firma kupuje pojemniki oraz prowadzi inwestycje na gminnym wysypisku odpadów.

Komisja Budżetowa 6 głosami „za”, przy 1 przeciw i 2 wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za składowanie odpadów komunalnych na gminnym wysypisku w Bardzie. 

a)      Projekt uchwały omówił p. J. Malicki – Naczelnik WOS.

Radny Jerzy Sadowski zwrócił uwagę na niechlujstwo osób przygotowujących ten projekt uchwały.

Komisja Budżetowa 8 głosami „za”, przy 1 przeciw i 0 wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XLVI/308/01 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 października 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli. 

b)  Projekt uchwały omówił p. J. Malicki – Naczelnik WOS.  

Radny Jerzy Sadowski wnioskuje o wykreślenie „nauczycieli” z uzasadnienia.

Komisja Budżetowa 9 głosami „za”, przy 0 przeciw i 0 wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Nowym Folwarku.

 

c) Projekt uchwały omówił p. R. Karowski – Naczelnik WKM.

p. S. Smoczyńska nie rozumiem zapisu § 5 ust. 3. Co dzieje się wtedy ze styropianem?

p. G. Polowczyk odpowiedziała, że to reguluje ustawa o odpadach.

Radny Jerzy Sadowski zwrócił uwagę na następujące wadliwe zapisy w projekcie uchwały:

- § 1,

- § 2 ust. 4, 6,

- § 4 ust. 1,5,

- § 6 ust. 1, 2,

- § 7 ust.1,

- § 8 ust. 2,

- § 9,

- § 10 ust. 2, 4,

- § 12,

- § 13 ust. 2,

- § 15 ust. 5,

- § 16,

- § 18,

- § 20 ust. 2,

- § 21 ust. 1,

- § 22,

- § 23,

- § 25,

- § 26 ust.2.

Radny wnioskuje o doprecyzowanie tych zapisów i zmianę na projekt uchwały poprawny stylistycznie.

Przewodniczący Komisji powiedział, że zmiany merytoryczne do projektu tej uchwały były analizowane przez radców prawnych poprzednio. Zmiany merytoryczne zaproponowane przez radnego Sadowskiego Przewodniczący popiera, ale jest przeciwny „jeździe” po tym projekcie uchwały.

Komisja Budżetowa 8 głosami „za”, przy 0 przeciw i 0 wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Września pod warunkiem uwzględnienia poprawek.

d) Projekt uchwały omówiła p. K. Zakrzewska – Naczelnik WGA.

Komisja Budżetowa 9 głosami „za”, przy 0 przeciw i 0 wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Września, położonej we Wrześni przy ul. Kosynierów.

e) Projekt uchwały omówiła p. K. Zakrzewska – Naczelnik WGA.

 

 Komisja Budżetowa 8 głosami „za”, przy 0 przeciw i 0 wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września, położonej w Psarach Małych.

f) Projekt uchwały omówiła p. K. Zakrzewska – Naczelnik WGA.

Komisja Budżetowa 8 głosami „za”, przy 0 przeciw i 0 wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Września w Bierzglinku. 

g) Projekt uchwały omówiła p. K. Zakrzewska – Naczelnik WGA.

 Komisja Budżetowa 8 głosami „za”, przy 0 przeciw i 0 wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie gruntu w wieczyste użytkowanie położonego we Wrześni przy ul. Działkowców – Leśna – Akacjowej.

j) Projekt uchwały omówił p. A. Bogucki – Skarbnik MiG.

Komisja Budżetowa 8 głosami „za”, przy 0 przeciw i 0 wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej na terenie Wrzesińskich Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych.

Pkt. 4

Radna Mirosława Bilińska zaapelowała o pomoc finansową dla Przemysława Wasilewskiego.

Pkt. 5

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Budżetowej radny Ryszard Szwajca o godz. 15.40 zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.

Załączniki do protokołu znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

                                                                                              Przewodniczący Komisji Budżetowej

                                                                                                      radny Ryszard Szwajca

                                                                                                                        /-/

 

Protokolant:

Paulina Gregorowicz

                                                                                 

 

     

   

    

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.