BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14250586
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
Protokół 71

PROTOKÓŁ Nr LXXI

Komisji Budżetowej

z posiedzenia

w dniu 25 kwietnia 2002r.

Pkt. 1

Przewodniczący Komisji radny Ryszard Szwajca o godz. 12.00 otworzył posiedzenie Komisji.

Zgodnie z listą obecności (w załączeniu) w posiedzeniu uczestniczyło 10 członków Komisji, co stanowiło quorum pozwalające podejmować prawomocne decyzje.

Pkt. 2

Komisja porządek obrad (w załączeniu) przyjęła jednogłośnie.

Porządek obrad

1.    Otwarcie posiedzenia.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Omówienie materiałów na LIV sesję Rady Miejskiej.

4.    Omówienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2002.

5.    Wolne głosy:

·      sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej w 2001.

·      zapoznanie z treścią odpowiedzi burmistrza na wniosek „Tonsil”-u.

6.     Zamknięcie posiedzenia.

Pkt. 3

Omówienie materiałów na LIV sesję Rady Miejskiej.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2001 rok.

Głosowanie:

„za” - 8 głosów

„przeciw” - 2 głosy

„wstrzymujących się” - 0 głosów

Radny Jerzy Sadowski zwrócił uwagę, że w piśmie przewodnim kierowanym do Przewodniczącego Rady Miejskiej w pkt. 1 jest błąd - Komisja Rewizyjna nie wydawała opinii lecz przyjęła sprawozdanie.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 28 grudnia  2001 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002 - omówiła p. Nawrocka.

Pani Smoczyńska: Jeżeli w ubiegłym roku nie została wykorzystana tak duża kwota pieniędzy, to dlaczego rachunki za ubiegły rok płaci się w tym roku?

Skarbnik: Środki te nie mają wyodrębnionego konta, wpływają na wspólne konto budżetu. To były faktury, które wpłynęły pod koniec ubiegłego roku, a pod koniec roku brakował środków na uregulowanie bieżących płatności. Byłoby logicznie gdyby była odrębna pula tych środków.

Radny Jerzy Sadowski: Dlaczego w w/w projekcie jest zapis, że uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego a w projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 25 marca 2002r. w sprawie budżetu na rok 2002 jest zapis, że uchwała podlega również ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego ale wchodzi w życie z dniem podjęcia?

Skarbnik wyjaśnił, że uchwała dot. zmiany w budżecie nie jest prawem miejscowym natomiast uchwała w sprawie zmiany GPPiRPA ma zupełnie inny charakter.

Głosowanie w sprawie w/w projektu uchwały:

„za” - 8 głosów

„przeciw” - 0 głosów

„wstrzymujących się” - 2 głosy

Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

Pkt. 4

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie budżetu na rok 2002 - omówił Skarbnik.

Głosowanie:

„za” - 8 głosów

„przeciw” - 0 głosów

„wstrzymujących się” - 2 głosy

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Pkt. 5

Wolne głosy:

·      Przewodniczący Komisji radny Ryszard Szwajca poinformował, że na najbliższej sesji przedstawi sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej za rok 2001 (w załączeniu).

·      Przewodniczący Komisji przedstawił treść pisma WFB/351/N/07/02 z dnia 24.04.br. kierowanego do „Tonsil” S.A. (w załączeniu).

Pkt. 6

Zakończenie posiedzenia.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Załączniki są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

Protokolant: Monika Krysztofiak

Przewodniczący Komisji

              /-/

radny Ryszard Szwajca

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.